LÓTARTÓK FIGYELEM!

A közelmúltban történt, a lovak fertőző kevésvérűségével (FKV) kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkel alapján szeretnénk részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére. A tájékoztatás célja első sorban a tévhitek eloszlatása, figyelemfelhívás a lótartók jog-szabályban foglalt kötelezettségeire, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosz-tály Állategészségügyi osztály (továbbiakban: hivatal) segítség-nyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez.

Folytatás az E-önkormányzat aloldalon..FRISS IPARŰZÉSI ADÓ .........NYOMTATVÁNYOK AZ......... E-Önkormányzat oldalon!


ÚJ HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL

Apaj község a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel és a kormány helyi adókkal kapcsolatos törvényalkotása kapcsán új helyi adónemek bevezetését tervezte. Apaj község képviselő testülete a lecsökkent iparűzési adó miatt, a működés biztosítása érdekében olyan új adónemeket tervezett bevezetni, melyek a lakosságot nem terhelik. Ezért két új helyi adónemet vezet be 2015. január 1-i hatálybalépéssel. A rendeletek a következőek:


Apaj község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelete a Földadóról

Apaj község Önkormányzata Képviselő testületének 15/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelete
A gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó Egyéb Járműadóról

A rendeletek teljes szövege letölthető az E-Önkormányzat oldalról.Új régiós turisztikai portál indult!

A Ráckeve és Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet több önkormányzattal, és számos szolgáltatóval szorosan együtt működve elindította régiós turisztikai portálját.

www.rackevetersege.hu


HORGÁSZOK FIGYELEM!
Az Apaji-tó Horgászaihoz!

Polgárőrök az apaji tó horgászaihoz

2015 évben a HORGÁSZNI TILOS!

A 2015-ös esztendőre a halálomány védelme érdekében az Apaji Polgárőrség és Apaj község Önkormányzata NEM BOCSÁJT KI Horgászengedélyt! Döntését a polgárőrség a lentiekben leírt, korábban tapasztalt okok miatt hozta!

2014 ÉV HORGÁSZATÁRÓL

Kedves horgász társak! Első gondolatom szerint sporttársat szerettem volna írni, de rá kellett ébrednem, hogy sporthorgászokról nem igazán beszélhetünk az apaji tó partján ülők esetében. Persze akinek nem inge ne vegye magára, de sokáig már nem horgászhatnak, ha így haladunk. Több mint 20-an váltottak engedélyt, ami dicséretes cselekedet, de sajnos az engedéllyel rendelkezők közül is van, aki nem tartja be a szabályokat, de úgy is fogalmazhatnék, hogy tücsök módjára él. Mert a szorgos hangyák (itt az önkormányzatra, helyi vállalkozóra és az önkéntesekre gondolok) halat vásároltak és telepítettek a tóba. Lehetőség lett arra, hogy horgászni lehessen és a szabályokat is lefektették a polgárőrök az önkormányzattal. De ezt nem tartja be mindenki.
Szerencsés fogás esetén egy méretes halat haza lehet vinni, bár az igazi sporthorgász fotó (esetleg puszi) után azt is visszaengedi, de ez a szabály nem azt jelenti, hogy azzal a hallal hazaszaladunk, letesszük, és már megyünk is ki a partra újrakezdeni! Van, aki még a botot sem vitte haza. A kamerás felvételeken jól látszik. Persze nem ezt nézzük egész álló nap, de ha már a polgármester értesül arról, hogy van, aki a felesleges halat árusítja, akkor valami baj van a fejekben. Majd ne érje meglepetés akkor sem, ha a következő évben elutasításra kerül az engedély kérelme. Így nem sokáig lesz hal a tóban, ha nem engedjük megerősödni a populációt. A gyermekeknek is meg kell tanítani, hogy ezt a lehetőséget a sport űzéséért teremtettük. Megsütni a halastavon fogott és kifizetett halat, vagy más hivatalos élővizekből engedéllyel kifogott halat kell! Itt az volt a szándék, hogy jelképes összegért (nem több tízezer forintért) lehetősége legyen a srácoknak a pecázásra. Ha ezt nem tanulja meg a horgász közönség, akkor nem lesz mit kifognia az elkövetkező években. Tavaly a nagy meleg miatti halpusztuláskor a segítségben nem volt akkora lelkesedés, mint a halak elhordásában. És a halak miatti „bűz” miatt pont olyan panaszkodott! A polgárőr egyesületi közgyűlésen, ha rajtam múlik jövőre biztos nem lesz engedélye. És ez nem fenyegetés! Ez kérés azoktól, akik dolgoztak érte, akik gazalnak és kaszálnak ott, és akik szerelmesei és tisztelői a horgász sportnak. Mert felelősek vagyunk a közösség javaiért.

Novák Pál polgárőr

A horgászat rendje az Apaji Tó területén:

Engedély igénylő lap:


Őszköszöntő volt az apaji Kultúrházban

2013. október 12-én Őszköszöntő vidám ünnepet tartott az önkormányzat a kultúrházban. Az ünnepen nagysikerű műsort is láthattak a nézők, ahol a DIAMOND DANCE lépett fel és a Két Kicsi Kínai látványelemekkel tarkított prodikciója hozott vidám perceket. Akik eljöttek, támogatták a kultúrház nyílászáróinak cseréjét, ezzel is szépítve településünket.

A műsorból részlet itt látható:


Köszönöm Pista Bá!

Az alábbi történetet Feith István alpolgármesterünk küldte be, aki segített amikor kellett:

Egyik vasárnap délután egy horvátországi kerékpártúrázó házaspár két település között olyan defektet kapott,melyet nem tudtak megjavítani. Elballagtak a falu határáig, ahol megkérdezték ki tudna rajtuk segíteni. Azt mondták nekik, csak menjenek egyenesen előre és keressék a "falu Pista bácsiját, Ő biztosan segít.

Köszönöm, jólesett az elismerés!


„Apaj Község vízminőségének javítása, a Kunszentmiklós-Apaj vízellátó távvezeték megépítésével”
Projekt kódja:
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0042
Kedvezményezett:
Apaj község Önkormányzata, 2345. Apaj, Fő tér 2.

A projekt célja és legfőbb adatai:
A projekt célja Apaj község közigazgatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az OKI (Országos Környezet egészségügyi Intézet) Víz- higiénés osztályának szakvéleménye alapján, egyedi ivóvízminőség-javító projekt megvalósításával, a vonatkozó kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel, az 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek való megfelelés érdekében.
A projekt legfőbb eleme egy 8763 m D 160 KPE 178,2 m3/nap kapacitású Apaj - Kunszentmiklós ivóvíz távvezeték megépítése mely hosszú távon biztosítani tudja, és biztonságosan felválthatja a meglévő arzénnel szennyezett a meghatározott egyességügyi határértékeknek nem megfelelő használatban lévő ivóvíz kutat, ezáltal az önkormányzat biztosítani tudja a település lakosságának egészséges ivóvízhez való jutását.
A beruházás finanszírozása 90 % mértékben KEOP- 1.3.0/09-11-2011-0042 támogatásból, 10% mértékben önkormányzati önerőből történik.
A projekt megvalósítását az illetékes Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 69374-3- 21/2012. iktatószámon kiadott, 2012. február 01-jén kelt vízjogi létesítési engedély kiadásáról szóló határozatában engedélyezte.
A projekttel érintett lakosság: 1252 fő
A beruházás a tervezhetően ütemterv szerint 2013.05.30- ig megvalósul. A projekt megvalósítási szakaszának megkezdése 2012.05.02 befejezése 2013.05.30. A kivitelezési munkák a 2012. 07. 13 és 2013. 02. 28. között fognak megvalósulni.

A projekt megvalósításának mérföldkövei:

• 2007.03.21-én megindul a projekt előkészítése, mivel Apaj község ivóvize az 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített határértéknek nem megfelelő minőségű.
• 2011.10.24. Az elkészült pályázati anyag benyújtásra kerül.
• 2012.03.26-i döntése értelmében a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez Apaj község Önkormányzata által benyújtott „''Apaj Község vízminőségének javítása, a Kunszentmiklós-Apaj vízellátó távvezeték megépítésével''” című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0042 jelű pályázatát 191 970 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

VÍZSZOLGÁLTATÁS

Apaj község Viziközmű Intézménye már 4. éve a BÁCSVÍZ ZRT-vel üzemelteti Apajon a vízszolgáltatást! A törvényi rendelkezések ezt a fajta szolgáltatási módot nem teszik lehetővé, ezért a (képviselő testületek a korábbi és a jelenlegi is) azt a döntést hozták, hogy községünk legyen tulajdonostársa a tisztán Önkormányzati tulajdonban lévő Bácsvíz Zrt-nek. 200.000 Ft értékben vásárolt a település tulajdonosi részvényt. Ez a hosszútávú befektetés segít minket abban, hogy a szintén törvényben előírt ivóvízminőség biztosítására pályázatot nyújthassunk be. A pályázat a KEOP 1.3.0 pályázati kiírás keretében megvalósítani kívánt Apaj Község vízminőségének javítása, valamint a Kunszentmiklós-Apaj vízellátó távvezeték építésére szól, aminek a tervei már elkészültek. A pályázatot december 30-ig kell benyújtani az önkormányzatnak.

A szolgáltatást átveszi 2011 január 01-től a BÁCSVÍZ ZRT. Így jövőre már ők olvassák le a mérőórákat, ők küldik a számlát.
A hibabejelentést már két éve a kunszentmiklósi kirendeltségnél kell bejelenteni, ez most sem változik meg. A vízmű és a hálózat tulajdonosa természetesen továbbra is Apaj község, azt nem adtuk át a Bácsvíz Zrt-nek. A számlázás rendje a következő lesz:

2011. I. FÉLÉV
2011. I. félévében munkatársaink még 2 havonta olvassák le a vízmérőket. A BÁCSVÍZ Zrt. a leolvasások alapján készíti el Apaj területén a vízdíj számlákat.
Az első számla lakossághoz történő eljuttatása: 2011. Március.
Az első számla tartalmazza: 2011.január 1-től a februári leolvasás időpontjáig történő fogyasztást.
Szerződéstervezet és a számlafizetés vállalását tanúsító nyilatkozat eljuttatásának ideje: 2011. I. Félév.

2011. II. FÉLÉVTŐL
2011. II. félévétől munkatársaink évente csak két alkalommal olvassák le a vízmérőket, és a mérőállás alapján elszámoló számla készül.
(A leolvasások várható időpontjáról tájékoztatjuk ügyfeleinket.)
A leolvasások közötti időszakban havonta részszámlát készítünk, melynek alapja az előző év hasonló időszakának vízfogyasztása. Ügyfeleinknek választási lehetőséget biztosítunk, hogy külön megállapodás alapján jelezhessék aktuális vízóraállásukat telefonon, személyesen vagy interneten ügyfélszolgálati illetve fogyasztói irodánkban.

A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉNEK MÓDJAI

Lakossági ügyfeleink: folyószámláról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk) postai úton fizethetnek.

Nem lakossági ügyfeleink: átutalással, azonnali beszedési megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással fizethetnek.

Az apaji Viziközmű Intézmény 2010. December végén olvassa a vízórák állását.
Sárkány András
Intézmény vezetőA Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
A Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukciója
A Közép-magyarországi Operatív Program
KMOP-2009-3.2.1/A kódszámú
„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” című támogatási konstrukciója támogatásából.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a Középmagyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/A kódszámú, fenti című támogatási keretéből 112 062 297 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az „A Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukciója”című projekt megvalósítására.
A projekt célja a leginkább veszélyeztetett kiskunsági (Felső Kiskunsági Szikes pusztai) élőhelyek megőrzése, a sérült élőhelyek rehabilitációja, revitalizálása, tájsebek megszüntetése. Ennek kapcsán a Kisapaj térségébe eső területrészen árkok, gátak kerülnek megszüntetésre - természetes terepszinthez igazodó rendezésük által – valamint árasztást lehetővé tevő műtárgyak újjáépítése és megépítése, bányászattal bolygatott felszínek helyreállítása, építménymaradványok elszállítása történik. A projekt további célja a természetvédelem, a környezettudatos mezőgazdaság és a vízgazdálkodás érdekeit összeegyeztető komplex, ökológiailag megalapozott tájrendezés bemutatása a kiskunsági vizes terület elárasztásával.
A projekt várt eredményei között a legfontosabb, a vízháztartás stabilizálódása nyomán regenerálódó szikes pusztai életközösség létrejötte. Olyan védett illetve fokozottan védett fajok elterjedése várható, mint a túzok, a pusztai gyalogcincér vagy az agárkosbor. A projekt nyomán jelentősen javulnának a hagyományos pusztai állattartás körülményei. A legeltetéses hasznosítás visszaállítása természet- és környezetvédelmi valamint gazdasági és társadalmi szempontból is jelentős hatású lesz, a terület vonzereje megnő.
A projekt tevékenységei 2010. áprilisától 2010. novemberéig valósulnak meg.

Az Apaj község területén fekvő, a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Kisapaji-rét döntő része a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozik. Az egykor gazdag vízellátottságú, vízállásos részekben bővelkedő szikes puszta fajgazdag, változatos élőhely volt, amely ma jelentős környezeti problémákkal küzd. A nagytérségi vízrendezés és a szárazodás a belvizek kiterjedését és tartósságát jelentősen csökkentette, és helyenként akár több méterrel is leszállította a talajvizet. A mesterséges tereptárgyak és az elvezető csatornák ezen a területen belül még szárazabb foltok kialakulását is elősegítették. A kiszáradás a növényzet átalakulását, sok inváziós és tájidegen faj megjelentését, az élőhelyek gyomosodását okozta. A felszín egykori homogén sík jellege, ezzel hazánk és Közép-Európa második legnagyobb pusztájának a képe is jelentősen megváltozott. A túzok, amely a messze belátható sík területet kedveli, visszaszorult, hasonlóképpen több más, zavarást rosszul tűrő fajhoz.

Az élőhely jelentőségét mutatja, hogy olyan védett illetve fokozottan védett növényfajoknak ad otthont, mint az agárkosbor, törpe nőszirom, bugás hagyma, őszi füzértekercs, állatvilágának értékes képviselője a túzok, a kék vércse, a gólyatöcs és az ugartyúk.

A terület ma a nemzetközi jelentőségű vizes területek védelmét szolgáló Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozó országos jelentőségű védett, egyben NATURA 2000 terület és az UNESCO által kijelölt Bioszféra Rezervátum.

A projektterület vagyonkezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Az Igazgatóság célja az, hogy megóvja a Kisapaji-rét természeti értékeit és biztosítsa azok tartós fennmaradásának esélyeit!


A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak a megváltozott természetvédelmi helyzetre illetve a szárazodási problémákra reagálnia kellett. Mivel a nagytérségi vízrendezés alapvető megváltoztatására rövid és középtávon nincs kellő hatásköre és nem is tud erre kellő erőforrást mozgósítani, az igazgatóság megvizsgálta, milyen lehetőségek nyíltak meg az Európai Unió támogatásából. Így készült el jelen projekt, melyre a Közép-magyarországi Operatív Program „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások (Kódszám: KMOP-2009-3.2.1/A)” pályázati konstrukciójának keretében pályázott, és ahol ezen céljai megvalósításához 112 062 297 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el!

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által társfinanszírozott projekt megvalósítása során a természetszerű vízháztartást akadályozó vonalas létesítmények kerülnek megszűntetésre 12,19 km2-en, 28,023 km hosszban. Ennek keretében funkcióját vesztett ivadéknevelő tavak töltései, betápláló és belvízelvezető csatornák, kisebb, egykor rizskalitkáknak tervezett töltések felszámolása történik. Az egykori Kisapaji juhászat területén felhagyott állattartó építmények maradványainak elhordása, egy használaton kívüli bányagödör mint tájseb helyi anyaggal való feltöltése szintén megvalósul. Újjáépítésre illetve megépítésre kerül négy vízvisszatartó műtárgy, melynek eredményeként biztosítva lesz az egyre értékesebb víz megőrzése a területen.
Az eredmények között a legfontosabb, a vízháztartás stabilizálódása nyomán regenerálódó szikes pusztai életközösség létrejötte. Olyan védett illetve fokozottan védett fajok elterjedése várható, mint a gólyatöcs, a piroslábú cankó, a nagy goda vagy a kisfészkű aszat. A hagyományos pusztai állattartás körülményei is jelentősen javulnak, hiszen a gyepszerkezet kedvezőbbé válik.

A természetvédelmi célú beavatkozások hatására lehetővé válik, hogy a rehabilitált élőhelyen megerősödjenek a nemzeti és Európai Uniós természeti kincs részét képező fajok populációi, életközösségei. Az Igazgatóság a közösségi forrásokkal való felelős gazdálkodást, az elért eredmények fenntartása érdekében a helyreállított természeti területek vízellátását szivattyús vízpótlással, a fenntartható, természetközeli kezelését pedig az őshonos szürkemarha gulyák általi legeltetéssel biztosítja.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a projekt eredményessége és kiterjesztése érdekében szorosan együttműködik a térség gazdálkodóival, önkormányzataival és társadalmi szervezeteivel. Célja, hogy az élőhelyrehabilitációs beavatkozások minél nagyobb területen fejthessék ki pozitív természetvédelmi és vízmegőrzési hatásukat, továbbá összekapcsolódhassanak más, térségi gazdálkodói, természetvédelmi kezdeményezésekkel.


Kecskemét, 2010. 05. 31.

Dr. Vajna Tamásné
KNPI igazgatóSikerrel zárult az ÚMVP Irányító Hatósága által támogatott Apaji Falunap

Immáron 4. alkalommal rendezte meg Apaj Község Önkormányzata az Apaji Falunapokat július 25-26-án.
A rendezvény fő támogatója az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága volt, így a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület, mint az ÚMVP végrehajtó szerve is részt vett a bulin. Igyekeztünk népszerűsíteni az ÚMVP-t, valamint megfelelően tájékoztatni és segíteni a Program iránt érdeklődőket, és hogy összekössük a kellemest a hasznossal az ÚMVP tájékoztató kiadványából tettünk fel kérdéseket a közönségnek, így a helyes válaszok esetén értékes ajándékokat nyerhettek.
A megnyitót követően a Barátok közt két szereplője, a Pitypang Óvoda gyerekei és a helyi nyugdíjasklub hastáncosai szórakoztatták a közönséget. Megkóstolhattuk a főzőverseny indulóinak finom ételeit, nézhettünk lovasversenyt, autómodell-bemutatót, tombolázhattunk, kézműveskedhettünk, és persze vásárolhattunk a kirakodóvásáron. A nap sztárvendégei a Crystal és Charlie voltak, akik nagy sikert arattak a közönség körében.

TÁNCHÁZ

a Kultúrházban

foto:szazsa

Október 14-én, délután táncházi muzsika hívta a táncolni vágyó kicsiket és nagyokat az apaji kultúrotthonba. Jókor jött az ötlet: kínáljunk olyan programot, amely a szórakozás mellett értéket is ad. Ez manapság nem is olyan egyszerű a közízlést meglehetősen rossz irányba terelő silány "sztárkultúra" idején. Monoton gépzene, kifacsart álmagyar lagzirock, erőszakot hirdető mozik - nagyjából ez a választék. Pedig olyan érték birtokában vagyunk, amit az egész világ irigyel tőlünk, ez pedig a népzenénk, többezer éves múltat maga mögött hagyó kultúránk.
Néhányan úgy gondoltuk, miért ne próbálnánk meg itt, Apajon is ennek az értéknek a továbbadását. Persze a kisördög ott bujkál mindenütt: Nincs rá igény, más kell az embereknek. Mondhatnánk mi is az ókori igazságot:
A népnek cirkusz kell. De abból lát manapság éppen eleget.

Izsák Zoltán tánctanár elfogadta az invitálást, noha tisztában volt vele: Apajon ez szűz terület. Így hát aggódással vegyes kíváncsisággal vártuk a kezdést.
Legnagyobb örömünkre szépen gyülekeztek elsősorban kisgyermekes anyukák, iskoláskorúak, pedagógusok. Volt, aki kíváncsiságból, volt, aki határozott céllal érkezett. Zoli bácsi nem sok időt hagyott a gondolkodásra, azonnal táncba vitte a megjelent mintegy 30 embert. Az alaplépések, a körtánc már egybefogta a generációkat. Az idősebbek mintha megint diákokká váltak volna: ők még emlékeznek a
táncházmozgalomra. Látva a kipirult arcokat, a kisgyermekét ölben táncoltató édesanyát, végleg megnyugodtam. A mondókák, népi játékok végleg eloszlattak minden kétséget: ez a mi örökségünk. Talán nem divat emlékezni rá, nem divat népdalokat énekelni, nem divat mondókákat tanítani gyermekeinknek, nem divat a magyar tánc. Most újra átéltük a
rácsodálkozás, a meglepetés örömét: Emlékszünk a dallamokra, emlékszünk a mondókákra, emlékszünk a lépésekre. Ez valami varázslat. Elvarázsol, múltba ringat, gyermekké tesz. Ez az, ami hiányzik mindennapjainkból. Az
évszázados megszokott rend, generációk egymásra utaltsága,
felelősségérzet egymás iránt, gyermeki szeretet. Ez mind benne van zenénkben, táncainkban, ezeréves múltunkban. Az I. apaji táncház ezt adta át a jelenlévőknek és kívánom, hogy adja át azoknak is, akik nem
voltak ott.

Szakál Zsolt


Szép Apajért!

Klikk a képre! ...........fotó: np

Virágládák kerültek a Budai út melé május közepén és a 30 db virágsziget egész nyáron pompázott. Eljött az ősz, és a muskátlik már nem virágoznak, ezért a ládákba 300 tő árvácskát ültettek az önkormányzat technikai dolgozói.

Vigyázzunk virágainkra, figyeljünk rájuk. 

 

2017. február 22-én reggel 9 órától nyílt napot tartanak az apaji Arany János Általános Iskolában. Szeretettel várjuk az iskolába készülő elsős, valamint a felsős átjelentkező gyermekek szüleit és a gyermekeket is. Programjaink a képekre kattintva megtekinthetőek........... .....................................................np.

 A képre kattintva a plakát nagyobb nézetben olvasható!


VII. AEROBIK TALÁLKOZÓ

2016. június 04. Immár hetedik alkalommal rendezte meg az Apaji Arany János Általános Iskola a körzeti Aerobik versenyt. Az Iskola egyesületének kíváló szervezésében lezajló verseny mindenkinek jó szórakozási lehetőséget nyújtott. Külön meglepetéssel is készültek a szervező a vendég fellépőkkel. Láthattuk a Diamond Dance, a ZUMBA Team csapatait és az apaji Anyukák fergeteges táncát! A műsort Ír szteptáncbemutató zárta nem mindannapi látvánnyal és dalamokkal. Igazi szép nyári nap volt! Köszönjük! ......................np.

Klikk a képre több fotóért.

Mindenki helyt állt, így a következő eredmények születtek:

sor-rend

Csapatnév vagy versenyző

Település

Eredmény

 

OVISOK

 

 

1.

Gyöngyszemek

Pusztaszabolcs

Ezüst

2.

Tesók

Dunaújváros

Arany

3.

Joó Jázmin Hanna

Apaj

Arany

4.

Sebestyén Rebeka

Pusztaszabolcs

-

5.

Madagaszkár

Dunaújváros

-

 

1 és 2. OSZTÁLYOSOK

 

 

6.

Kis csillagok

Szigethalom

Bronz

7.

Miss-ek

Apaj

Ezüst

8.

Kristályok

Pusztaszabolcs

Arany

9.

Szuper Barátság

Kulcs

Arany

10.

Szikra

Pusztaszabolcs

Arany

 

3 és 4. OSZTÁLYOSOK

 

 

11.

Flamingók

Apaj

Ezüst

12.

Szuper Csajszik

Szigethalom

Bronz

13.

Minyonok

Kulcs

Bronz

14.

Pink Galaxy

Pusztaszabolcs

Arany

 

5 és 6. OSZTÁLYOSOK

 

 

15.

Vadmacskák

Szigethalom

Arany

16.

Wilde Style

Szigethalom

Ezüst

17.

Girls Harmony

Dunaújváros

 

18.

Pink in Black

Pusztaszabolcs

Arany

19.

Hell Girl's

Apaj

Ezüst

20.

Dudás-Iszák duó

Szigethalom

Ezüst

21.

Montázs

Pusztaszabolcs

Arany

 

7 és 8. OSZTÁLYOSOK

 

 

22.

Dámák

Apaj

Arany

23.

Just Girls

Szigethalom

Arany

 

EGYÉNI INDULÓK

 

 

24.

Kincses Emese

Apaj

Ezüst

25.

Gyalus Gréta

Dunaújváros

Arany

26.

Gábor Zita

Apaj

Arany

27.

Németh Edina

Apaj

Ezüst

28.

Nagy Lilla Petra

Apaj

Ezüst

29.

Mudra Nóra

Kulcs

Arany

30.

Baranyi Dóra

Szigethalom

Arany

31.

Polányi Eszter

Kulcs

Arany

32.

Szűcs Henrietta

Apaj

Arany

33.

Paizs Kinga

Pusztaszabolcs

Arany

34.

Németh Klaudia

Apaj

Ezüst

35.

Mudra Gréta

Kulcs

Ezüst

36.

Győrfi Evelin

Apaj

Arany

37.

Vasi Lívia

Dunaújváros

Ezüst

38.

Kakuk Zsanett

Dömsöd

Bronz

39.

Vermes Viktória

Szigethalom

Arany

40.

Soós Anna

Apaj

Arany

41.

Győrfi Vivien

Apaj

Arany

42.

Kisjuhász Éva

Apaj

Ezüst

43.

Király Liza

Apaj

Arany

44.

Tunyogi Petra

Pusztaszabolcs

Arany

45.

Király Panna

Apaj

Ezüst

46.

Varga Zsuzsanna

Apaj

Arany

47.

Nádas Edina

Szigethalom

Arany

48.

Hriazik Bettina

Apaj

Ezüst

foto: np4. 24 ÓRÁS VETÉLKEDŐ

2016. március 19-én ismét megrendezésre került a 24 órás vetélkedő! A csapatok nagyon nagy küzdelemben tettek meg mindent a győzelemért. riport szinte önmagáért beszél. Egy biztos! Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a Rádió Dabas stábjának, hiszen élőben jelentkeztünk az adásában, hogy a hangulatot az éteren át is sugározhassuk. Az OBO BETTERMANN HUNGARY KFT. által támogatott vetélkedőn az első helyezést a SPORTOLÓK csapata nyerte! Minden más csapat a második helyen végzett, de ha kíváncsiak a végleges eredményre, akkor a fotók között megralálják a tabellát! Köszönet a támogatóknak a segítőknek és a fellépőknek!

A fődíj 100.000 forintot a SPORTOLÓK csapata a tornaterem bővítéshez ajánlották fel!

Novák Pál


ÜNNEP

2016. március 15-én Apaj község Önkormányzata az Arany János Általános iskola diákjainak műsorával tisztelgett a Hősök emlékének. Az esős időjárás ellenére is megtartottuk a fáklyás felvonulást. Az ünnepi műsorra a Kúlturházban került sor, ahol az iskolások egy rendhagyó történelemórát tartottak, így emlékezve az 1848-1849 évi eseményekre.

Novák Pál polgármeünnepi beszédében a közösségi élet fontosságára és az ünnepek megtartására, a hazaszeretetre való nevelésre hívta fel a figyelmet:

Üzenet a hősök utódainak!

Immár tíz esztendeje ünnepeljük községünkben az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc ünnepét fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral. Ugyan az időjárás próbálta kedvünket szegni, de még a legnagyobb hóviharban is volt 8 ember, akik rövid sétával megemlékeztek, s ma esernyővel a kézben is végig lehetett járni a megemlékezés körét. Persze ünnepeltünk korábban is minden esztendőben Állami Gazdasági vállalati ünnepségen vagy az Arany János Általános iskola iskolai ünnepélyén, mely egyben a települési ünnepség is volt. Ünnepeltük március 15-ét, de miért? Mert kötelező volt, mert így neveltek fel minket, vagy mert magyarságunk öntudatra ébredése ezt kívánta? Nehéz a válasz, melyet ma is csak keresgélünk.

Tisztelet a Hősöknek! A hősöknek, akik egy részét nyomorúságos élete vitte a forradalomba és a háborúba, hogy változtatni próbáljon saját sorsán, vagy a másik résznek, kik a jó élet mellett, nemesi vérrel ereikben is a magyar nemzet önállóságáért, valós nemzeti öntudatból álltak a forradalom mellé. De hol van ez a tisztelet, mi elveszni látszik? Tényleg emlékezünk? Vagy csak a kötelezőt tudjuk le? Hiszen gyermekeink nem emlékezhetnek, mert nem emlékeztetjük őket.

Unalomig ismételt műsorok után sem tudja az utca embere mit is ünnepel az ország. Keverik az 56-os forradalommal, a honfoglalással, akár a világháborúkkal is. Mondhatnám népmesei fordulattal, aki nem hiszi járjon utána! Elég csak 7. 8-os dolgozatokba beleolvasni. Nem csak a mi községünkben, az internet világában ez is nyomon követhető.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Üzenet az utódoknak!

Üzenet azoknak, akik most nincsenek jelen! Kérem Önöket, vigyék hírét ünnepségünknek, mondják el mit veszítenek! Mert elveszti a nemzet saját lelkét ha felejt. Ez nem politikai felhívás! Kérés! Kérés Önök felé és egy nép felé. 1848-1849 körül nem állhatnak pártok! Nem sajátíthatja ki senki, ez nem egy vallás, nem felekezet vagy egyesület. A nemzeti öntudat, az emlékezés és a tisztelet templomát mindenkinek magában kell felépítenie! Önmagában az egyénnek, melyben csak segíteni tudunk a kollektív közös ünnepi élménnyel. Azzal a hittel, hogy amelyik gyermek eljön és szerepel, talán majd tovább adja az érzést gyermekeinek.

Együtt szaval az ország! Igen, Mi együtt szavaltunk 15-én 15 órakor, miközben a felhívást tevők délelőtt 10 órakor ünnepeltek. Elkeserít! Igen elkeserít, mint az a statisztika is, hogy a jól kialakított hosszú hétvégék jót tesznek a belföldi turizmusnak. Mert aki megérdemelt pihenését tölti, az nagy valószínűséggel nem lesz jelen. Mi a cél, mit szeretnénk elérni, mert ez a kettősség feloldhatatlannak látszik. Hiszen az ünnepnek napja van, ünnepelni azon a napon kell, ahogy a Szent este is december 24-én tartandó. S ha tényleg nyűggé válik az ünneplés, ha áldozathozatallá válik a szabadnap megszakítása, hogy fel kell öltözni ünneplőbe, mert így talán lelkünk is könnyebben öltözik át, akkor hol van 1848 szellemisége, az ország egysége. Sehol. Az óvodában kezdjük és az iskolában folytatjuk ezt a nevelést, de tényleg jól csináljuk? Jól csináltatják velünk, vagy eleve egy kettősséget nevelünk gyermekeinkbe? Szabadnap, szünet? NEM! Egyik sem! Egy ünnep napja, melyre leállhat a munka, szünetel a tanítás, de csak azért, hogy összegyűlhessünk egy órára és emlékezzünk.

Tisztelt apaji polgárok! Legyünk bátrak!

Tudunk Himnuszt vagy Szózatot énekelni zenei kíséret nélkül? És ha tudunk, akkor merünk-e? Mitől félünk? Nem azok a hamis hangok veszélyesek, melyek éneklés közben hagyják el ajkukat. Attól ne féljenek!

Ha ciki énekelni, felvonulni, zászlót vinni, szavalni vagy szerepelni, ha könnyebb otthon maradni, mint a közösséggel együtt lenni, együtt ünnepelni vagy rendezvényeken részt vállalni, akkor van baj. Akkor az egység, a közösségi érdek veszett el, akkor hazug szavak győzték meg az otthon maradottakat, vagy a hívó szó nem volt elég hangos és meggyőző.

Ezért vigyék hírét, hogy közösség és az egyének által elvárt közösségi élet csak akkor lesz meg, ha együtt teszünk érte! Nem csak az igénynek kell megfogalmazódnia, nem csak a kérdést kell feltenni, hogy miért nincs ez vagy az! Tenni kell érte! Közösen, egymást munkáját segítve, települési vezetőként, pedagógusként hivatásból is, magánemberként hazaszeretetből a valódi hősökre emlékezve.


PÁLYÁZATI SIKEREK

Apaj község Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások pályázaton való részvétellel, a tervezett szociális alapszolgáltatás és egyéb közösségi szolgáltatás fejlesztése céljából egy buszra pályázott, melyet sikeresen el is nyert! Önkormányzatunk egy Opel Vivaro Combi L2H1 1.6 TwinTurbo (dízel) típusú mikrobuszt nyert 10%-os támogatással, melyet a Di-Fer Kft szállított.

Klikk a képekre több fotóért!

Ugyan ezen a pályázaton elindult az APAJI POLGÁRŐR Egyesület is az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával. Ők egy SUZUKI VITARA 4×4 típusú, fényhíddal, szirénával, ablak sötétítéssel felszerelt járművet vehettek át!

A két autó össz értéke 17 millió forint, ami nagyon szép karácsonyi ajándékként érkezett hozzánk! Polgárőreink már az új járművel járnak szolgálatba, a busz az iskolai kosarasokat vitte elsőként mérkőzésre.

E-Önkormányzat oldalon.


Képes beszámoló a fotóra kattintva!

foto: NádiJr

HOOLIGANS KONCERT!

10. FALUNAP APAJ

Kedves Olvasónk! Az Apaji Falunap 10. születésnpjáról készült fotóriportot a képre kattintva megtekintheti!

foto: nádi&Nádijr

A 10. "FALUNAP APAJ" rendezvényünk sok meglepetéssel szolgált, mert nem csak a programok helyszíne, azok fajtái és rendje változott meg, hanem az időjárás is megmutatta, milyen gyorsan tud megváltozni.

Péntek este az APAJ ROCKFALU rendezvényünkön két profin játszó amatőr zenekar szórakoztatta közönségűnket. Elsőként a ZACC népdal alapokra épülő rockja és a hozzájuk csatlakozó FENYŐCSKE tánccsoport népi rock produkciója színezte be a naplemente fényeit, majd a DUMBFOUND "apaji népdalokat" dübörögtetve hozott igazi szórakozást. Önfeledt este volt.

 

Szombaton első alkalommal rendeztünk rangadót 3 település csapata között! Első helyen végzett mindhárom csapat a következő sorrendben: Majosháza, Áporka, Apaj. Ebben az extrém sportágban mindenki megmutathattamennyire bátor és hogy viseli az ütközéseket.

A szombati fő napot immár hagyományosan a legkisebbek, a Pitypang ovisok nyitották meg. A gyermekeknek délelőtt bábszínházzal, népi játékokkal, arcfestéssel, lufi hajtogató bohóccal, táncházzal készültünk a már megszokott dodzsem és körhinták mellett. Az iskola udvarán a kosárlabda pályán egy RC-OFFROAD pályán mindenki kipróbálhatta, mennyire jó az autóvezetésben. Köszönet az RC-Offroadosoknak érte.

Ez az első olyan esztendő volt, amikor a Fő tér adott helyszínt szinte minden programnak. A rendezvény ligetben a délegyházi Íjász Egyesület látta vendégül az érdeklődőket, itt különböző íjjakkal lőni is lehetett.

Délután minden megváltozott. A gyermekeknek a ZABSZALMA együttes még elkezdhete koncertjét, de a hirtelen jött vihar, jégeső és orkán szerű szél minden további programot átszervezett és elvitt. Mohamed Fatima és a Fenyőcskék műsorát már a Kultúrházban nézhettük meg, de az áramszünet nem engedte befejezni a programot. A DIAMOND DANCE produkcióját és a rendezvény végén a 20 születésnapjához közeledő HOOLIGANS teljes estés országos turnéban szereplő koncertjét már el kellett halasztani!

Így most bejelenthetem Önöknek, hogy szeptember 18-án találkozhatnak a HOOLIGANS koncert előtt a DIAMOND DANCE csapattal!

Hamarosan a plakát is érkezik!

Szeretettel várja Önöket Apaj község Önkormányzata

(Az esetleges programváltozás jogát továbbra is fenntartjuk!)


BALLAGÓ PIYPANGOK!

Május 29-én, délután 5 órakor vette kezdetét az apaji Pitypang Óvoda Évzáró Ünnepsége. A nagycsoportban 14 gyermek vonult a szülők népes közönsége elé, akikből 12 gyermek ősszel már iskolába megy. A műsorban bemutatták a teljes óvodai tanévben tanult verseket, játékokat és dalokat. Olyan kedves keresztmetszetét láthattuk a gyermeki tudásnak, melyre büszkék lehetnek a szülők, és az óvoda dolgozói! Sokszor csaltak mosolyt vagy akár nevetést arcunkra az apróságok, kedvesen „tuturitúzott a tatas” vagy selypítve csengett néhány szó, esetleg talicskán húzták ki a katicát, de félős, megijedt óvodás egy sem volt! Kedves Szülők! Ebben a családias környezetben gyermekeiket nyitottságra, és igazi tudásra készítik fel dolgozóink! Gratulálok gyermekeknek és nevelőknek egyaránt!
Az ünnepségen az Apaji Tavaszváró nyugdíjas Egyesület elnöke, Erzsike néni és az Apaji Polgárőr Egyesület nevében Szigeti Gyuláné is ajándékokat adott át a ballagó ovisoknak.

A fotóra kattintva galéria nyílik!

Prekuta Éva „Éva néni”, óvodánk vezetője a hagyományokat, a múltra való támaszkodást említette meg búcsúzóul. Én a jövőről szeretnék itt szólni néhány szót. Óvodánk fenntartása teljesen az Apaji Önkormányzat feladata, ezt a tanévet társulás nélkül vittük végit. A feladatot elvégezte az Óvoda dolgozói állománya és a hivatal is. A nyár folyamán a hivatalos zárva tartásig lesz óvodai nyitva tartás és étkeztetés is az évközben érvényes szabályok szerint. Fontos, hogy az ingyenes és a félárú étkezők teljes napot töltsenek az óvodában, csak így jár az állami támogatás.
A nyár folyamán több feladatunk is van. Pályázatot adtunk be a melegítő konyha felújítására, mely a helység bővülését, bútorainak, burkolatainak és eszközeinek megújítását eredményezi. Az átadás várható ideje 2015. szeptember 30.
Az iskolánk „ZÖLD ISKOLA” programja már második éve sikeres. Ez a program az oktatás plusz érdekes elemei mellett új eszközöket és fejlesztéseket lehetővé tett. Ezt az utat szeretnénk tovább bővíteni, így az óvoda vezetőjével egy új „ZÖLD ÓVODA” pályázat elkészítésébe kezdtünk, ami komoly munkát jelent erre a nyárra. Szerencsére az új, tervezett program nem okoz nehézséget semmiben, hiszen a Pitypang ovi már két éve zöld nevelési programmal dolgozik. Ezt kell egy kicsit bővíteni, az iskolai programokkal összefésülni. Fontos, hogy a két intézmény oktatási és nevelési programja egymásra épüljön, mert így még zökkenő mentesebb lesz az átmenet óvoda és iskola között.

Kedves Ballagó Ovisok! Használjátok ki ezt a nyarat, mert ősszel tényleg vár benneteket az iskolapad, a füzetek és könyvek világa!

Novák Pál polgármester


Túl vagyunk az első X-en!

Nyugdíjas találkozó Apajon

Tízedik alkalommal rendezte meg az Apaji Tavaszváró Egyesület a Kistérségi és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozót. Ennek a rendezvénynek komoly hagyománya van községünkben és az idelátogató egyesületek klubok körében. ......................Klikk a képre!

A rendezvény megnyitóbeszédében Novák Pál polgármester a barátságot és összefogást, a bátor vállalkozó szellemet emelte ki.Részlet a megnyitó beszédböl:

,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik benne!" - írja Müller Péter.
Kedves Nyugdíjasok, kedves Vendégeink és meghívottaink!
A X. Kistérségi és Nemzetközi nyugdíjas találkozó alkalmából engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel külön köszöntsem az Lengyelországi Jasló városából érkezet Harmadik kor egyeteme nyugdíjas csoportot és a hazai 25 vendég csoportot.
Mintha csak ma lett volna, amikor az első ilyen találkozót rendezték az apaji tavaszvárók a kultúrházban, ahol a 200 vendég óriási számnak számított, és tessék: máris eltelt 10 év és a 800 fős vendégsereg a településünk létszámát gyakorlatilag megduplázza erre az egy napra.
A kistérségi nyugdíjas találkozó túl van az első x-en és túl nyújtotta karjait a kistérség határain is, hiszen ma már Magyarország teljes területéről és a határokon túlról is érkeznek Apajra vendégek.
Sok minden történt ebben az évtizedben, így készítettem egy számvetést, mely nem teljes ugyan, de tartalmazza azokat a legfontosabb dolgokat, melyekben nyugdíjasainkkal együtt dolgoztunk, vagy amelyek a találkozókat jellemezték:
- az elmúlt tíz esztendőben több mint 200 fellépést láthattak a találkozókon.
- A Tavaszvárók klubházat újítottak fel, melyet Szomor Dezső úr támogatásként enged át a nyugdíjasoknak.
- Építettünk együtt utat és parkolókat, újítottunk fel óvodát és iskolát, készítettünk együtt kerítést a temetőben.
- Az önkormányzattal közösen 4 pályázaton, míg önállóan 3 pályázaton indultak és nyertek a nyugdíjasok.
- Hat évvel ezelőtt a budapesti Vám és Pénzügyőrség Nyugdíjas Klub tagjaival fát ültettünk és a kis vessző mára fává cseperedett, amit egy emléktábla is jelez.
- Az első szabadtéri találkozón még kölcsön színpadon szerepeltek a fellépők, ma a nyugdíjasokkal közös pályázattal megvalósult fedett színpadon szerepelhetünk.
- az Erdélyből érkezett Bibarcfalvi táncosok lendületes produkciója közben az ácsolt színpadunk majdnem összedőlt, akkori falugondnokunk produkció közben erősítette meg azt.
- négy éve egy hirtelen jött vihar miatt a kultúrházba kellett menekülni, s amíg az eső egész nap szakadt, addig a csoportok rendezetten és mosolyogva adták elő műsorszámaikat, miközben a nézősereg is forgószínpad szerűen cserélődött.
- 6000 adag ételt fogyasztottak el.
Tisztelt Szépkorúak! Kettő és huszonkét éves koruk között nagyon sokan drámai változáson esnek át. Rögeszméjükké válik, hogy megteremtsék biztonságukat és bebiztosítsák magukat. Estéiket a tévéhez láncolva töltik el, és celluloidhőseik merész tetteitől el vannak ájulva. Nagy adag szappanoperával és helyzetkomikummal töltik fel magukat, mialatt életük egyre unalmasabb évek sorozata lesz. Az élet attól izgalmas, ha új dolgokat teremtünk. Ha folyton a biztonság után kutatunk, az elsorvasztja az életerőnket.
Merni kell vállalkozni. Megtanulni egy új szerepet, elsajátítani egy olyan táncot, amit 30 évesen biztosan nem adtunk volna elő.
Irigykedve, és reménnyel eltelt szívvel tekintek önökre, hiszen Önök mertek és mernek vállalkozni. Kiállni több száz társuk elé, sokszor akár valóban vicces balett ruhában. Megtették volna ugyan ezt 30 évvel ezelőtt is? Itt már nem biztos az igenlő válasz. De most megteszik és ez a lényeg! Ezzel sugároznak erőt, energiát, így mutatnak példát és az ilyen rendezvényekkel húznak minket is a jövő, talán az elkerülhetetlen sorsunk felé.

Megköszönöm a mosolyt, mit Önöktől kapok. Eszembe jut a nagymama lekváros piskótája, az apró kis dió amit Önökhöz hasonlítottam 9 évvel ezelőtt. Hiszen egy rám mosolygó néni a nagymama arcát juttatja eszembe, és egy kedves bácsi kézfogása az ezermester nagypapa kezére emlékeztet. A „Tavaszváró Nyugdíjas egyesületünk” tagjainak munkája nem más, mint nagyszülői gondoskodás mellyel felénk a szívükből, szeretetükből, lendületükből sugárzó fiatalságot közvetítik!
Carl Gustav Jung szavaival szeretném zárni soraimat: „A személyiség az élet folyamán fejlődik ki, nehezen vagy egyáltalán nem magyarázható csírafelépítményekből, és csak amit teszünk, az mutatja majd meg, kik vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a nap, amely táplálja a föld életét, és mindenféle szépet, különöset és rosszat csalogat elő; olyanok vagyunk, mint az anyák, akik ismeretlen boldogságot és szenvedést hordoznak méhükben. Eleinte nem tudjuk, milyen építő vagy gonosz tettek, milyen sors, milyen jó vagy rossz készülődik bennünk; csak az ősz mutatja meg, mit nemzett a tavasz, és csupán este lesz világos, mit kezdett el a reggel.”

Önök a mi TAVASZUNK, s az Önök erejéből színes virágként egy sokszínű rendezvény született.
Önök most példával járnak előttünk és ez előtt meghajolva szeretnék nagyon jó szereplést, az előadásokhoz jó szórakozást és majd délben a puszta ételéhez jó étvágyat kívánni. Ezzel az X. Kistérségi és Nemzetközi Nyugdíjas találkozót megnyitom.

A megnyitó után Szabó Péter nagytiszteletű református lelkész tartott ünnepi istentiszteletet, mely után a Jaslóból érkezett lengyel küldöttség megkezdte a bemutatkozó műsorok sorát. .............................................................................................................np


VÍZ VILÁGNAPJA

Az apaji Arany János Általános Iskola diákjai már 7. alkalommal vettek részt a BÁCSVÍZ ZRT. által rendezett ünnepségen Kunszentmiklóson, a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából. Az ünnepség a Varga Domokos Általános Művelődési Központban volt, ahol nem csak az elkészített pályaműveket tekinthettük meg, de tartalmas műsort is láthattunk óvodásoktól és általános iskolásoktól. Diákjaink rajzokkal és "kisplasztikával" pályáztak és a pályázók közül 11 gyermek díjat is kapott. Összesen 100 díjat osztottak ki, melyhez Apaj község Önkormányzata összesen 8 díjjal járult hozzá. Az Apaji nyertesek: Szarka Péter; Pál Balázs; Kovács Márk; Endre Anna; Pongrácz Judith; Nagy Adrienn; Király Liza; Hriazik Bettina; Lánczos Viktória; Bognár András Pál; Binszki Gergő. További Apaji nyertes Kisjuhász László, aki a Virágh Gedeon szakképző iskola első éves tanulója. További képekért katt a fotóra. (foto:np)

Gratulálunk a díjjazottaknak és a felkészítő tanároknak.

Novák Pál polgármester


Apaji siker a megyei rajzversenyen

Kiskunlacházán a 2015 március 20-án rendezték a megyei rajzversenyt, melynek idén a "Virágok világa" volt a témája. A verseny komplex kiírású volt, ami azt jelenti, hogy több féle technikával és stílussal lehetett nevezni. Fontos elmondani, hogy a gyerekeknek kiírt versenyen, a helyszínen kellett az alkotást elkészíteni. Apajról több diák is indult, közülük Endre Anna 5. osztályos tanulót emelném ki, aki a grafitceruza rajz kategóriában a 2. helyezést érte el. Felkészítője Péchy Tamás, aki díjmentesen tart rajzköri foglalkozást a gyerekeknek. A képen a díjjazott alkotás látható.

Minden résztvevőnek gratulálunk.

Novák Pál polgármester


ÚJRA!!! 24 ÓRÁS

VETÉLKEDŐT RENDEZETT 2015. március 21-ÉRŐL 22-ÉRE VIRRADÓRA APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

A tavalyi és tavaly előtti nagy sikerre való tekintettel az OBO BETTERMANN HUNGARY Kft. támogatásával rendeztük meg a vetélkedőt, melyen az apaji civil szervezetek játszhatnak. Lázas előkészületek után szombaton reggel 9 órától már felsorakoztak a csapatok. Bordóban a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület, kékben a Pitypang Ovi Egyesülete, Zöldben az RCOR autómodellezők egyesülete, fehérben az Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület és sötétkékben a Polgárőrség Egyesülete. Az első feladat már hagyományosan a bográcsos főzőverseny, ahol minden csapat a saját ebédjét készíti el és ezt kell a zsűrinek értékelni. Idén a polgárőrök halászleve lett ebben a feladatban a nyertes. Ezt a csatakiáltások után sok kvíz és játékos ügyességi feladat követte.

........Játékosokra várva

A játékok előkészítése, a feladatok összeállítása nagyon sok technikai és háttérmunkát követelt, melyet a szervezők már hónapokkal korábban elkezdtek. A legnagyobb körültekintéssel elkészített feladatok közben is előfordult, hogy a játékosok meglepő ötletekkel próbáltak előnyt szerezni, még akkor is ha ezt viccesnek szánták, de a zsűri és a játékmester ilyenkor mindig határozott döntéssel vitte tovább a játék folyamát. Mintegy ötven feladat lejátszása kellett ahhoz, hogy vasárnap reggel 10 órára eldőljön, ki nyerte meg a versenyt.


Este 11 óra körül látszódott először, hogy kezdenek elfáradni a csapatok, de az ekkor következő feladat mindenkit felrázott. Egy fejhallgatós játékosnak a fülébe játszott helyi népdalt kellett eldúdolnia, míg azt a valamelyik csapat fel nem ismeri. A megfejtés után a DUMBFOUND zenekar élőben tolta ezerrel az apaji dallamokat. Ez bepörgetett mindenkit, így nagyon nem is vették zokon az elcsigázott versenyzők, hogy az éjszaka össze kell vadászniuk a legnagyobb korkülönbséggel együttélő házaspárokat és eközben emeletes tortát is készíteniük kell reggel 8 órára.

...

.A képre kattintva album nyílik. (foto: nádi)

A vetélkedő teljes folyamán figyelemmel kísérte játékunkat a RÁDIÓ DABAS " Az otthon hangja!". A 24 óra alatt négy alkalommal élőben csatlakozhattunk a műsorfolyamba, hírt adva az éppen zajló játékról, eredményekről és a rádió szerkesztői egyszer még az éppen utolsó helyen álló polgárőröknek egy bíztató számot is küldtek. Kedves pillanat volt, amikor az eredményhírdetésre helyszíni riportkészítésre is ellátogattak hozzánk. Köszönet a lehetőségért, a RÁDIÓ DABAS "Apaj hangja is!" Halgassák Önök is! Klikk a logora a riportért!

És a végeredmény:

1. helyezett: AZ APAJI PITYPANG ÓVODA GYERMEKEIÉRT

2. helyezett: ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

3. helyezett: RCOR AUTOMODELLEZŐ EGYESÜLET

4. helyezett: APAJI POLGÁRŐR EGYESÜLET

5. helyezett: TAVASZVÁRÓ NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Köszönet az előkészületekért minden dolgozónak, szervezőnek és a zsűri tagjainak: Péchy Tamásnak és Gergőné Varga Tündének.


TISZTELET A HŐSÖKNEK!

Március 15-i megemlékezés az 1848-as forradalom és az 1848-1849-es szabadságharc hőseinek tiszteletére

Délután 15 órai kezdettel EGYÜTT SZAVAL AZ ORSZÁG akció keretében az ünneplő közönség Novák Pál polgármester vezetésével elszavalta a Nemzeti dal című, Petőfi Sándor által megírt verset. Az előzetesen kiosztott kórhű röplapok a Nemzeti dalt és a 12 pontot tartalmazták.

A képre kattintva galéria nyílik! foto: nádi

Az együtt szavalás után fáklyás felvonulást tartottak az apajiak, ezzel emlékezve a hősökre, majd a szabadtéri színpadon a polgármester ünnepi köszöntője után a Pitypang Óvoda gyermekei és az Arany János Általános iskola diákjai adtak műsort.Novák Pál beszédében a 12 pontra emlékeztette az ünneplőket. Arra kérte őket, hogy figyelmessen olvassák át, gondolják végig ma mennyire érvényesülnek ezek a sorok, és mennyit tehetünk ezért mi magunk. Külön kiemelte a "Közös teherviselés" pontot, megjegyezve, hogy egymástól alig 30 km-re lévő települések között több száz milliós bevételi forráskülönbségek vannak és baj esetén a szegény település nem igazán kap segítséget. Utalt ezzel a jelenlegi III. fokú belvízvédelmi helyzetre is, ezért a saját erőre és összefogásra kell támaszkodnia a településnek.

Az Pitypang ovisok mosolyt csaltak a nézők arcára kedves verselésükkel, iskolásaink zenés műsora pedig elgondolkodtató, érzelmekkel teli perceket adott a műsor folyamán.

A polgármester úr zárásként elmondta, hogy a felnőtteknek példát kell mutatni, mert ha gyermekeink nem tanulják most meg hagyományainkat, ünnepeink tiszteletét, akkor mire felnőtté válnak feledésbe merül a múltunk.


BELVÍZHELYZET APAJON ÉS KÖRNYÉKÉN

Tisztelt Olvasó! Tavaly év decembere óta levelezek különféle hatóságokkal a belvíz helyzet miatt. Nálunk még mindig III. fokú a készültség! Legutóbbi levelemre a Kiskunsági Nemzeti Park megbízott igazgatója küldött válaszlevelet, amit Önökkel hozzájárulás hiányában nem tudok megosztani.

Erre a levélre az alábbi választ küldöm a nyílvánosság elött és postai úton is:

Tisztelt Kiskunsági Nemzeti Park mb. Igazgató Úr!

Apaj község lakossága nevében szeretnék reflektálni az Ön által megküldött, alaposan kidolgozott válaszlevélre:

Már rögtön az első bekezdésben olyan dolgot állít, ami sajnos nem valós és ezt nem csak az én 27 évem tapasztalata mondatja velem, hanem az itt élő legidősebb 80 év feletti emberek emlékezete is. Miért is? Mert valóban, az 1920-30-as években álltak itt nagy vizek, de aztán az 50-es években megépültek a vízlevezető árkok és folyókák, a különböző műtárgyak - melyeket Ön is jelölt a mellékelt térképein – így megépülésüktől kezdve a KNP vízvisszatartó programjáig itt belvíz nem volt ilyen mértékben!

Fontos hangsúlyoznom: ITT EMBEREK ÉLNEK! Az 1951-es évben egy minisztertanácsi rendeletben döntöttek arról, hogy létrehozzák a Kiskunsági Állami Gazdaságot. Az addig alig 100 lelket számláló település néhány év alatt a legfőképpen Szabolcs megyéből betelepített dolgozókkal és családjaikkal elérte az 1000 fős lélekszámot. Épültek sorba az ingatlanok és az akkori kor jellegzetes szuterénes (félpincés) épületei. Az építési engedélyeket a Magyar Állam akkor illetékes építésügyi hatósága adta ki, az akkori jogszabályoknak megfelelően. Itt szárazság volt nem belvíz. Az Önök által megemlített gáztartálypark, játszótér és a Latinka és Zápor utca ingatlanjai is így jöttek létre, épültek fel, de ez a helyzet a többi utcában lévő építményekkel is! Ez egyértelműen azt jelenti, hogy NEM MONDHATJÁK az itt élőknek, hogy minek építettek ide!
A megküldött légi felvételeken valóban jól látszik a régi vízáramlatok, szikes foltok helye, hiszen a talajvíz csapta ki a sziket a felszínre. Az természetesen valós, hogy nagyon csapadékos időszakot élünk, de nem az a probléma.

Idézet az Önök projektzáró sajtóanyagából, melyet 2010. május 31-én kaptam meg, és az apaji honlapra is fel kellett szerkeszteni:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/A kódszámú, fenti című támogatási keretéből 112 062 297 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az „A Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukciója” című projekt megvalósítására.
A projekt célja a leginkább veszélyeztetett kiskunsági (Felső Kiskunsági Szikes pusztai) élőhelyek megőrzése, a sérült élőhelyek rehabilitációja, revitalizálása, tájsebek megszüntetése. Ennek kapcsán a Kisapaj térségébe eső területrészen árkok, gátak kerülnek megszüntetésre - természetes terepszinthez igazodó rendezésük által – valamint árasztást lehetővé tevő műtárgyak újjáépítése és megépítése, bányászattal bolygatott felszínek helyreállítása, építménymaradványok elszállítása történik. A projekt további célja a természetvédelem, a környezettudatos mezőgazdaság és a vízgazdálkodás érdekeit összeegyeztető komplex, ökológiailag megalapozott tájrendezés bemutatása a kiskunsági vizes terület elárasztásával.


A Kiskunsági Nemzeti Park vízlevezető árkokat eldózerolt, melyek pont a belvíz elvezetésére voltak hivatottak és gátakat (a terepszinthez képest kiemelkedő területeket) alakítottak ki, hogy a felszíni vizek ne folyjanak le a csatornába; vízvisszatartó műtárgyakat épített, melyek felújításáról írnak, de ezek korábban nem léteztek! Azt nem vizsgálták, hogy a településre, annak ingatlanjaira ez hogyan hat a későbbiekben. Önkormányzatunkat, annak építésügyi hatóságát ezzel kapcsolatban nem keresték. Az első nagy belvízkár 2010 telén- 2011 tavaszán volt Apajon és most itt a következő! Én elég komoly összefüggést látok!
A mostani belvízzel kapcsolatban 2014. decembere óta levelezek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, a Katasztrófavédelem, a Szomszédos Önkormányzatok, stb. szakembereivel, polgármestereivel. Mára már teljesen átlátom a XXX-as, XXXI-es és XXXIII-as csatornák rendszerét, a Kígyós-csatorna, a Fűzvölgyi csatorna és a Kiskunsági Öntöző csatorna rendszerét, melyben nagy segítségemre volt a Ráckevei Szakaszmérnökség Kollégája és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Mérnökség Kunszentmiklósi kirendeltségének vezetője. A területeket bejártuk! A 2001. évtől elkezdett vízvisszatartási program, amit a Kiskunsági Nemzeti Park irányít ezen a területen az emberek számára immár 3. alkalommal komoly károkat okoz. Ha Önnek kellene naponta több alkalommal gumicsizmába bújni, hogy fűteni tudjon, ha az ön alsószinti lakóterében omlana a vakolat, ha az utcán téglákon kellene járnia, hogy elérje az otthonát, ha a szennyvízhálózat nem vinné le a fekáliát és az „visszatekintene” a fajanszból, akkor is így gondolná? Meghívom hajlékomba, vagy bármelyik apaji érintett hajlékába, szeretettel látom és éljen egy hetet velünk.

A képekre kattintva galéria nyílik:

A műszaki adatokról

Az Önök által készített, térkép tanúsága szerint is Apaj és Kunszentmiklós között van egy elvezető ér, ami nagyon lassan, de ma már viszi le a vizet. Ezt valóban az én utasításomra kotorták ki, de nem csak kikotortuk, hanem 18 db TV képcsövet kiszedtünk és egy teherautónyi sittet elszállítottunk. Ez már a Bács-kiskun megyei részen található, azaz egyáltalán nem Apaj közigazgatási területén történt, de települési-katasztrófavédelmi parancsnokként a település érdekeit szem előtt tartva ezt megtehettem!

Jelenleg ha a víz engedi, további takarítást, kotrást tervezünk vis maior alapból finanszírozva, mert ez az állapot nem megengedhető. Ezen a „NEM LÉTEZŐ” csatornaszakaszon -amin egyébként 2 db megépített műtárgy is van, és 4 db tanyabejárót is átszakítottunk, alagcsöveket fektettünk le és visszafedtük kuléval, hogy a tanyagazdák be tudjanak járni- furcsa dolgot tapasztaltunk: A XXXI-es csatornába kiépített befolyó műtárgy fém zsilipelő kapuja nyitott állapotban volt, de a víz nem folyt. A zsilipbe fóliába csavart pallózárat helyeztek el szakszerűen. Ez bizony víz visszatartás!

Itt jegyzem meg, hogy ezt a földhivatalban sem jegyzett csatornát pontosan a LECSAPOLÁS érdekében létesítették, hogy a Kelebiai Vasútvonal töltése ne ingoványon legyen, mert most újra azon van! Dömsöd irányából a XXXIII-as csatorna próbálja levezetni a vizet a dömsödi oldaláról, az apaji oldalról pedig ez az ér, amit ki kell szélesíteni és mélyíteni!
Levele végén Ön a védekezés után a 94,7 mBf szintmagasságot kéri fenntartani és kéri a homokzsákos zárást. Ez a szintmagasság azt jelenti, hogy a pincéinkben még bokáig érő víz van! Jelenlegi vízszintmagasságokat vízügyes szakemberekkel, egy napunkat erre áldozva felmértük 2015. február 6-án. (A képet külön is csatolom, azon a vizszint magasságok olvashatóak)

Ebből tisztán látszik, hogy csak is Kunszentmiklós felé vezethetjük a vizet. A fenti dátum óta Apajon összesen 12 mm csapadék esett, szeles, főleg száraz idő volt, mégis a víz szintje növekedett. Sajnos amikor a Kiskunsági Nemzeti Park végre nyitotta a zárt műtárgyat a 16-300 cskm-nél, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsószenttamási szivattyúállomást leállította készültség visszafokozása miatt. Szerencsére az ottani szakemberek olvasva korábbi levelemet, melyre Ön is válaszolt, érzékelték a problémát, azonnal bejárást kezdeményeztek és másnap, hogy a XXXI-es csatornát megapasszák, elindult a szivattyú állomás 4 m3/perc teljesítménnyel. A csatornáik tiszták, rendezettek. Persze az lenne a Közép-Duna-völgyi szakaszon is, mert ott is jól képzett szakemberek dolgoznak, csak a KNP olyan időszakban engedélyezi a kotrást, amikor víz alatt áll a terület. Most elkezdték kotorni az érintett szakaszt, de a leginkább folyástgátló, náddal teljesen benőtt szakaszokra nem tudna bejutni a víz miatt.

És még egy „megfigyeléses” információt szeretnék megosztani Önnel: A Zápor utcából igenis „közlekedik” a víz felszín alatt az elvezető csatorna felé. Az elmúlt hét esőmentes időszakában (előtte 12 mm csapadék esett), 18 cm-rel nőtt a vízszint! Ezek a vizek jönnek valahonnan és 100 m-es közelben nincs víz a felszínen! Tervező szakember és vízügyes kolléga is elmondta, hogy a talajvíz is áramlik tovább, csak lassabban, mint a felszínen. Látjuk, tapasztaljuk, írhat bármit egy doktori disszertáció, én annak a pontosságát kérdőjelezem meg.

Levelének 4. pontjára

A XXXI-es csatorna Kunszentmiklós hídnál kialakított fémpallós duzzasztóműve is az elmúlt hétig zárva volt! Az Ön kolléganője szerint (illetékes Nemzeti parki Parkőr) a vízügy nem adott utasítást a nyitásra, pedig ott még Ráckevei Mérnökségé az illetékesség. A vízügy szakembere szerint a KNP rendelheti el a nyitást, ők erre nem kaptak a múlt hétig utasítást. Ez az én olvasatomban egymásra mutogatás, amíg mi úszni tanulunk.

Megküldött anyagokról és eljárásokról

Köszönöm oktató szándékát, hiszen megküldte a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának Vízkárelhárítás c. tankönyvét. Itt szeretném jelezni: második diplomámat a Műszaki Egyetemen szereztem, mérnök tanárként. Harmadik diplomám oktatás Informatikusi diploma, amit azért írok meg, mert mindkét link, amit tananyagokkal vagy doktori értekezésről küldött 404-es hibával nem töltődik be. Na, nem mintha ezeket szerettem volna olvasni, hiszen hívtam a helyszínre szakmérnök kollégát, aki valóban szellemi tudásával segített és nem kioktatott. A doktori disszertáció készítésekor nem kérdezték meg az itt élőket! A mi kontónkra itt ne tartsanak vissza vizet, mert ha az 1800-évek állapotát kívánják kialakítani, akkor váltsák meg az itt élők ingatlanait, kártalanítsák azokat, vagy azt javaslom menjünk vissza inkább 5000 évet és költözzünk Önökkel együtt barlangba. Szerintem nem ez lenne a cél egyik fél részéről sem.

Az általunk kitisztított csatorna karbantartása nem a mi feladatunk, ránk csak a belterületi szakaszok tartoznak, arra nézve két hete kaptunk ellenőrzést a Belügyminiszter Úr által elrendelve, ami hibátlan minősítéssel zárult (másolata a hivatalunkban megtekinthető). Ettől függetlenül kitakarítottuk ezt a területet, de valóban, Vízjogi engedélyeztetési eljárást nem indítottunk. Egy ilyen eljárás a két évvel ezelőtti beruházásunk tapasztalatai alapján jó esetben is 30-60 nap! Harmadfokú készültség idején erre nincs idő.
A további jogi információkat is megköszönve, ha bűncselekményt követtem el, állok az eljárás elébe. Mindenki más az utasításomra cselekedett! Számomra fontos a természet, - ezért is vitettem el a szemetet - de fontosabb az ember! Itt nem a Dunakanyarba engedély nélkül felépített 100 milliós ingatlanok árvízvédelméről van szó, hanem gyárban és földeken dolgozó családokról. Ön a vöröshasú unka, a mocsári teknős és a dunai tarajosgőték védelmét említi. Az itt töltött 27 évben egyetlen vöröshasú unkát nem láttam. Persze ettől még itt élhet, de a csatorna tisztításával életteret biztosítunk neki és nem bántjuk. A béka megy a víz után és szárazság idején a csatornában van. (A kócsag a nagy pusztítója, nem mi. Ezzel szemben dunai tarajosgőtét a lakóingatlanom alsó szintjén fogtam az ott lévő vízben. Ő már hódította az életteret magának!)

Tisztelt mb. Igazgató Úr!

Levelemben nem Önt támadom, hanem azt a szemléletmódot, amely a problémát tovább söpörve, törvényekre és rendeletekrehivatkozva a felelősséget elhárítani próbálja magáról. Egy árvízzel sújtott települést tucatjával mentenek más települések lakói (Apajról is mentek önkéntesek a Duna felső szakaszára homokzsákot rakni.), de egy belvízzel sújtott település szomszédjaival együtt magára marad.
Az elmúlt 8 évben bevezettük a ZÖLD ÓVODA és ZÖLD ISKOLA programot, „Miénk az Erdő” címmel alakítottuk ki nevelési programjainkat, önkéntes munkára megyünk a gyerekekkel, fát ültettünk, szemetet szedünk társadalmi megmozdulásban. Teszünk a természetvédelemért, akkor miért ne foghatna össze a temészetvédelem a vízügyi és katasztrófavédelmi hatóságokkal, és látva a közelgő veszélyt már idejében kormányozhatná együtt, közösen a vizeket a nagy Dunába, melynek vízállása még a mai napon is ALACSONY és bőven,tudja fogadni a vizet.
Bajban vagyunk és itt nem a homokzsák segít!

Várom szeretettel és tisztelettel egy közös bejárásra az Önnek megfelelő időpontban!

Tisztelettel:

Novák Pál
Apaj község polgármestere
Apaj, 2015. március 06.


Új Szociális rendelet!

Magyarországon Március 1-i hatálybalépéssel átalakul a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnik, átalakul, új elnevezést kap illetve máshonnan lesz igényelhető, mint eddig. A változtatások után szociális támogatásokat két helyről kérhetnek majd az érintettek: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkormányzatoktól; előbbiektől a jövedelemkompenzáló, míg utóbbiaktól a kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.


Ügysegéd a járástól érkezik

2015 március 1-től minden hétfőn 8.30-9.30-ig tartózkodik Apaj község önkormányzatának községházában a járási ügysegéd, akinél a járási - jövedelemkompenzáló - támogatásokat lehet igényelni, amit közvetlen állami költségvetési forrásból fizetnek majd ki az arra jogosultaknak. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek a támogatásoknak a megállapításába az önkormányzatoknak nincs beleszólása, tehát a jövőben egyetlen település sem kötheti speciális feltételekhez azok kifizetését, az már teljes egészében a járási hivatalok hatáskörébe tartozik.
Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht) azaz az aktív korúak támogatása , ami a korábbi szociális segélyt váltja fel, és azoknak jár, akik nem tudnak részt venni a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatásban dolgozók nem kapnak fht-t, de amint kikerülnek onnan, a támogatást újra folyósítják a számukra.
Járási támogatás
Járási támogatás lesz a jövőben a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (46 600 forint), az időskorúak járadéka (22 800 - 37 500 forint), az (alap- és emelt összegű, valamint a kiemelt) ápolási díj (29 500, 44 250, 53 100) és az alanyi közgyógyellátás (legfeljebb 12 ezer forint havonta). Az e támogatásokhoz való jogosultságot a járási hatóságok állapítják meg országosan egységes elvek alapján és NEM AZ ÖNKORMÁNYZAT!


Új néven a régi segélyek
Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma (lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, helyi segély) megszűnik és egységes elnevezést kap, melynek neve TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS. Ennek a - kiadáskompenzáló célú - támogatásnak a keretében az önkormányzatok szabadon dönthetnek arról, milyen élethelyzetekre adnak támogatást; ezt február végéig kellett rendeletben rögzíteniük. A minisztérium ehhez a múlt év végén rendeletalkotási segédletet küldött a településeknek, ami azért kellően behatárolta, hogy mire is adható támogatás. Ezt a rendeletet a képviselő testület 2015. február 26-án elfogadta.
Az önkormányzatoknak a szociális törvényben ugyanakkor előírták, hogy helyi rendeletükben kötelességük - átmeneti veszélyhelyzet esetére - a krízissegély lehetőségét biztosítani rendkívüli települési támogatás elnevezéssel.


Az állam adja a forrást
A települési támogatásokhoz, segélyekhez a legtöbb (mintegy 3 ezer) településen az állam forrást biztosít, ami Apaj esetében 3,2 millió Ft. Eddig ennél nagyobb összeget fordítottunk helyi segélyek kifizetésére, amiből a legtöbbet a lakásfentartási támogatás vitte el. Az új rendelet meghatározza, hogy milyen feltételekkel adható támogatás.


Érdeklődni kell
Az érintettek a települési támogatási formákról a helyi önkormányzati hivatalokban, míg a járási támogatásokról az ottani ügyfélszolgálaton vagy a kihelyezett ügysegédnél érdeklődhetnek.
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár korábban azt mondta, a változtatásokkal a kormány célja az, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. Közölte, a szociális támogatásokra fordított állami és önkormányzati források együttes összege nem fog csökkeni.

Véleménye szerint igazságosabb lesz a rendszer, hiszen helyben, az önkormányzatoknál jobban látják, ki a valóban rászoruló, és ki az, aki csak vissza akar élni a támogatási rendszerrel. Czibere Károly azt is mondta, bízik abban, hogy a márciusi változtatással két évtized után végre rendet tudnak tenni a támogatási rendszerben. Az államtitkár ugyanakkor jelezte azt is, hogy az átalakuló szociális ellátórendszer gyakorlati megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyamatosan figyelemmel kíséri, és ha indokolt, menet közben igazítanak rajta.
Cikk részlet: origó
Novák Pál polgármester


Tájékoztató III. fokú belvízvédelmi készültségről!

Tisztelt Lakosság!i

2015. feruár 2-án harmadfokú (legmagasabb fokozat) belvízvédelmi készültséget rendelt el Apaj község polgármestere.

Apaj község lakossága tapasztalja már december eleje óta, hogy a belvíz körülvesz minket. Ennek ugyan a téliszünetben a korcsolyázók pár napig örülhettek, de az ingatlan tulajdnosokat ez nem vígasztalja, amikor süllyednek az épületek, repednek a falak. Polgármesterként decemberben két alkalommal kerestem meg hivatalosan a Katasztrófavédelem és a Vízügy szakembereit segítséget kérve. Leveleimet eljuttattam a környező települések polgármestereinek, két országgyűlési képviselőnek is. Ennek hatására a megyei katasztrófavédelmi parancsnok úr felhívott december 24-én és segítséget ígért, mivel jeleztem felé is, hogy a csatornákkal nem engedik le a vizet, a bajai szakaszmérnökség nem engedi a tassi zsilip nyitását, pedig akkor mehetne a víz a 31-es csatornán lefelé. December 28-án pénzhiányra hivatkozva leállították a Belső-Szúnyogi átemelő szivattyúállmást is, amit több mint 350 millió forintból újítottak fel.

A csatornahálózatunkban is komoly problémák keletkeztek a belvíz miatt, amit a Penta Kft. és a Bácsvíz Zrt. orvosolni próbál. Az elmúlt hét péntekén a vákumozást is le kellett állítani, mert a kiszivattyúzott vizet nem tudjuk elvezetni. A Szivárvány utcaiak türelmét kérjük, mert nem lehet behajtani a Vasút utca felöl. Higyjék el azon dolgozik a kivitelező csapat, hogy mihamarabb befejezzék a munkát, a körülmények viszont nagy mértékben akadályoznak minket!

Engedjék meg, hogy idézzek a mai napon a Penta Kft-nek, a Bácsvíz Zrt-nek; az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek; Pánczél Károly Országgyűlési képviselőnknek elküldött levelemből:

Ökrös Árpád Tűzoltó Őrnagy Kirendeltség Vezető Úr részére

Tisztelt Címzett!

Apaj község egyre súlyosabb helyzetbe kerül a települést körülvevő területek vízborítása miatt. Egyre több lakóházban jelentkeznek, mind súlyosabb károk, repednek meg a falak, pincékben, vízaknákban 50-120 cm-es víz áll, immár december és január óta. Korábbi leveleimben kért segítségre csak telefonos megkeresést kaptam, tényleges intézkedésről nem kaptam tájékoztatást.

Víz alatt állnak a Zápor utcai ingatlanok udvarai a Latinka Sándor utcai oldalon, a pincéket elárasztotta a víz a teljes településen, több ingatlan megsüllyedt, rongálódott. Víz alatt áll a 20.000.000 Ft értékű játszótér és a települést ellátó tartályos falugáz telep.

A település szennyvíz hálózatának aknái vízben állnak, a Vasút utca – Dobó István utcai találkozásánál egy fő fogadó akna megsüllyedt, mintegy 100 m2 út beszakadt. A PENTA Kft. megkezdte decemberben a helyreállítást, hogy a települést ne árassza el a szennyvíz, de ez év január 30-án le kellett állítani a vákumozási munkákat, mert nincs hova elengedni a kiszivattyúzott vizet! A Bácsvíz Zrt., mint üzemeltető mindent megtesz, hogy ne omoljon össze a szennyvízhálózat, folyamatosan biztosít szippantós járművet, melynek költségei az egekbe szöknek. Ez okból a Penta Kft. a Délibáb utcánál már átemelő szivattyút is telepített, illetve 200 m távvezetéket is kiépített.
Az I. és II. fokozatú belvízvédelmi készültség feladatainak eleget tettünk, árkainkat folyamatosan tisztántartottuk, eszközeink üzemképes, hadrafogható állapotban vannak.
A vízelvezető árkok, nem el, hanem a faluba hozzák a vizet. A 31-es és a 30-as csatornák színültig vannak, és egy helyben áll bennük a víz. A belső szúnyogi árapasztó csatornai szivattyú állomása jelenleg nem üzemel pénzhiány miatt. Korában hiába kértem segítséget a vízügytől, hogy a csatornákkal vezessék le a vizet addig, amíg a nagy Duna árhulláma nem érkezik meg, változás nem történt.

Az elmúlt napok folyamatos esőzései tovább növelték a problémát, így feniek miatt a mai napon
III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el.

A védekezéshez ezúton kérem a Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, hogy az irányítást, a szakmai vezetést és a beavatkozást a Vízügyi hatóságnál tegye meg!

Novák Pál polgármester


Versenyen Jártak az AEROBIKOSOK!

Aversenyről videók itt megnézhetők!

II. Pusztaszabolcsi Aerobic verseny!

2015. február 7-én Pusztaszabolcson aerobic versenyen voltunk 20 gyerekkel.
A régi „motorosok” kisebb rontásokkal hozták a tőlük megszokott jó eredményeket. Azok a gyerekek is eredményesen szerepeltek, akik ebben a tanévben kezdtek edzésre járni.

Csapat eredmények:
Ezüst minősítés: 1-2. osztály
Hatos fogat: Gábor Zita, Kincses Emese, Fekete Gabriella, Nagy Lilla Petra, Bábel Alexandra
Bronz minősítés: 3-4. osztály
Boy & Girl’s: Kakuk Zsanett, Barna László, Suhajda Barbara, Gecze Zsófia, Szűcs Henrietta, Németh Klaudia, Németh Tünde
Bronz minősítés: 6. osztály
Boszorkák: Király Panna, Halmaghi Leilla
Ezüst minősítés: 5. osztály
Tűzről pattant lányok: Király Liza, Kisjuhász Éva, Szabó Petra, Kakuk Zsanett, Soós Anna

Egyéni eredmények:
Arany minősítés:
Soós Anna, Király Liza, Kakuk Zsanett
Ezüst minősítés:
Kisjuhász Éva, Joó Jázmin Hanna, Nagy Bernadett Piroska
Bronz minősítés:
Nagy Lilla Petra
Mindenkinek nagyon gratulálok. Célunk a következő aerobic versenyen való részvétel Adonyban hasonló jó eredményekkel.
..................................................................................Joó-Rövid Szilvia


Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás
2015. évi rendjéről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk a 2015. évtől a közszolgáltatás keretében végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége Önnek is, az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
Csomagolási hulladék:
-Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
-Tiszta csomagoló fóliák,
-Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
Fém hulladék:
-fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)

Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább szelektálják.
Gyűjtési időszak:
Havonta egy-két alkalommal, a hátoldalon feltüntetett időpontokban.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, ezért lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveg hulladékok gyűjtése

Társaságunk a településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelő teherbírású zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elől alkalmanként 0,5m3 mennyiségben.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

Részletek és szállítási naptár letölthető

Ezzel egy időben megszűnik a hulladékszigeten a papír, PET palack és fémdoboz gyűjtő konténer, így ezeket a konténereket elszállítják. Fenti rendelkezéseket központilag határozták meg, sajnos az Önkormányzatoknak nem volt beleszólása. A hulladékszigetre TILOS január 1-től az üvegen kívül más hulladékot lerakni!


BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

A következő képsorokkal szeretnék békés ünnepeket kívánni mindenkinek, megköszönve az önkéntesek segítségét az elmúlt esztendőben és minden támogatást akár anyagiakban, akár erkölcsiekben.

Az Önkormányzati dolgozókat a Pitypang Ovisok látták vendégül. Megható, könnyeket kicsalogató műssoruk után a vendégasztal süteményei mellett bontották ki lelkesen ajándékaikat. Köszönjük mi is az ajándékműsort.

Az ovi karácsonyfájának fotójára kattintva galéria nyílik!

December 19-én délben a kúlturházban az Arany János Általános Iskola diákjai és felkészítő tanárai, Novákné Varga Györgyi és Földváriné Pergel Andrea az Endre házaspár gitárjátékával kiegészítve meséltek egy angyali kis mesét. A műsort közös énekléssel zárták ahol a közönség az előre kiosztott "énekeskönyvből" leshetett.

Este újabb meglepetés érte a falut, hiszen délután 5 órai kezdettel elindult a kántálás, melyre 16 gyermek és 5 felnőtt jelentkezett előzetesen. A Novákné Varga Györgyi kezdeményezésére és szervezésében indult program a lovashintóval Pál Dénes és családja és a forró teával + forraltborral a Novák családtól vált teljessé. Vendégül láttunk járőröző rendőröket, polgárőröket és minden kedves embert, aki kijött a meleg szobából, hogy meghallgasson egy karácsonyi köszöntést, áldást vagy éneket. Volt akinek annyira tetszett, hogy kabátot vett és velünk jött tovább, énekelt és jókat nevetgélt a gyermekekkel és felnőttekkel. Köszönet a szervezőnek, és minden kedves ajándékozónak, akik sütivel, itallal kínálták a kántálókat! Boldog Karácsonyt!...........................Novák Pál polgármester

A képre kattintva galéria nyílik!


Táncosainkra ismét büszkék lehetünk!

December 7-én a Diamond Dance csapat két fiatal táncosa, Fazekas Dzsenifer és Horváth József, Budapesten versenyeztek apaji színekben. A versenyen egyéniben Dzsenifer aranyérmet nyert míg párosban a dobogó második, ezüstérmes fokára állhattak fel eredményhírdetéskor Jocóval. Mintegy 200 versenyző indult az érmekért, így igazán jó eredményt könyvelhetett el a Diamond Dance párosa, akiket Bábel Brigitta készített fel. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk.

A képre kattintva galéria nyílik!


Tájékoztatás települési önkormányzati választások eredményéről, 2014. október 12.

A 2014. október 12-i helyi választási eredmények a következőek:

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 402

Polgármester: Novák Pál 374 érvényes szavazattal

KÉPVISELŐK

Gábor László független: 324 szavazat

Őrsi Sándor független: 279 szavazat

Miklósné Domin Zsuzsanna Irén független: 270 szavazat

Bán Péter független: 266 szavazat

Fazekas István független: 261 szavazat

Molnár Ferencné független: 175 szavazat

Szigeti Gyula független: 138 szavazat

Hegedűs Ferencné független: 115 szavazat

Szabó Gábor független: 84 szavazat

Nagyné Katus Gabriella független: 75 szavazat

Kókainé Horváth Mária független: 56 szavazat

GRATULÁLOK MINDEN INDULÓNAK ÉS KÍVÁNOK TOVÁBBI JÓ MUNKÁT TELEPÜLÉSÜNK ÉRDEKÉBEN!


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Apaj község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" típusú kiírás) és a felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan ("A" típusú kiírás). A részletes pályázati kiírások itt olvashatóak:


NEMZEDÉKEK TALÁLKOZÓJA APAJON

2014. szeptember 27. szombat

A Kistérségi Civil Szervezetek Szövetségének rendezvénye

A KCSZSZ szervezésében Molnár Ferencné elnökasszony köszöntötte az apaji kultúrházban a 10 órakor kezdődő rendezvény résztvevőit. Szigetszentmiklósról, Majosházáról, Dömsödről és Kiskunlacházáról érkeztek fellépők és érdeklődők. A Novák Pál polgármester a rendezvény megnyitó beszédében elmondta, hogy azért fontos a több nemzedéket felölelő rendezvény, mert gyermekeink ilyenkor vehetnek példát szüleikről, nagyszüleikről. Ilyenkor tanulhatják meg a közösségformálás és közösségi munkák fontosságát. A fellépők nagy sikert arattak, majd minden vendéget a Tavaszváró nyugdíjasok klubbházában láttak vendégül egy marhagulyásra.

Köszönet a szervezőknek és a fellépőkne a jó szórakozásért. Fényképes beszámolónkat a képre kattintva nézhetik meg.


9. Falunap Apaj

Július 25-26-27én rendeztük meg a 9. Falunap Apaj rendezvényünket, mely péntek délután vette kezdetét a Rock Falu programmal. Az IOWA Blues Band kezdte a zúzást, akik apaji diákokat is bevontak kórustagnak egy szám erejéig. Az est főszereplője Boggie és zenekara egy kedves zenekar, akiknek nagyon tetszett községünk. Számaikkal jó hangulatot teremtettek az őket követő Dumb Found és Nelson rockereinek. Ezen az estén adtuk át BÁRDI ISTVÁN úrnak, a Bárdi Autó Zrt. igazgatójának, a Szép Apajért díjat, mivel 350.000 Ft-os támogatásával jöhetett létre a színpadfedés és eddig is sokat tett községünk szépülése érdekében.

Szombaton az ünnepélyes zászlófelvonás után a Pitypang Ovi kedves műsora nyitotta meg a napot. Az Ovi szinte egész napos programot adott a kicsiknek, játszóudvart alakítottak ki és arcfestéssel is kedveskedtek a kisgyerekeknek.

Délelött láthattuk a Jaslo város kórusának műsorát, íjjászkodhattunk a Délegyházi Faluszépítő Egyesület íjjászaival, akik a szinpadon bemutatták eszközeiket és hagyományőrző öltözetüket is.

Az RC offroad autómodellezők két alkalommal is tartottak -főleg az apukák és fiaik örömére- ugratókkal tarkított bemutatót.

Fellépett a Bojtorján együttes akik sajnos a legnagyobb melegben délután 1 órakor voltak színpadon. Talán ennek is köszönhető, hogy nem a színpad elött, hanem árnyékba húzódva hallgatták őket az érdeklődők. Este Gáspár Laci kedves bohóckodása, közvetlensége igazán jó hangulatú koncertélményt adott a nézőknek. Apaji részről a Diamond Dance új produkciókkal szórakoztatott mindenkit. Táncban nem ők voltak az egyetlenek, mert az apaji zumba csapat lányai és asszonyai délután egyszer már felráztak minden színpad elött állót. Talán a Honeybeast zenekar fellépését várták a legtöbben, de sajnos ők csak négy számot játszottak el repertoárjukból. Két rövid, néhány másodperces áramszünet után, ők lementek a színpadról.

Persze napközben párhuzamosan több esemény is zajlott. A bográcsos főzőverseny idén is sikeres volt. Még gyümölcs-rizs is főtt a bográcsban. A győztesek:

1. Ladányi Attila - marhapörkölttel; 2. Budapesti Pénzügyőrök Nyugdíjas Egyesülete - marhapörkölt; 3. Jaslo város küldöttségének csapata - főtt tojásos tárkonyos, kolbászos levessel.

A Szép Apajért díj adományzására is sor került. 2014 év díjazottai: Nagy László és Nagy Lászlóné; Lazur István és Lazur Istvánné; Pusztai Gáspárné; az intézmények versenyében: Fecó Borozó - Gábor László és alkalmazottjai

Az Idén viselte első alkalommal az Apaj Nagydíj Díjugrató verseny a Bábel József emlékverseny nevet. Büszkék lehettünk, hogy az első versenyt egy régi tanítványának fia, Ifj Petrik Béla nyerte meg. Gratulálunk neki és természetesen az összes versenyzőnek.

Hetedik alkalommal rendeztük meg a Grundfoci bajnokságot. Itt is hazai siker született, így a vándorkupa az Apaji Öregfiúk csapatához került. 2. helyezett a Kunszentmiklósiak csapata, 3. a Bugyi községből érkező Festékpocsékolók csapata lett. Jövőre lehet visszavágni!

Itt szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik lehetővé tették, hogy rendezvényünk jól sikerüljön. Reméljük mindenki jól érezte magát és megtalálta a neki tetsző programot. Találkozzunk 2015-ben, a 10. Falunap Apaj rendezvényen.

Képek hamarosan!


APAJ HÍRMONDÓ

Tovább szépül a település!


Mindig öröm számomra, hogy ha új fejlesztésekről számolhatok be Önöknek. Az iskola Dobó István utcai kerítésének felújítása a tanév végén készült el a 6., 7. és 8. osztályos tanulók, valamint két apuka, Csatári László és Csatári Csaba közreműködésével. A Tavaszvárók tere a régi posta épület előtt méltó helyet ad Feith Pista bácsi emlékpadjának. Ezt a teret is társadalmi munkában hoztuk létre és a rendbetartását az önkormányzat közhasznú dolgozói, valamint Kálmán Ilona felajánlásban végzi.
Fontosak a fenti változások, de talán még fontosabb, hogy az iskola új vizesblokk és öltöző építése a tervezett ütemben halad.

Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a szombati napokon társadalmi munkában is dolgozzunk. Itt szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik szabadidejűket áldozzák fel a közösségért.

Szeretném előre leszögezni, hogy szeptember első napjára nem egy 100 százalékban kész épületet fognak látni. A cél az, hogy a leány és fiúmosdók használatba kerülhessenek. Az öltöző és a külső homlokzatok befejezése pedig október elejére készülhetnek el teljes mértékben. Persze ehhez is kell még, hogy az időjárás jó legyen, és ami a legfontosabb, hogy az anyagi finanszírozása is rendelkezésre álljon. Ezt a következó módon is segítjük: az építkezéshez szükséges téglát a közhasznú dolgozók segítségével bontottuk, majd azt megtisztítva építjük be az épületbe. Ez azt jelenti, hogy téglára gyakorlatilag nem kellett költenünk.
Az épület több szempontból is méltó lesz a „Zöld Iskola Program” irányvonalához. A használati meleg vizet napkollektoros rendszer biztosítja majd, így a lehető legjobban csökkentjük a villanyszámlát a meleg víz előállításának szempontjából. Beépítésre kerül továbbá 5 db NAPCSŐ is. Mit is takar ez a kifejezés? Az öltözőknek és a zuhanyzó-mosdó helyiségeknek nincs ablaka, ezek a napcsövek a tetőn és a mennyezeten keresztül vezetik be a természetes fényt. A termék lelke a tetőre szerelt kupola a benne található reflektorral, mely összegyűjti és továbbítja a napfényt a világ leghatékonyabb fénycsatornáján át a megvilágítani kívánt helyiségbe. A fénycsatorna egy speciális fényszóróban végződik, ami az egyenletes fényelosztást biztosítja.

Ezek a fejlesztések már a 21. század iskoláját tükrözik vissza, hiszen csak úgy tudjuk gyermekeinket az energiatakarékosságra és környe-zetünk megkímélésére nevelni, ha magunk is példát mutatunk. Az iskolában egyetlen dolog nem fog változni! Továbbra is tanulni kell, és el kell végezni a házi feladatokat. ?
Apaj község képviselő testülete megalakította az APAJ NONPROFIT KFT-t, mely az önkormányzati kezelésben lévő zöld területek rendben tartását, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelését és karbantartását, azok fűtési feladatainak ellátását végzi majd. Ezen kívül építési és karbantartási feladatokat is tud vállalni külső megrendelések esetén is.
A Kft. 100 százalékban önkormányzati tulajdonú, felügyeletét a képviselő testület gyakorolja. Első megbízatása éppen az iskola bővítési munkáinak ellátása.
Miért volt erre szükség? Több szempontból is fontos, hogy lehetőségeinket kibővítsük. Jelenleg községünkben az önkormányzat foglalkoztatja a legtöbb apaji lakost a helyi munkáltatók közül. Ez most 23 főt jelent. Ahhoz, hogy jobb esélyekkel indulhassunk a munkáltatói pályázatokon, több közhasznú dolgozót foglalkoztathassunk lépni kellett. Az önkormányzatok szűk keretek közé vannak szorítva, mert mindig lakosság létszám arányosan kapjuk a létszámkeretet. Egy Kft esetében ez nem korlát, ott a feladat számít, azaz tud-e elegendő munkát biztosítani a dolgozók részére. Persze így is pályázni kell, igénylést kell beadni, de az esélyeink ezzel növekedtek. Az is fontos tény, hogy a Kft áfa visszaigénylő olyan esetekben is, melyeknél az önkormányzat elveszíti az áfát. Ne feledjék, ez 27%-ot jelen. Nem mindegy, hogy az iskolai építkezéshez vásárolt anyagok áfája visszatérül vagy sem.
Az elkövetkező napokban egy új berendezéssel fognak találkozni Apaj község területén. A zöld terület karbantartásához 5 évvel ezelőtt vásároltunk fűnyíró traktort, majd rá két évre ágaprító gépet. Traktorunk a terület folyamatos növekedése mellett nehezen győzte a feladatot rendszeres karbantartás mellett is jelentkeznek problémák. Ezért a testület úgy határozott, hogy az Apaj Nonprofit Kft. leasing szerződés keretén belül vásároljon meg egy Gianni Ferrari PG 280 DST típusú (lásd a képen), dízel üzemű, 800 literes gyűjtőtartállyal és azt hidraulikus ürítéssel ellátott fűnyíró gépet, melyhez a fűnyíró asztalon kívül egy szárzúzó asztal is tartozik.A tartályban tömörítve gyűjti a füvet, vágási sebessége jóval nagyobb a korábbi berendezéseknél. Ez azt is jelenti, hogy a gazdaságosabb diesel üzem mellett nagyobb területet lehet levágni vele azonos idő alatt. A berendezés ára bruttó 9.893.300 Ft. Itt válik igazán fontossá, hogy a kft. áfa visszaigénylő lehet, hiszen ez 2.103.300 Ft áfa visszaigénylést jelent. Nagy lépés ez, hiszen az elmúlt években jelentős gépparkja lett településünknek. Két db komoly szivattyú berendezés, melyeket a belvíz idején használtunk, polgárőr és falugondnoki autó, ágaprító gép és most ez a komoly berendezés. Én hiszem, hogy ez is az Önök érdekeit fogja szolgálni.

És még egy fontos hír! Nem csak az önkormányzat, hanem az apaji lakosság is egyre többet tesz azért, hogy a település szépüljön. Éppen ezért a képviselő testület az 9. Falunapi rendezvényen „SZÉP APAJÉRT” díjakat adományoz. 3 lakossági és egy vállalkozás-intézmény kategóriában összesen 4 díjat adunk át a nyerteseknek, akiket már kiértesítettünk. Hogy pontosan kik azok, azt a rendezvényre kilátogatva megtudhatják.

Dolgozzunk továbbra is együtt a szép Apajért!

....................................................................Novák Pál polgármester


IX. Kistérségi és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó

2014. május 10-én az Apaji Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület szervezésében került megrendezésre a IX. Kistérségi és Nemzetközi Nyugdíjas találkozó. A rendezvényt fővédnöke, Novák Pál polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok közösségi munkája példamutató, és egy egész településnek kell összefognia ahhoz, hogy egy ilyen monumentális rendezvény létrejöhessen. A Tavaszvárók különleges ajándékot is kaptak. Apaj község Önkormányzatának képviselő testülete határozatba foglalva az Óvoda utca és Dobó István út által közrezárt parkosított közterületet TAVASZVÁRÓK TERE elnevezéssel az egyesületnek adományozza, melyről hivatalos iratként adományozó oklevelet adott át Novák Pál polgármester Molnár Ferencné Erzsikének, az egyesület elnökének.

A rendezvény az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program LEADER III-as tengely Darányi Ignác Terv - Az életminőség javítása a vidéki területeken, a diverzifikáció ösztönzése- keretében nyert támogatás segítségével jöhetett létre.
Elnyert támogatás összege: 1.766.570 Ft

A pályázat a fellépők müsorköltségeit és az ünnepség reprezentációs költségeit támogatta. A pályázatnak legfonosabb része a színpad fedése volt, melyet sajnos nem támogattak, de ahogy polgármesterünk elmondta beszédében, dacból, akaratból, összefogásból és társadalmi munkával segítve határidőre elkészülhetett a vázszerkezet és ponyva borítás, ami ezután már méltó helye lehet az elkövetkező idők ünnepségeinek.

Nagyon színes műsorkínálattal érkeztek a vendég egyesületek és klubok, sokszor nem kis meglepetést okozva a nézőknek, csak hogy egyet megemlítve a Rokinagyik téncos emelgetéseit hozva példának.

Baráti vendégfellépőink, az Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről érkezett Fenyőcske néptáncegyüttes művészei óriási sikert arattak. Kétszer is szerepeltek a nap folyamán. A fiatal táncosok elbűvölték háromszéki és számomra először meglepő sváb táncaikkal a nézőket, nem is beszélve arról, hogy a férfi nézőket a táncoslyányok mosolya, a hölgyeket pedig a ragyogó szemű fiúk csábították el. Muzsikás együttesük zenészei igazi vidámlelkületű fiúk, akik a találkozót követő estéken is szórakoztattak minket. Szólistáik, Sípos Veres Katalin és Orbán Barra Gábor nótáikkal megnyitották lelkünket és hol vidámságot, hol pedig könnyeket csaltak arcunkra. A fiatal énekes gyermekek pedig csodálatot és tiszteletet váltottak ki mindenkiből. Itt szeretnék köszönetet mondani Sepsiszentgyörgy polgármesterének, a művelődési ház iazgatójának, hogy támogatták a Fenyőcske néptáncegyüttes kiutazását.

A délutáni vendégfellépőink, Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operettekkel szórakoztatták a nagyérdeműt. Este, a rendezvényt a nap sztárvendégei, Balázs Klára és Korda György fergeteges vidám műsora zárta.

Köszönet mindenkinek, akik segítették a rendezvény létrejötét, levezetését. Apaj ismét megmutatta az összefogás erejét, mert gyermek, pedagógus, hivatali és közhasznú dolgozó, nyugdíjas és aktív önkéntes mind azon dolgozott, hogy mindenki jól érezze magát. Úgy gondolom ez maximálisan sikerült!

Klikk a képre fényképes beszámolónkhoz!

 

Klikk a képre nagyobb plakátért!


AKTÍV POLGÁROK EURÓPÁBAN, TESTVÉRVÁROSI PROGRAM, TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓK 2007-2013

Apaj község adott helyszínt az Apaji Tavaszváró Nyugdíjas által szervezett találkozónak 2014 március 27-30 között. Az egyesület az Európai Uniónál nyert el pályázatot, a AKTÍV IDŐSEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN 547588-EFC-1-2013-2-HU-EFC-CM jelzésű pályázatával. Az Uniós program 2007-ben indult el és 2013-ig lehetett pályázni. A megvalósulás ideje apajon most jött el, ezért látogathatott el hozzánk Lengyelországból Jaslo város, Romániából Sepsiszentgyörgy város delegációja, valamint Szlovákia köldöttsége is. A környező településekről, Dabas, Áporka, Dömsöd, küldöttei is részt vettek a programokon, az előadásokon és eszmecseréken.

Klikk a képre!

Kirándultak Ráckevén, Szigetbecsé, bejárták Apaj községben a tóparti sétányt, az iskola udvarát, a játszóteret és utcákat, egyszóvalismerkedtek a mi kis világunkkal szükebb és tágabb értelemben.

Klikk a képre!

A kultúrházban tartott előadásokon beleláthatunk az európai szép korú aktív nyugdíjasok élettébe, és a műsorszámokon is jót szórakozhattunk. A szervezők neves fellépőket is hívtak, így hallgathattuk a Molnár Harmonika Triót, Papp Györgyi művésznőt; és Karamán Peti együttesét.

Klikk a képre!

Tekintsék meg fényképes beszámolónkat a 4 napról! Klikk a képekre!

Novák Pál polgármester


ÉPÜL AZ ISKOLA ÚJ VIZESBLOKKJA ÉS A TORNATERMI ÖLTÖZŐK

Megkezdődött az Arany János Általános Iskola bővítése. Már évek óta problémát okozott az elöregedett víz és csatornahálózat a mosdók területén, ezért Apaj község képviselő testülete úgy döntött, hogy a meglévő tervek alapján megépíti saját beruházásban a vizesblokkokat és a diákoknak a külön fiú és leány öltözőt. Így a tornaterembe, már nem szabadtérből lehet majd bejutni, és a WC-k is korszerű, növelt darabszámú helyet biztosítanak majd a gyermekeknek. A pedagógusoknál sem volt eddig külön női és férfi toalett, ezért most az is szétválasztásra kerül.

Az építési területet kerítéssel zártuk el az udvartól, ezért a hátsó ajtó a tanév végéig már nem használható. A gyermekek a Dobó István utcai főbejáraton közlekedhetnek.

A látványterveken az új, jelenleg csak tervezett tornaterem bővítésének eredménye is látszik, de jelenleg itt még pályázati lehetőségre várunk.

Az új épület már mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthető lesz, mivel külön feljáró készül a kerekesszékeseknek.

Az önkormányzat dolgozói a kivitelezők elsősorban, de lesznek olyan napok, amikor az Önok segítségét fogom kérni, hogy gyorsabban haladhassunk. 2014. szeptember 1-én szeretnénk átadni ezt a mintegy 5 millió ft-os beruházást, ami korszerűbbé és használhatóbbá teszi iskolánkat.

Az eddigi munkákról itt nézhetnek képeket a fotóra kattintva.


A képre kattintva képes beszámolónkat láthatják! fotó: nádi

Március 15-i ünnepségét tartotta szombaton Apaj község Önkormányzata a Pitypang Óvoda gyermekeinek és az apaji Arany János Általános Iskola diákjainak szereplésével. Az ünnepség fáklyásfelvonulással kezdődött volna, ha az időjárás nem szól közbe. A viharos szél miatt a kultúrházban rendeztük meg ünnepségünket, ahol Novák Pál polgármester mondott ünnepi beszédet, melyet itt olvashatnak:

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Apajiak!
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
1848-ban felébredt egy nemzet, amely ragaszkodott ahhoz, hogy maga szabjon rendet saját magának: lerázták magukról a gúzsba kötő törvényeket, 12 pontba foglalva új "szabadságtörvényeket" alkottak, de megértették, hogy a szabadsághoz munka is kell, a család megélhetése és a biztos fedél.
1848. március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol közel ebben az órában, ahogy most mi összegyűltünk már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét.
Azóta ez a nap jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét és a valódi szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Tisztelt Apajiak!
Március 15-én egy nép indult álmaiért a harcba, s bár később a szabadságharc elveszett, az álmok tovább éltek és szunnyadtak a szívekben.
Az elfelejtett és megtagadott álmok, melyeket ezen a napon ünneplőbe öltöztetünk és emlékezünk rájuk, még mindig élnek. Az 1848-49-es szabadságharc elveszett az idegen hatalmak segítségével és önnön széthúzásunk, értetlen acsarkodásunk, önző érdekeink miatt.
És mi még mindig harcolunk. Hol azért, hogy az UNIO azonos jogokkal rendelkező polgárai lehessünk, hol azért, hogy az UNIO direktíváival és ránk kényszerített szabályaival ellenkezve védjük saját érdekeinket, valós, vagy vélt igazságainkat. És harcolunk nemzeti egység helyett egymással három, négy, öt, vagy csak két nagy pártra szakadva, családokat, barátságokat megbontva, miközben az események már el is haladtak mellettünk. Nemzeti, regionális, térségi vagy akár csak helyi érdekeinket vagy nem is akarjuk, vagy csak nem tudjuk egységesen, közösen kezelni.
Négy évvel ezelőtt, már beszéltem arról, hogy akkor lehet településünket életben tartani, iskoláját-óvodáját működtetni, fejleszteni, lakókörnyezetünket szépíteni tovább, ha egységben összefogásban dolgozunk, ha azonosak céljaink és a legnehezebb pillanatokban is kitartunk mellettük. Mert gyermekeink itt vannak velünk most is. Példát mutatunk nekik és rajtunk múlik, hogy jót, vagy rosszat tanulnak, a szüleiken múlik tanulnak-e egyáltalán. A tehetség, a lobbanó láng bennük lakozik, nekünk csak szikrát kell nyújtani és a lángot táplálnunk kell.
Mert lényeges, hogy itt akarjanak majd élni, vagy ide akarjanak szüleikhez visszajárni és megtanulják mi a fontos, mi az értékes, mire kell vigyázni, s hogy egymást tisztelni kell. Tőlünk tanulják meg, hogy fontosak ünnepeink, és azt tisztelegve a múltnak együtt ünnepeljük meg. Hogy ne csak 8 éven át, de tíz-húsz év múlva is ünnepeljenek, akkor már ők hozzák el gyermekeiket, és Március 15-én álljanak a nemzeti lobogó alatt, hazafelé elmesélve, hogy Ők hogyan ünnepeltek gyermekként.
Egységben kell maradni, mint falu, mint település, miközben folyamatosan változik a sorsunkat irányító rendeletek és törvények sokasága. Hiszen négy éve még Dömsöd nagyközséggel voltunk körjegyzőségben, és alig több mint egy esztendeje már Áporka községgel vagyunk közös hivatalban. Négy éve még társulásban működött iskolánk, ma pedig központilag irányított rendszerben, a KLIKK keretein belül működik iskolai oktatásunk.
De itt vagyunk, és egy percig sem felejtettük el és nem felejthetjük el ez után sem, hogy önálló településként döntsünk dolgainkról. Hogy mi határozzuk meg a fejlődés útját, hogy ragaszkodjunk a megálmodott terveinkhez, és ne mások határozzák meg mi kellhet vagy nem kell nekünk.
Mert nem szabad feladni. Ha elsőre nem sikerül, majd sikerül másodszorra, vagy harmadszorra. S ha negyedszer kell odaállni, akkor sem csüggedve, hanem állhatatos kitartással fogjunk dolgainkhoz. Így lettek útjaink, így emlékezhetünk felmenőinkre, szeretteinkre temetőnkben, így sétálhatunk tanösvényen és állhatunk ezen a színpadon. Ezért lehet sportpálya az iskola udvarán, és ezért állunk neki önállóan az iskolai vizesblokk és új öltözők építésének. Mert ha elsőre nem támogatták, akkor másodszorra is nekiveselkedünk.
Idős és fiatal együtt kell, hogy mozduljon Apaj érdekében. Ez nem pártok harca, ez a közösség érdeke. Nem harcba hívom Önöket, hanem közös munkálkodásra, értékek teremtésére Önöknek! S mit tehetnek Önök? Van, aki szerszámot foghat kezében, van, aki egy frissítővel vagy egy bogrács étellel segít, van, aki csak jó szóval támogat, van, aki játszik egy vetélkedőn, a lényeg, hogy egy közösséget formáljunk.
Mert a pletyka, az emberi butaság, a félreinformálódott mai valóság romból. Mert nem az a lényeg, hogy Nyugdíjas játszóteret építünk, hanem az, hogy az iskola udvarán a gyermekeknek, a közösségnek sportpálya létesülhet. Mert nem emelt adót önkormányzatunk, de a rosszul olvasott vagy el sem olvasott nyomtatványok helyett nem segít egy okos ismerős, kérdezni az illetékes helyen kell.
Egységet kell alkotnunk, ahogy testületünk is egységes döntésekkel igyekszik előbbre vinni településünket.
Mert március 15. szelleme és üzenete ezt kívánja ma is!
A nemzeti imádságunk elhangzása előtt még erősödő szélben csendesen sétáltunk együtt a szabadságharc hőseire emlékezve. Az ünnep napja elmúlik, de mi emlékezzünk gyermekeink műsorban felcsendülő hangjára és a forradalmat jelképező lángok fényére. Próbáljuk hát megfogni egymás kezét, és induljunk el végre közösen és ébresszük föl egy nemzet legszentebb álmait és váltsuk azt valóra. Lássuk meg a tennivalót és tegyünk együtt tudásunk legjavát a közösség szolgálatába állítva, ha csak itt Apajon, akkor is!


VISSZAVÁGÓ

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel!

APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ APAJON BEJEGYZETT EGYESÜLETEK SZÁMÁRA
24 ÓRÁS

VETÉLKEDŐT RENDEZETT 2014. március 1-ÉN.
A VETÉLKEDŐN CSAK EGYESÜLETEK INDULHATTAK EGYESÜLETI és TÁMOGATÓ, SEGÍTŐ TAGOKKAL.

Minden egyesület egy 12 fős csapattal játszhatott a vetélkedőn, és akár csak tavaly, idén is nagy hévvel ugrottak neki a játéknak a résztvevők. A főzős feladattal kezdetét vette a versengés és egészen éjfélig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A Tavaszvárók Egyesülete nem hagyta, hogy nagy legyen a lemaradásuk, folyamatos cserejátékosokkal biztosították a vérfrissítést. Az elején egy "lehetetlen" feladat is volt, melybe helyi vállalkozót is bevontunk. Így kellett boltba, kocsmába és fodrászhoz is menni. Azt hiszem nem gondolták a versenyzők reggel, hogy hajjal érkeznek és kopaszon távoznak vetélkedőnkről. :)

Képes beszámolónk első része a képre kattintva megnézhető. (fotó: Péchy Zita)

A Délutáni és esti szakasz is tartogatott meglepetéseket a csapatoknak. Ugyan volt egy-két ismerős feladat az előző évről, de mindig volt valami nehezítés, egy csavar a megoldásban. A kvíz kérdések többször kifogtak a tudáson, de tanulni lehetett belőlük, míg a mesterlövész feladatnál Magyarország térképén kellett városokat eltalálni. Tudom, persze mindenki tudja hol van Miskolc vagy Sopron vagy Zalaegerszeg, de hol is van pontosan? Este fellépett komolyzenei zongora-darabokkal Péchy Réka, majd az apaji fiatalokból álló DIAMOND DANCE táncos feladatokkal és Novák Panka, híres filmek zeneszámait adta elő szintén zongorán. A csapatok felismerték a táncokat és zeneműveket miközben nagy tapssal gratuláltak a fellépőknek. Köszönet mindenkinek a felkészülésért!

Képes beszámolónk második része a képre kattintva letölthető.


Mire eljött az éjfél, már mindenki nagyon várta, hogy milyen feladatot kapnak a csapatok "Házi feladat" gyanánt, és nem is maradt el a meghökkentés. Súlykülönbséggel kellett párokat hozniuk, valamint szilvásgombócot készíteniük reggel 8 órára. Azt gondoltuk, hogy a gombóckészítés majd kifog a csapatokon, de reggel több mint 1300 gombócot számolhatott össza Péchy Tamás és Gergőné Varga Tünde zsűritagok. A számolást evés követte, és ezzel kezdetét vette az utolsó két órás etap. A véghajrá is izgalmasan alakult, rá kellett jönnie mindenkinek, hogy kártyavárat építeni nem is olyan egyszerű.

Képes beszámolónk második része a képre kattintva letölthető.

A GYŐZTES EGYESÜLET 100.000 Ft-tal lett gazdagabb, amit idén az Apaji Iskolás Gyermekekért Egyesület vihetett haza, de senki nem ment haza üres kézzel, mert az OBO BETTERMANN Hungary Kft. ajándékaiból minden csapatnak jutott, amit ezúton is köszönünk.

 

És hogy végeztek a csapatok? Íme:

1. Apaji Iskolás Gyermekekért Egyesület

2. Apaji Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület
3. Apaji Polgárőr Egyesület
4. RC Off-Road Autómodellező Egyesület
5. Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület

A vetélkedő nem jöhetett volna létre az előkészítést végző, a helyszíni segítő, a feladatokat összeállítók munkája nélkül. Köszönet mindenkinek a fáradozásaiért és a türelmükért.
Támogatóink:

OBO Bettermann Hungária Kft.
Soós Zoltán vállalkozó
Biofungi Bt.


És persze továbbra is:
HAJRÁ APAJ


Feith Pista bácsira emlékezem
2013. december 7.

Elment... Nem mondhatom, hogy nem szólt előre. BARÁTOM volt, csupa nagy betűvel. Olyan barát, akire mindig számíthattam. És nem csak én, hanem sokan mások is. Olyanok, akik ismerték és olyanok is, akik csak azt tudták, hogy segít, ha megkérik Őt. 1989 őszén ismertem meg, a Kiskunsági Állami Gazdaságban, és mint villamos szakember hamar szárnyai alá vett, segített megismerni a munkaterületet. Energetikusként dolgozott akkor, de előtte volt villanyszerelő és autó villamossági szerelő is a gazdaságban. A magánéletben ezermesterként tevékenykedett és szinte mindennel foglalkozott. Javított centrifugát, épített villamos hálózatot, gyártott fagylalt-tölcsért, szerelt kerékpárt, Trabantot, önindítót, vasalót és sorolhatnám, mert talán nincs is olyan háztartási gép, vagy berendezés, amit ne vittek volna hozzá, és ha még tudta is, hogy aki odavitte éppen nem tud majd fizetni, akkor is segített. Sokszor fordultam hozzá magam is szerszámért, tanácsért, segítségért. Önzetlenül jött, ha hívtam még kölyökként, de akkor is, amikor már polgármesterként kértem segítséget tőle. Mindent szívesen adott! Éppen ezért a tulajdonságáért jelölte a lakosság 2010-ben Apaj község Díszpolgára címre, amit az 5. Falunap Apaj rendezvényen adhattam át neki. ...................................Klikk a képre több fotóért.

Legutóbb október 30-án dolgoztunk együtt, amikor éppen gémeskutat építettünk. Nem csak tanácsot adott, de aktívan dolgozott is. Egész nap velünk volt, óránként kellett volna gyógyszereket bevennie, de Ő kihagyta, inkább dolgozott, mert attól jól érezte magát és jókat nevettünk a többiekkel. Alpolgármesterként minden rendezvényen részt vett, minden társadalmi munkán ott volt. Az Apaji Tavaszváró Nyugdíjas egyesületben is aktívan élt, és persze ezermesteri rendfokozatban ott is igyekezett tevékeny lenni. Építettünk fürdőszobát, javított ajtót, zárat, szerelt villanyt és hozta vitte a vendégeket, vagy amit kellett. Ez sem volt elég számára, mert az Apaji Polgárőr Egyesületben is alapító, aktívan dolgozó tag volt. Az idejét sem sajnálta, mindig azt hangoztatta, hogy valakinek példát kell mutatni a fiataloknak! És Ő azt tette.
Rengeteget ugrattuk egymást, mert atyai humorral fogadta ha viccelődtem vele. Szemtelenségemet mindig élcekkel viszonozta és bizton mondhatom, nem ismertem nála munkabíróbb embert. Mindig mondtam neki, amilyen kicsi, olyan szívós és energikus. Erre mindig rávágta, hogy: "Vigyázz, hogy beszélsz, mert hozok egy sámlit és rögtön nyakon váglak!" … inkább most vágnál nyakon, legalább itt lennél. Nem állnék odébb, hagynám, hogy elérj.
Ma délben, korházi ágyán távozott el közülünk. Több mint egy esztendeje kínozta betegsége, de végig küzdött. Megírta, hogy nem adja fel, mert még dolga van. Két hete, amikor nála jártam azt mesélte úgy érzi, igyekeznie kell tanítania unokáját, ha mindent meg akar mutatni neki. Még akkor is terveiről beszélgettünk, a nyavalyás gyógyszerekről, korházi történeteiről, melyek majd megjelennek az újságunkban. Írt az orvosokról, korházi körülményekről kritikusan, mégis mosolyt csalva az olvasó arcára, mert ezt is valahogy megpróbálta vidáman felfogni, a feketéből színeset csinálni, a lehetetlenből keserédes humorral fricskát dobni a sorsnak. Ugyan úgy, mint mikor felmászott a 70. születésnapján a 15 m magas fenyő tetejére. Akkor azt mondta, jó lenne majd 80 évesen is felmászni rá, ha csak az alsó ágra is.
Azt hiszem most sokkal feljebb jutott. Vidám mosolyával néz le ránk, talán még a lábát is lóbálja kicsit, és tovább vigyáz szeretteire és falujára. Majd onnan is segít, mert azt nem tudom elképzelni, hogy nyugodtan pihenjen. A munka volt a kikapcsolódás számára.
Sokan gondolnak majd rá emlékezve: A Tavaszvárók, a Polgárőrök, a Képviselők, mindazok, akiknek segített, és mindazok, akik barátai lehettek. Egy időre én is búcsúzom, mert hiszem, hogy még dolgunk van egymással, valahol találkoznunk kell még, akkor is ha ez sok év múlva lesz, vagy csak gondolatban mikor eszembe jut egy-egy írásának sora. Hiszen nem beszéltünk meg még mindent, és nem meséltél el még mindent...

Novák Pál


Klikk a képre nagyobb fotóért!


Klikk a képre nagyobb fotóért!


Rangos esemény Apaj községben!

2013. november 17-én a II. SOLYMÁSZ SZENT HUBERTUSZ versenyt rendezik meg községünkben, melynek megnyitó ünnepsége reggel 8.45 órakor lesz a szabadtéri szinpadon. A versenyen a magyar vizsla kutyásokat összefogó egyesület és a solymászok egyesületének szervezésében fácán és fogolyvadászaton értékrlik a vadászokat és a kutyákat. A versenyt úgy szervezik, hogy a nézők közelről láthatják, hogyan dolgoznak a kutyák és a solymok vadászat közben.

A szervezők állítanak jurtasátrat, és vendégül is látják az ide érkezőket.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők és Apaj község Önkormányzata.

Klikk a képre nagyobb fotóért!


„Az Apaji-tó és az Apaji-tó partjának rekultivációja” projekt záró ünnepségét tartja Apaj község Önkormányzata 2013. október 22-én 10 órai kezdettel a Kultúrházban.

A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósulhatott meg. A 2.500.000 Ft-os támogatást persze még ki kellett egészíteni Apaj község Önkormányzatának 3,5 millió forinttal ahhoz, hogy a tó jelenlegi méretében elkészülhessen. A pályázatot a "Még 1000 év Dömsödért" Egyesület Közhasznú Szervezet nyújtotta be és nyerte el. Ez a pályázat kizárólag a tó felület és meder megtisztításáról, medrének kiemeléséről szólt.

A további fejlesztéseket Apaj község Önkormányzata saját erőből és további pályázatokból kívánja megvalósítani. Így szeretnénk LEADER pályázat keretében a tanösvényt is elkészíteni padokkal, tájékoztató táblákkal.


HORGÁSZVERSENY AZ APAJI TÓPARTON

A nagy sikerre való tekintettel 2013. 09. 14.-én újra megrendeztük a horgászversenyt, de az elmúlt évekhez képest annyi változás történt, hogy nem a csatornán tartottuk meg, hanem az Aapaj tóparti tavon.
Kapóra jött a horgászverseny, mert egyúttal ezzel fel tudtuk avatni a tavat. A versenyre polgármesterünk segítségével haltelepítés történt, így bőven volt hal a vízben.
Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de ennek ellenére sokan eljöttek, még más környező falvakból is.
Áztunk-fáztunk, de legalább a saját tavunkon horgásztunk, a képeket nézve esőkabátban, esernyővel, de megcsináltuk.
Közben a bográcsban főtt a birkapörkölt, amit az eső és sár miatt nem akartunk a parton elfogyasztani, ezért mindenki bevonult az Ifjúsági Klubba ebédelni.
Az eső ellenére jó volt a hangulat és jó volt az étvágy, ami látszik a képeken is.


Köszönünk minden segítséget, támogatói felajánlást! Már hallásból tudom, hogy alig várják a következő horgászversenyt. Reméljük akkor már több hal akad horogra. Az idei egyetlen halat Ifj. Lazur Ferenc fogta ki, ezzel elnyerve az első díjat és a legnagyobb halért járó különdíjat is. Ja, hogy mekkora volt a hal? Azt hiszem az nem is érdekes. A legnagyobb volt azon a napon és kész. A lényeg, hogy jól érezhettük magunkat a szépülő apaji tónál.

Szervezők


Újra haltelepítés a Tóba

2013.09.11-én az önkormányzat a nyári halpusztulás miatt újra halat telepített a tóba, hogy pótolja a veszteséget. Több mint 100 db két kilógramm körüli pontyot telepítettünk, hogy a szombati horgászverseny sikeres fogással zárulhasson. Persze ahhoz, hogy a halak élhessenek az etetésükről is gondoskodni kell tavasztól, mivel az őszi hidegek után már nem nagyon esznek a halak. A növényzet telepítését már megszerveztük, október első hetében kerül rá sor.

Nem csak a halakkal frissült a terület! Kedden elkészült a tábortűzrakó hely, ahol akár két bográcsban is főhet egyszerre a finom étel, de szalonnasütésnél akár 15 fő is körül űlheti. A köveket a Bugyin működő UNION bánya ajánlotta fel, amit ezúton is köszönünk. Szombaton már fel is lehet avatni a sütőhelyet.

Szerdán pedig elkészült a rusztikus falépcső is, amit a közhasznú-brigád készített el, így már biztonságosan le lehet menni a parkolóból a tóhoz.

Szombaton minden idelátogatót szeretettel várnak a szervezők, jó horgászatot és kellemes időtöltést kívánok! Ne feledjék: az együtt, közösségben eltöltött idő a fontos, ezért dolgozunk.

Novák Pál polgármester

Nézzék meg a beszámoló fotókat a haltelepítésről és a munkákról! Klikk a képre!


Társadalmi munka a Tóparton

2013. szeptember 7-én szombaton több mint 30 önkéntes dolgozott az apaji tó körül. Szedték a szemetet, gazalták a tanösvényt, előkészítették a lépcsőépítést és a tűzrakóhely alapozását. Köszönet mindenkinek a munkájáért, a finom lilahagymás-zsíroskenyérért és sült halért Major Pirosnak a szervezésért. Mindannyian a jövőheti horgászversenyre készülődve, annak sikeréért vettünk részt a munkában.

Novák Pál polgármester

Néhány fotó, melyek később kibővül még. Klikk a képre!


8. FALUNAP APAJ

A 8. Falunap rendezvénysorozat nagy sikerrel zárult 2013. 06. 21-én vasárnap, a késő délutáni órákban, a gyermek Lovasverseny befejezésekor. A LEADER pályázaton elnyert támogatással valósulhatott meg a rendezvényekkel teli hétvége. A pályázat fő célja, hogy a meglévő kapcsolatokat, hagyományokat tovább erősítse, valamint új kapcsolatokat hozhassunk létre a térségünkben lévő településekel, valamint külföldi partnereket is találjunk.

Dabas város első alkalommal képviselteti magát Apajon, egyrészt a Nyugdíjas egyesület Mamorett csoportjával, akik fergeteges műsort adtak szombaton, másrészt a Dabas Rádió 94.3 "Az otthon hangja." is ellátogat a szombati napon hozzánk. Ők helyszíni, élő adásban leadott riportokkal tették színesebbé a rendezvényt, és adták hírül, hogy milyen érdekességeket láthatnak az ide látogatók.

A Tavaszváró Egyesület nem csak a Budapesti VÁM és Pénzügyörség Nyugdíjas Egyesületét látta vendégül, hanem Lengyel országból is fogadtak egy 5 fős delegációt. Lengyel barátaink tiszteletére a megynyitó ünnepségen a lengyel himnusz is felcsendült, miközben a nemzeti lobogókat felvonták. A lengyel vendégek hétvégéjéről később még beszámolunk.

Pénteken a ROCK FALU programja igazán rockosra sikerült. Mindhárom fellépő együttes kitett magáért, és a zene minden akadályt legyőzött. Volt itt dobos beugrás, és közös produkció éjjel, amikor is a zenészek nagyon egymásra találtak és fantasztikus improvizációt adtak elő.

Szombaton a sok program mellett kiemelném a csikósok bemutatóját, amiért köszöet Hovodzák László, Molnár György és Szabó Károly részére a felkészülésért, és az önzetlen szereplésért. Azt gondolom, minden fellépő, legyen az óvodás vagy felnőtt, csodát művelt a színpadon, és ez szavakkal nehezen leírható, így majd beszélnek helyettem a képek.

Szeretném megemlíteni, hogy a Grundfoci bajnokságon hazai siker született, az apaji fiatalok (kiskorukban Borzak), visszaszerezték a vándorkupát. Gratulálunk Fiúk!

Köszönet mindenkinek, akik segítettek, hogy ez a rendezvény létrejöhessen, és köszönet minden résztvevőnek, legyen az csak kilátogató vendég, bográcsos főző, egyesület, vagy család, akik együtt töltötték a napot egy jó kis főzéssel. Köszönet minden támogatónknak is, akik lehetővé tették, hogy létrejöjjön ez a 3 napos rendezvény.

Klikk a képre több fotóért!

Fotó: nádi; Ádi; Bircsak


Óvjuk meg, amit megteremtettünk!

-polgármesteri bevezető apaji diákok dolgozataihoz-

Két héttel ezelött az 5. és 6. osztályosok házi feladatot kaptak. Akkor még nem is sejtettem, ez egyszer csak nagyon időszerű lesz!

Az elmúlt napokban több kérdést kaptam, hogy mikor lesz készen "ez" mikor lesz rendbetéve "az", miért szemetelnek (persze mindig csak mások) a közterületeken, mikor lesz hal telepítve a tóba, tele van a szelektív hulladékgyűjtő, és sorolhatnám.

Oldalakon keresztül válaszolhatnék, de nem teszem! A falu a közösségé, mindenkinek tennie kell érte, és ezt már sokszor elmondtam. A tó NEM a tóparti lakosok tulajdonában van, akinek erről tulajdoni lapja van nem mond igazat. A tó területe utak széléig az állam tulajdonában, és a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében van. Hétvégére már kikerül a NATURA 2000 védettségű terület tábla is, melyet a Nemzeti Park rendelt el. Az Önkorányzat csak lehetőséget kapott egy pályázat keretein elül, hogy rekultiválja a tavat, rendbe tegye azt. Ahhoz, hogy élővé és egészségessé tegyük a tavat, élettel kell megtölteni! Eddig Önkéntesek hordták a halat a vízbe, amit ezúton is köszönünk, de sajnos van, aki nem sporthorgászatot űz a tavon, hanem nagyüzemileg több bottal fogja ki a halat és azt hazavisz. Ennek az lesz az eredménye, hogy a víz zöldül, büdösödik. Ezért időszakosan TILOS a Horgászat a tavon! Továbbá fürdeni is szigorúan tilos!

A szelektív hulladékgyűjtőbe nem férnek bele a PET palackok! Látom én is, hiszen nap mint nap elmegyek mellette. De azt is látom, hogy még mindig tömik a következő palackot bele, de össze nem tapossa a környezettudatos lakosunk. Ha mindenki lecsavarná a kupakot és "LAPAOSRA-TAPOSVA" tenné be a tárolóba, akkor több mint kétszer annyi palack beleférne. És még valami. Ha valakinek már nem fér bele a palackgyüjteménye, akkor kérem ne hagyja ott zsákban, mert a szél széthordja, és azt az önkormányzati dolgozóknak kell összeszedni. Illetve ott is hagyhatjuk, de 2 órán elül megkérdezi valaki, hogy "Nem szedik össze a szemetet?" Jogosan kérdezi, mert zavarja, és aki otthagyta, azt is zavarná ha az Ő ingatlana elött terítenénk szét a palackokat. Sajnos ha nem fért bele, akkor haza kell vinni, és ürítés után újra visszavinni. Velem is előfordult már, tudom bosszantó, de gondolják végig. Köszönöm!

Épül és szépül a kultúrház. Idő kell hozzá és természetesen ha a vizesblokk teljes lesz, akkor használatba veheti minden igénylő. Az OVI-BÁL alkalmára felfüggesztettük az építkezést és túlórázással sikerült használhatóvá tenni a mosdókat, de a bál után újra fóliáztuk a kész részeket, visszahordtuk a burkolóanyagokat és megy a munka tovább. Rendkívüli eset volt. Ilyen építési körülmények között nem adható ki a kultúrház. Sajnálattal tapasztaltuk a bál után, hogy a női mosdó autómata szenzoros csapját, valaki sikeresen elcsavarta a helyéről, és talplemezét elgörbítette. Szomorú. Tényleg vandálbiztos berendezést kell felszerelni falunkban? Vagy csak nem kell ide semmi? Nem hiszem. Hitvallásom szerint igény van itt is a szépre és jóra, igény van sportra, szórakozásra (a zumbások alig várják, hogy a kultúrba táncolhassanak újra), és kell a mi falunkba is a műszaki technikai haladás. Kell itt is szép közterület. Hiszem, hogy a közösségnek van ereje együtt! De csak együtt! Az önkormányzat anyagi lehetőségei leszűkültek az elmúlt egy esztendőben az állami intézkedések miatt. Lecsökkentették a közhasznú dolgozók létszámát, munkaidejét és bérét. Nem adnak pénzt közterületekre. Nincs pénz és normatíva iskolára, elvették az önkormányzattól, de a füvet ki fogja levágni! Várhatom, hogy majd a Járási vezetés levágatja, de jelezték, hogy nincs pénzük. Hagyjuk úgy, legyen nyakig érő fű, vagy máshonnan vegyek el és költsünk rá? Levágtuk. Karbantartással ugyan ez a gond. Sorolhatnám ezt is sokáig, de nem az a lényeg milyen gondok jönnek, hanem az, hogy hogyan oldjuk meg őket. A kultúrban a WC-k és az előtér hamarosan teljesen elkészül, lehet újra zumbázni is. Festés kell még és ebben ha bárki segíteni tud szakszerű gletteléssel, festéssel, mázolással, azt megköszöm. Mert a közösségnek kell tennie saját magáért. Az elvárások és a jogok mellett kötelességek is vannak, melyeket sokszor nem is írnak le, és persze a mai média nem azokra hívja fel a figyelmet. Optimista vagyok és azt hallottam ma, hogy magasra tettem a mércét. Optimista maradok és a mércét magasan tartom továbbra is. Önökkel-önökért! S talán egyszer majd nem azért állítanak meg, hogy "ez" vagy "az" mikor lesz már, hanem csak megkérdezik: Tudok segíteni valami?

Fenti bevezetőm után, engedjék meg hogy néhány apaji fiatal diák házi dolgozatát, megosszam a kedves olvasóval. Ők még tudják, hogy mit hogyan kellene, és remélhetőleg mire szavazó polgárok lesznek nem felejtik el. Gyerekszájak próbáltak "hivatalos" nyelvezettel figyelmet felhívni tóra, szemetelésre, környezetre. Kérem fogadják szeretettel, hiszen nekünk írták, rólunk, tanuljunk Tőlük és fogadjuk meg tanácsaikat!

Kedves Apaji Lakosok!

Az Apaji tóban fürdeni szigorúan tilos! A tó 4,5m mély, életveszélyes bele menni! A térfigyelő kamera mindenkit lát. Aki mégiscsak bele merészkedne az pénzbüntetést is kaphat! Felhívom mindenkinek a figyelmét hogy még véletlenül se mennyen bele a tóba. A tó széle nagyon csúszik és iszapos is bármikor bárki belecsúszhat véletlenszerűen, aki a tóhoz nagyon közel megy. A tó vízébe kutyát sem szabad fürdetni, mert sok fertőzést okozhat a tóban és nagyon koszos lesz tőle a víz. A vízbe szemetet és bármi egyéb hulladék tilos dobni. Ügyeljenek a víz tisztán tartására és a halakra Köszönöm a kedves figyelmüket és megértésüket! Apaj 2013.05.15 Rozsnyói Márk 5. osztály

Tisztelt Horgászok!

2013-ban is mint minden évben vannak olyan területek amelyek természetvédelem alá esnek.
De a többi területet is óvnunk védenünk kel,és tisztán tartani.
A nádat, gyékényt vágni és égetni szigorúan TILOS!
A halak ívásakor az ívoterületeket zargatni és ráhorgászni szigoruan TILOS!
A méretkorlátozás betartás a halfajtáktól függöen kötelező(Pl: ponty 30 cm sz.harcsa 70 cm)
Fentiek betartását és a többi alapvetö szabályt kürjük sziveskedjék betartani.

ifjabb
Lazur Ferenc horgász 5. osztályos tanuló

Környezetszennyezés a tóparton

Kedves apaji lakosok!

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy védjük a tavat és más kincsünket.
Lehet, hogy fiatal vagyok, de úgy gondolom, ha most ilyen korban nem tanuljuk meg a környezet védelmét akkor később már nem fogjuk.
Olyan szerencsés a falu, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekszik. Mindenki örömére végre a tópart is újra a régi.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy vannak olyanok, akik nem vigyáznak a már meglévő értékeinkre.
Sajnos szemetelnek a tóba és környékén, háziállatokat engednek a vízbe.
Mivel ez tó ezért nagyon mély, fürdőzésre nem alkalmas, sőt életveszélyes.
Még egyszer szeretném kérni a lakosokat, fiatalt és időset arra, hogy védjük a környezetünket és a természeti kincseinket.

Varga Zsuzsanna 5. osztályos tanuló

Ne szemeteljetek az apaji tón

Az apaji tón ne szemeteljetek mert a környezetet szennyezitek . Ha a vízbe és a földre dobjátok akkor a levegőt is szennyezitek és a halak is elpusztulnak és nem lesz szép a tó. A levegő is büdös lesz az emberek se szeretnék a rósz vizet nézni. Ha így fogják a szemetet eldobálni akkor a tavat vissza ássák és megint nádas és füves lesz és a szemetet megint odahordják . És azt senki nem szeretnék hogy megint csúnya legyen.
Ezért védjétek a tavat 5.o. Szeretettel Kengyel Attila


Polgárőrök Áporkán

Kedves meghívást kapott az apaji polgárőr egyesület az áporkai polgárőröktől egy foci rangadóra. Ugyan egy mérkőzésre készültünk, de a helyszínen gyorsan kiderült, hogy egy teljes házibajnokságot kell végigjátszani, így a végén 4 mérkőzésen küzdött az Apaj Polgárőr FC.

Az első mérkőzésen sajnos 2 góllal vereséget szenvedtünk, de ekkor még csak kerestük egymást a pályán, hiszen ebben a felállásban soha nem játszottunk, mi több jónéhányan évek óta nem rúgtak labdába. Ezzel a csapattal késöbb visszavágót játszva már 5:3-as eredményel győzelmet arattunk. Gólszerzők Bábel N., Gábor L. Novák P., Második mérkőzésen 3:0-ra nyert a csapat, és itt a visszavágót vesztettük el így a végén a 9 csapatos bajnokságon a mi csoportunkban a 3. helyen végeztünk. Higgyék el nem a győzelem volt a fontos. Csak az, hogy kapjunk levegőt! De félre a tréfával, a lényeg az volt, hogy nagyon sokat nevetve, jól érezte magát a társaság, és a következő napokon is jókat mulattunk egymás mozdulatain.

Jövőre rákészülünk!

Klikk a képre több fotóért!


MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívom Önöket hétfőn este a Református templomba, ahol Tóth Péter előadóművész József Attila estjét láthatják. .....................................Novák Pál polgármester

A képre kattintva a plakát nagyban is megnézhető!


Tisztelt Lakosság!

FRISS HÍR: A gázszolgáltatás a Toldi utca kivételével mindenütt helyreállt! Mészáros Mihály a PRÍMAGÁZ Zrt. műszaki kollégája ma elmondta, hogy 2013. 04. 12-én a Toldi utcában minden fogyasztóhoz felszerelnek egy gázpalackot, hogy a hétvégén ne maradjanak szolgáltatás nélkül.


Ezúton értesítek mindenkit, hogy a Latinka Sándor utcai csatornahiba miatt gáz csőtörés is keletkezett. A PRÍMAGÁZ megkezdte a hiba kijavítását, de ma néhány perce jelezte, hogy a fővezetéket el kellett zárniuk a Dobó út kereszteződéstől a Vasútig és így szünetel a gázszolgáltatás a Latinka Sándor, a Toldi és a Platán valamint a Zápor utcában is. A szolgáltatás várhatóan 2013. április 10-én, szerdán áll helyre. Addig is mindenkinek a szíves megértését és türelmét kérik.

Megértésüket megköszönve: Novák Pál polgármester


2013. március 15.

Március idusán ítéletidő köszöntött hazánkra, és ezt Apajon is érezhettük. Már korán reggel értesített a katasztrófavédelem, hogy az apaji vasúti átjárónál le kell zárni az utat hóátfúvások miatt. Délelött 11 órára már a kunszentmiklós felé haladó útszakaszt is le kellett zárnunk, melyben nagy szerepet vállalt az Apaji Polgárőr Egyesület vezetője és három kollégája. A kunszentmiklósi útszakaszon összesen 7 autót mentettünk ki. Érdekes, hogy visszafordítani, hazatérésre bírni senkit nem lehetett, így a végén volt olyan család, aki 3 órát várt a mentésre mert ők a saját felelőségükre tovább mentek, s csak azután tért jobb belátásra, hogy mégsem kellene folytatni az utat, mikor kimentettük őket. A katasztrófavédelemtől segítséget nem kaptunk, pedig az országos jelentések alapján 100%-os volt a katasztrófavédelem. Az útfentartó sajnos csak az esti órákban jutott el hozánk, de a szunyogi bejárót kihagyták a hóeltakarításból.

.....Klikk a képre több fotóért .................................fotó:Nádi

Az ünnepségről több jelzést kaptam napközben, mi szerint elmarad, de még a délelötti órákban jeleztük a Facebookon is, hogy az ünnepséget megtartjuk a fűtött kultúrházban. Apajon járhatóak voltak az utak, és aki el szeretett volna jönni az megtehette. Kezdésre az összes szereplő iskolás gyermek odaért, és a Pitypang Ovisok is szinte teljes létszámmal szerepeltek.

Szeretném megköszönni az Arany János Általános Iskola szereplő tanulóinak a felkészülést és a kitartást, mert a kiváló felkészítést végző Hochmanné Sitnikiewitz Szilvia tanárnő és Földváriné Pergel Andrea tanárnő úgy betanította a szerepet, hogy a tanulók tanáraik nélkül hibátlan műsort produkáltak. Az ovisoknak is köszönet az ügyes szavalatért és énekért! Több mint 100 fő volt jelen a cudar hideg idő ellenére, és ha kevesen is de a felvonulást is megtartottuk, hogy ne törjük meg a hagyományt.

Március 15-e idén az összefogásról és a kitartásról szólt, no meg a tenniakarásról. Szükség lesz erre a közeljövőben is, hogy maradjon iskolánk és ne gyengüljön közösségünk.

Novák Pál polgármester


24 ÓRÁS

VETÉLKEDŐ

APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ APAJON BEJEGYZETT EGYESÜLETEK SZÁMÁRA
24 ÓRÁS
VETÉLKEDŐT RENDEZETT 2013. március 2-ÁN.

Klikk a képre több fotóért! Fotó: NÁDI

Külön köszönet a rendezvény fő támogatóinak:

Az

OBO Bettermann Hungária Kft.

és a

Cosinus Gamma Kft.

részére, akik lehetővé tették a játék létrejöttét.


A VETÉLKEDŐN CSAK EGYESÜLETEK INDULHATTAK EGYESÜLETI és TÁMOGATÓ, SEGÍTŐ TAGOKKAL.
Nem mindennapi élményben lehetett része annak, aki ellátogatott játékosként, vagy akár csak néző-szurkolóként erre a vetélkedőre. A legjellemzőbb, amit el lehet mondani erről a 24 óráról: nevetés, jókedv, izgalom és feszültség.

Mert a jókedvet adták a feladatok, a feszültséget pedig a szoros eredmény, hiszen az egyesületek végig fej-fej mellett haladtak. A tabellán a sorrend percenként változott, de mindig csak egy-két pont volt a különbség. Külön tisztelet a Tavaszvárók csapatának, akiket minden 100. pontjuknál megtapsolt és éljenzett minden csapat. Ők nem nyerni jöttek -ahogy a helyszinen megfogalmazták- hanem játszani, s ezzel példát mutattak mindenkinek.

Elmesélni egy ilyen játékot nem is lehet igazán, beszéljenek helyettem a képek! Szeretném megköszönni minden csapatnak a részvételt és segítőimnek a munkát és a türelmet.

A győztes Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület pedig büszkén térhetett haza, de az igazi cél nem a nyeremény volt, hanem az együttlét, hogy az egyesületeink ismerjék meg egymást. A közösség ereje ami igazán fontos lesz községünk további életében. És ne feledje egyetlen játékos kedvű polgár sem!

VISSZAVÁGÓ! :)

Novák Pál polgármester


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÁSI HIVATALTÓL

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Okmányirodája ( 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2013. február 1. napjától hétfőtől-péntekig reggel 08.00 órától este 20.00 óráig tart nyitva.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 16.00 óra után- a postahivatal bezárását követően- kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges az okmányirodai ügyintézés során.
Az ügyfélhívó berendezés átprogramozása a fentiek figyelembevételével megtörtént.

Bízunk benne, hogy a hosszított nyitvatartással az ügyfelek számára a hatósági ügyintézést egyszerűbbé és gyorsabbá tudjuk tenni.

dr. Kereszturi Zita
Hivatalvezető


AZ APAJI ISKOLÁSOK ADTÁK A TELEPÜLÉS KARÁCSONYI MŰSORÁT A KULTÚRHÁZBAN

Mindenkinek Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kíván Apaj község Önkormányzata és Képviselő testülete.

Tekintse meg képes beszámolónkat!


KLIKK a KÉPRE TELJES ÚJSÁGÉRT!


ÉVA néni negyedszázados jubileuma

Éva Óvónéni 25 éves jubileumát ünnepelték az Apaji Pitypang Óvoda gyermekei, szülői munkaközössége és a Kollégái. A meglepetés ünnepség valóban több olyan elemet is tartalmazott amire nem igazán számíthatott Éva néni. Volt nevetés és könnyek, de mindenképpen emlékezetes este volt ez a családias rendezvény.

Klikk a képre több fotóért! ...........................foto és cikk NP


1956. október 23-i ünnepség

Klikk a képre több fotóért. /foto: nádi

Október 23-án délután öt órakor kezdődött a közégi megemlékezés, melyen Novák Pál polgármester mondott köszöntőt és az Arany János Általános Iskola diákjai adtak ünnepi megemlékező műsort. Még büszkék lehetünk diákjainkra, mert Ők ott vannak az ünnepségeken és készülnek azokra, hiszen még van iskolánk, van felsőtagozatunk. De kérdezem: hol vannak a szülők, azok a fiatalok, akik nem rég még ide jártak iskolába. Régen az volt a probléma, hogy munkanapokon megtartották az ünnepségeket. Ma az a baj, hogy az ünnep napján tartjuk azt. A közösségnek össze kell fogni ebben is. Ahhoz, hogy harcolhassunk a felső tagozatért, meg kell mutatni, hogy fontosak nekünk. Fontosak akkor is, amikor együtt kellene ünnepelni. Mert Ők készültek, s valóban az elmúlt évek legszebb október 23-i megemlékezését láthattuk. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak.

A Polgármesteri köszöntő:

Tisztelt Ünneplők, Tisztelt Apaji Polgárok!


Október 23-a, az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja, melyben ma ismétlődve jelenik meg az 56-os szám, hsizen 56 esztendővel ezelött indultak el a fiatalok a műszaki egyetem elöl békés menetben. Az elmúlt napokban a Rákóczi társaság szervezésében középiskolás fiataloknak szervezett történelemversenynek lehettem szemlélője és hallgatója, ahogy a tanáruk felkészítő beszélgetést tart a diákjainak. Édekes és tanulságos volt számomra.
Mert mit tudunk igazán 1956-ról. Ma az az egyik legérdekesebb hír a média írott oldalain, hogy újra elindul az 56-os villamos. De ha feltennék néhány kérdést Önöknek: Mit tudnak erről a jeles napról és azt követő eseményekről? Mi jut eszükbe, ha ezt hallják, október 23-a?
Valószínűleg a tényeket, adatokat, képeket említenének, amiket elraktároztak emlékezetükben.
Biztosan felidéződne Önökben az a híres festmény, amely a Time 1957. januári első számának címlapján szerepelt az ismeretlen magyar szabadságharcosról – az 1956-os év emberéről. Ez a kép azonban csak egy illusztráció volt, egy álomkép a forradalmárról, aki sohasem élt, igazi emberi sorsot nem rejteget magában, s talán csak ezzel próbálta takargatni a nyugat korábbi tehetetlenségét, hiszen a Szuezi válság fontosabb volt 56 októberében.
Valószínűleg, felidéznék, hogy a szabadságharc után több mint 100 embert végeztek ki, 22.000-en kerültek börtönbe, és csak megbecsülni lehet azok számát, akik emigráltak, hátrahagyva hagyományaikat, rokonaikat, gyermekkorukat.
De a száraz, arcnélküli és lelketlen adatokon kívül őriznek-e valamilyen személyes gondolatot az eseményekről.
A történelem nem egy megfoghatatlan fogalom, a történelem emberi sorsok összessége, egyéni tragédiák, kudarcok és diadalok sorozata. Sohasem érthetünk meg egyetlen sorsfordító pillanatot sem, ha nem látjuk meg az események sodrában a nagybetűs embert.
1956. eseményeivel kapcsolatban is így van ez.
Valószínűleg az az egyetemista, aki 1956. október 23-án, kedden reggel elindult, hogy beérjen az óráira, nem tudhatta, hogy a történelem részesévé, sőt alakítójává válik. Feltehető, hogy élvezte a szokatlan meleget, hiszen a napi csúcshőmérséklet Budapesten elérte a 20 C°-t, így könnyen dönthetett úgy, hogy sodródik a tömeggel. A Bem téren fellelkesülve hallgathatta meg Sinkovits Imre előadásában a Nemzeti dalt. A társaival együtt részt vehetett a szobor megkoszorúzásában, megdöbbenve tapasztalhatta, hogy a tüntetők létszáma ekkor már kb. 50 000 főre nőtt. Láthatta, hogy tömegnek igazából nincs vezetője, és tanúja lehetett annak is, hogy valaki a sokaságból kivágta egy nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú címert, amit hamarosan minden zászlóval megtettek. Előfordulhat, hogy éppen az ő javaslatára a menet a Margit-hídon át a Parlamenthez vonult meghallgatni Nagy Imrét. Ekkor már bizonyosan szenvedélyektől fűtött, de békés volt. Együtt éltethette az este kilenckor a Parlament ablakában megjelenő Nagy Imrét, aki reformokat ígért, és hazatérésre szólította fel az embereket. Valószínűleg ő is csalódott volt, és nem akart hazatérni, hiszen a forradalmi hevület magával ragadta, és eredményeket, reformokat, szabadságot akart. A Rádió épülete előtt szembesülhetett először azzal, hogy a békés forradalom, hogy változott át ember életeket követelő harccá. A Magyar Rádió ostromával a békés tüntetés fegyveres felkelésbe fordult. Ez a nap már nem egy egyszerű, napos októberi nap volt az életéből, hanem egy új szabadságharc kezdete.
Talán azok a forradalmárok, akik egyik napról a másikra legendás parancsnokokká váltak ugyanígy folyhattak bele az események, a történelem folyamába. Ilyen mitikus alakká vált Szabó János, akit mindenki csak Szabó bácsinak hívott. Az árva géplakatos 1956-ban már 57 éves volt, már nem volt az a meggondolatlan, kiábrándult ifjú, akinek semmi vesztenivalója sincs. Harcostársai, különösen a fiatalok lelkesedtek érte közvetlenségéért, őszinteségéért, bajtársiasságáért. Igaz, hogy nem álltak távol tőle a színpadias gesztusok, több esetben géppisztolyát megcsókolva esküdözött. Amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a forradalom elbukott, november 4-én nem fogadta el a fegyverletételt, a végsőkig tartó harc mellett foglalt állást, majd elénekeltette a katonáival a Himnuszt, és a Széna téren egészen addig kitartott, amíg a szovjet katonák gyűrűbe nem fogták őt és társait. 1957. január 19 én végezték ki.
Talán Tóth Ilona is véletlenül sodródott a tüntetők közé 1956. október 23-án. Pont ezen a napon töltötte be 24. életévét. Orvostanhallgató lévén biztosan nem volt kérdéses számára, hogy a sebesültek ápolásában, gyógyításában részt vegyen. Ugyanezt a munkát folytatta november 4-én is, bár ekkor betegség kínozta. Ezután is kitartott röpcédulákat terjesztett, amelyben kitartásra buzdított társaival. Az illegális tevékenységben néhány olyan társa is volt, akik nem riadtak vissza ÁVH-s elárulójuk meggyilkolásától sem. A gyilkosság kitudódott, Tóth Ilonát, aki tevőlegesen nem vett részt a bűntettben 1957. június 27-én végezték ki.
Talán Mansfeld Péter, a megtorlás legfiatalabb áldozata sem volt tudatában először annak, hogy mi történik körülötte és vele, hiszen 1956. október 23-án még csak 15 és fél éves volt. Nem volt tudatos forradalmár, ezt fiatal kora miatt nehéz is lenne feltételezni. November 4-ig együtt harcolt a Széna tériekkel, majd ezután a fegyverek összegyűjtésében segédkezett, hogy egy esetleges újabb felkelésnél csatlakozni tudjon a harcolókhoz. 1957-től kezdve a rendszer esküdt ellenségévé vált a kádárista rendszerrel szembeni bosszú, a forradalom újjáélesztése hajtotta. 1958. február 17-én megpróbáltak végrehajtani egy fegyveres kiszabadítási kísérletet, de lelepleződtek. Mansfeld Pétert 1959. március 21-én, tizenegy nappal a 18. születésnapja után végezték ki.
S vannak köztünk olyanok, akik megélték és átélték a forradalmat. Még ha Apajon nem is voltak közvetlen események, de élelmet, pokrócokat, ruhanemüket folyamatosan szállítottak falunkból Budapestre, s akkor a reptér közelsége miatt volt miért aggódni az itt élőknek.
Tisztelt Ünneplő Közönség! A történelmünk egész életünkön át elkísér minket. Az utókor feladata, hogy megőrizze és ápolja múltunk nagyjainak emlékét. Megemlékezzen a nagy történelmi személyiségekről, Nagy Imréről, Kéthly Annáról, megemlékezzen a legendás parancsnokokról Iván Kovács Lászlóról, Pongrátz Gergelyről. De az utókor, vagyis a mi dolgunk az is, hogy megemlékezzünk azokról a az emberekről, akik nem kapnak helyet a történelem tankönyvekben, de részt vettek az 1956-os eseményekben, felvállalva ezzel minden következményt: félelmet, emigrációt, börtönbüntetést, halálos ítéletet.
Abba is érdemes belegondolnunk, hogy a mi jelenünk is egyszer múlttá fog nemesedni, így sohasem tudhatjuk, hogy melyik pillanatban leszünk valamilyen sorsfordító történelmi pillanat szereplőivé. Wass Albert szavait idézve: Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket s a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ.


Nyugdíjasok találkozója

2012. szeptember 29.

Az apaji Tavaszváró Nyugdíjas egyesület nemzetközivé nőtt Kistérségi Nyugdíjastalálkozót szervezett, amit a kultúrházban rendeztek meg. A rendezvényt a LEADER program Darányi Ignác terv keretében elnyert 568.960 Ft támogatással valósították meg, amihez nagyon sok munka társult. A köszöntőt Novák Pál polgármester mondta, aki öreg tölgyekhez hasonlította a szépkorúak gyülekezetét, amikbe belekapaszkodhatnak a fiatalok. Gyermekeink csimpaszkodhatnak ágaikon, és hűs árnyukba húzódhatunk pihenni. Az ünnepi műsort a Pitypang ovi és az Arany János Általános Iskola diákjai adták. ...............Klikk a képre több fotóért!

Képes beszámolónkat a Nyugdíjas Egyesület oldalon bővebb cikkel folytatjuk hamarosan.


2. Apaji Horgászverseny 2012


Augusztus derekán, immár második alkalommal rendeztük meg házi horgászversenyünket. A lassan tradícióvá nemesedő megmérettetés ezúttal is felejthetetlen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagított minden résztvevőt. Ám egy közhelyes élménybeszámoló helyett, nézzük meg közösen a fényképeket, eredményeket, majd a végén dőljünk hátra a székben nyugtázva, hogy jó kis nyári nap volt.

Akik a gyerekmezőnyből kiemelkedtek:
1. Móricz Sándor
2. Bagdi Norbert
3. ifj. Szarka Péter
(különdíj: Varga Imola Kitti )

Hölgyeknél:

1. Tillinger Csilla

Íme a férfiak versenyének első tíz helyezettje:


1. Varga György 263 pont
2. Kazári Gyula 173 pont
3. Hriazik Tibor 107pont
4. Lazur Ferenc 101 pont
5. Duzmath Benjámin 88 pont
6. Papp László 85 pont
7. Huszár Gábor 83 pont
8. Kálmán László 78 pont
9. Rakó Richárd 78 pont
10. Kampmüller Sándor 70 pont


A legnagyobb hal:

1. Varga György 47 pont
2. Kazári Gyula 44 pont
3. Plestyák Tamás 35 pont

Akiknek köszönjük a segítséget: Ráckevei Horgász Szövetség (Pacalos Istvánnak és Varga Lászlónak) Apaji Polgárőr Egyesületnek, Tavaszváró Nyugdíjas Egyesületnek, Major Jánosnak, Pál Dénesnek, Dzsenifer Élelmiszernek, Bán Tamásnak, Duzmath Benjáminnak, Gábor Lászlónak.

A bevétel teljes összegéből az iskola, valamint az Elsősegélyszakkör eszközállományát fejlesztettük.
Klikk a képre több fotóért!...................................................Bán Péter


„Apaj Község vízminőségének javítása, a Kunszentmiklós-Apaj vízellátó távvezeték megépítésével”
Projekt kódja: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0042

Rohamos tempóban haladnak a kivitelezők a távvezeték építésével A munkálatokról képes beszámolónkat láthatják a kattintva.


7. Falunap Apaj képes beszámoló

2012. július 20-21-22-én rendeztük meg immár hetedik alkalommal a falunapi rendezvényünket, mely régi hagyományokra vezethető vissza községünkben. Ez a rendezvény jelenti évenként a lakosság együttes szórakozását, és településünk hagyományainak ünneplését. A 2012-es rendezvény kiemelkedik a falunapok sorából, mert a Kistérségi rendezvények célterületre benyújtott pályázatunk sikeresnek bizonyult, így lehetősége nyílt egy állandó „kőszínpad” megépítésére, mely más települési rendezvényeken is helyt adhat a fellépőknek. A színpad felépült, határidőre és ezért a falunapi rendezvény első napján, július 20-án pénteken az átadási ünnepséget megtartottuk. A rendezvény a SZIGETI FIÚK taksonyi sváb hagyományőrző zenekar koncertjével kezdődött 18 órai kezdettel. A nézőket Novák Pál polgármester köszöntötte, aki a koncert felénél tartotta meg megnyitó beszédét. A beszédében megköszönte az MVH-nak és a HACS szervezetnek a támogatást kiemelve az európai unió támogatását, valamint a hivatal dolgozóinak és a társadalmi munkában segítőknek, valamint a kivitelező ELMARK 2001 kft-nek a munkáját. A Szigeti Fiúk koncertjét és a rendezvényt egészségügyi szempontból a Szigetszentmiklós és Környéke Mentőalapítvány biztosította és a fényképeket Rácz Róbert készítette. A Sváb koncert után 4 órás utcabál kezdődött, melyen a DUMB FOUND zenekar játszott party-rock összeállításából. Igazi próbának lett kitéve a színpad, amit a közönség nagy tetszésnyílvánítással fogadott. ..............................Klikk a képekre több fotóért!

Szombaton, azaz július 21-én a rendezvényligetben folytatódott a Falunap. Reggeltől indultak a programok a következő sorrendben.

Reggel 9 órától az Apaj Község vízminőségének javítása a Kunszentmiklós – Apaj vízellátó távvezeték megépítésével (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0042)::pályázat megnyitóünnepsége, "Alapcső letétele" nyitotta meg a rendezvényt, ahol Novák Pál polgármester mellett Dóka Gábor projektmenedzser is köszöntötte az érdeklődőket.

Egész nap látható volt Péchy Tamás „Afrikai rajzok” kiállítása és a Kiskunsági Nemzeti Park Rákosi Viperaközpontjának bemutatkozó kiállítása. A gyerekek Luki bohóctól kaphattak ajándék lufikat állatfigurává hajtogatva és gipszfestésen vehettek részt.

Délelőtti programok:
- Lovasversenyek Apaj nagydíj
- Kirakodóvásár
- Bográcsos Főzőverseny
-11.00 A Pitypang Óvoda műsora
- az AEROBIC tánccsoport műsora

Az ovisok fergeteges kacsatánca a képre kattintva látható!

Az Apaji Aerobikosok elött dömsödi versenyzők is bemutatkoztak. Klikk a képre!

Délutáni programok:
- Lovasversenyek
-13.00 Főzőverseny eredményhirdetés
-14.00 “Szép Apajért” díjak átadása

Díjkiosztó események: SZÉP APAJÉRT DÍJ; Bográcsos Főzőverseny díjkiosztó; Apaj Nagydíj Díjugrató verseny; fotóalbuma a képekre kattintva megnézhető.


-14.30 MEOE Soroksár Millennium-telepi
Kutyakiképző Iskola bemutatója képes beszámolón a fotóra klikkelve megtekinthető.


-15.30 Khalida hastánc csoport bemutatója
Dunaharasztiból
-16.00 RC Off-Road Repülő modell bemutató

18 órától Koós János és barátai léptek fel, majd az apaji DIAMOND DANCE tánccsoport szerepelt és végül a NELSON rock együttes lépett fel, akiket az APAJ POLGÁRŐR EGYESÜLET hívott meg, és Ők fedezték az ezzel járó költségeket is. Köszönet érte. Új polgárőrt is avattak, akit tiszteletbeli tagsággal "ruháztak" fel! A képen Ő látható! ( Koós János)


A kőszínpad mellett zajlott a VI. Grundfoci bajnokság, melynek eredményhirdetése a színpadon történt. Idén sajnos csak 2. helyezést ért el az apaji csapat, elsők a Kunszentmiklósi focisták lettek, míg a „Festékpocsékolók” csapata a 3. helyezést érte el.

A rendezvény életképei a fotóra kattintva megnézhetőek.

Vasárnap a gyermek lovasverseny hetvenhárom nevezővel és az RCOR autómodellező egyesület 5. Apaj kupa bajnoki fordulója került megrendezésre, melyre több mint 40 nevező érkezett az ország különböző pontjairól. ............Klikk a képre!


Sikeres három napos rendezvényt zárhattunk le a vasárnapi eredményhirdetésekkor. Nagyon sok vendég szórakozhatott a falunkban, ismerkedhetett meg bográcsos főzőhagyományainkkal, élvezhette fellépőink műsorait. Jövőre már nem kell a falunap előtt színpadot építenünk, hiszen az idén elkészült építmény örökre biztos helyet ad rendezvényeinknek.Arzénmentes víz Apajon
Indul a beruházás

2012. június 21.

Az Új Széchenyi Terv keretében végre létrejöhet Apaj Község vízminőségének javítása a Kunszentmiklós – Apaj vízellátó távvezeték megépítésével (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0042). A majdnem 9 kilométer hosszúságú vezeték biztosítani fogja Apaj község Közigazgatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását.

A projekt célja egy olyan ivóvíz távvezeték megépítése, mely hosszú távon biztosítani tudja és felválthatja a meglévő arzénnel szennyezett a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott egészségügyi határértékeknek nem megfelelő használatban lévő ivóvíz kutat. A munkálatok elvégzésével az önkormányzat biztosítani tudja a település lakosságának egészséges ivóvízhez való jutását. Az ivóvíz vezeték megépítésével a településen lakók számára elérhetővé válik az egészséges ivóvíz a Gudmon-foki vízbázisról, valamint, a projekt megvalósulását követően akár, a környékbeli tanyák is csatlakozni tudnak a megépült vezetékhez.

Az 1252 főt (Apaj teljes lakosságát) érintő beruházás előkészítése mintegy öt éven keresztül zajlott, a 2011 őszén benyújtott pályázati anyag végül 2012. március 26-án pozitív elbírálásban részesült. Ezt követően a támogatási szerződés megkötésére 2012. április 25-én került sor. A projekt megvalósítási időszaka 2012. május 02-tól – 2013. május 30-ig tart, mely keretein belül a kivitelezés időtartama 2012. 07. 17 és 2013. 02. 28. közé tehető.

A 213,3 millió forint értékű projekt 90%-ban Európai Uniós támogatásból valósul meg. A beruházáshoz szükséges önerő 10% finanszírozására az önkormányzat már benyújtotta EU/BM önerő alap pályázatát, mely nyertessége esetén a beruházás 100%-os finanszírozottságú lehet. Fontos azonban kiemelni, hogy az önerő alap pályázatról való döntés megszületéséig, és a pénzforrás megérkezéséig, köszönhetően az vízhálózatot üzemeltető BácsVíz Zrt. és az önkormányzat között kialakult sikeres kapcsolatnak, a BácsVíz Zrt. üzemeltetői kölcsön keretében az önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta a beruházáshoz szükséges teljes önerőt a beruházás felgyorsításához.

A projekt indulását jelképező Alapcső átadásra 2012. július 21-én, szombaton került sor az apaji Rendezvényligetben. Az eseményen a település polgármestere, Novák Pál hangsúlyozta a beruházás jelentőségét, mind a lakókra, mind a környék jövőjére vonatkozóan, ezt követően pedig Dóka Gábor a projekt koordinációs feladataiért felelős Dóka-Consulting kft. ügyvezetője ismertette a projekt megvalósításának részleteit.

A munkálatok során egy majd 9 kilométer (8763 méter) hosszú D 160 KPE 178,2 m3/nap kapacitású ivóvíz távvezetéket fektetnek le a szakemberek Kunszentmiklós-Apaj szakaszon, ezzel hosszútávon biztosítva a helyiek károsanyag-mentes ivóvízhez jutását. 


Tisztelt apaji Polgárok!

A képekre kattintva a hirdetmény nagyban is letölthető!


Újabb pályázati siker!

Apaj község ökormáyzata LEADER pályázat keretében Kistérségi rendezvények támogatása jogcímen a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként „ Falunap és szabadtéri színpad” elnevezésű projekttel a nyertesek között lett kihirdetve, melyről a határozatot is megkapta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától.

Az elnyert nettó összeg: 5.476.349.-Ft

A pályázat keretén belül épül fel Apaj község 1. állandó kőszinpada, tárolóhelyiséggel és öltözőkkel községháza mellett.


A” 7. FALUNAP Apaj” falunapi rendezvényen ebből a pályázti összegből lép fel a TAKSONYI SZIGETI FIÚK zenekar, és ebből az összegből fedezzük a rendezvény egészségügyi biztosítását, fotózását.
A színpad átadása és a rendezvény 2012. 07. 20-21-22-én lesz.

A színpadot július 20-án a Szigeti Fiúk koncertjén adjuk át, melyet utcabáli rendezvény követ.

A színpad kivitelezése 2012. 06. 18-án megkezdődött, hogy a Falunapra már vendégeket és fellépőket fogadhasson.


AZ ESTHAJNALCSILLAG ÁTVONULT A NAP ELÖTT

2012. június 6-án hajnalban Apaj községben is felhőtlen volt az ég! Aki ekkor megleste a kelő napkorongot, pici, sötét, kerek foltot láthatott rajta, távcső nélkül is. Ekkor ugyanis a Vénusz bolygó - népies nevén Esthajnalcsillag - a Földről nézve épp a Nap előtt vonult el. Mivel naptevékenységi maximum közelében járunk, valószínűleg más sötét foltok is voltak a Napon, ezek az ún. napfoltok azonban kisebbek, rendszerint nem szabályos kör alakúak, és a Nap forgásával együtt viszonylag lassan látszanak elmozdulni. A "Fekete Vénusz" viszont gyorsabb lesz, és néhány óra alatt végigsétált a Nap előtt, majd (nyári időszámítás szerint) 7 óra előtt pár perccel már elhagyta a napkorongot. Bővebben a képre kattintva olvashat és további képet láthat!


IV. Kistérségi Aerobik Verseny


A gyermeknapi rendezvényekkel egy napon rendezte meg az apaji Arany János Általános Iskola immár negyedik alkalommal a Kistérségi Aerobik versenyt, melyre az eddigi versenyeknél is többen jöttek el.
A rendezvényt a polgármester köszöntője után a helyi diamonDance csoport műsora nyitotta meg, s máris kezdetét vehette a verseny. Az ovisok igazi lelkesedéssel kezdték bemutatóikat, itt a legkisebbek a pusztaszabolcsi Aprókák voltak, akik még ugyan versenyen kívül idultak, de jövőre már igazi versenyzők lehetnek. A harmadik korcsoportban tiszta fiú csapatként a Kék Villáémok okoztak meglepetést ütemes produkciójukkal. Ritkán lehet fiúkat látni aerobik versenyen.
Azt hiszem a zsűri minden évben egyre nehezebb helyzetben van mivel a felkészítő tanárok tanítványaikkal együtt kíváló munkát végeznek. A szünetben és zárásképp is a diamonDance csapata szórakoztatta a közönséget. Remélve, hogy mindenki szép emlékekkel ment haza, jövőre visszavárunk minden kedves versenyzőt és szurkoló közönséget. A rendezvényt az „Apaji Iskolás Gyermekekért” egyesület szervezte és rendezte, ezért teljesen nonprofit volt rendezvényünk. Az Önkormányzat a helyszínt biztosította, s reméljük, hogy az Artisjus Jogvédő Egyesület is felkarolja rendezvényünket látva, hogy a gyermekekért dolgoztak tanárok, szülők, önkormányzati dolgozók. ..............................................Klikk a képre több fotóért!


Az alábbi csapatok és egyéni indulók vettek részt versenyünkön:
Az első korcsoport versenyző csapatai:
1. Arany Margaréták Adony 2. hely
2. Angyalkák Besnyő 3. hely
3. Sárga Gyöngyszemek Pusztaszabolcs 4. hely
4. Tündérkék Iváncsa 5. hely
5. Aprókák Pusztaszabolcs
6. Delfinek Iváncsa-Besnyő 1. hely
A második korcsoport versenyző csapatai:
1. Hétszín virágok Szigethalom 1. hely
2. Gyöngyvirágok Pusztaszabolcs 4. hely
3. Kőkorszaki Lányok Dömsöd 8. hely
4. Gyémántok Iváncsa 2. hely
5. Sárga Gyémánt Pusztaszabolcs 6. hely
6. Gézengúzok Dunaújváros 5. hely
7. Fitt Csillagok Pusztaszabolcs 3. hely
8. Főnix Pusztaszabolcs 7. hely
Egyéni versenyzők:
1. Kakuk Zsanett Dömsöd 2. hely
2. Molnár Lili – Mosoly Pusztaszabolcs 4. hely
3. Soós Anna Apaj 6. hely
4. Kisjuhász Éva Apaj 3. hely
5. Kristóf Vivien Dömsöd 5. hely
6. Király Liza Apaj 1. hely
A harmadik korcsoport versenyzői:
1. Kék Villám Apaj 8. hely
2. Igazgyöngyök Iváncsa 2. hely
3. Tripla Trilla Szigethalom 5. hely
4. Hópárducok Apaj 7. hely
5. Rózsaszín párducok Iváncsa 3. hely
6. Hópárducok Besnyő 4. hely
7. Party Ladyk Szigethalom 1. hely
Egyéni versenyzők:
1. Galambos Laura Dömsöd . 3. hely
2. Kovács Johanna Iváncsa 2. hely
3. Marton Petra Lilla Szigethalom 1. hely
A negyedik korcsoport versenyzői:
1. Tini Lányok Apaj 4. hely
2. Türkiz Pusztaszabolcs 1. hely
3. Dance csajok 2. hely
4. Tüzes Lányok Dömsöd 3. hely
Egyéni versenyzők:
1. Nagy Bernadett Apaj 5. hely
2. Nádas Edina Szigethalom 2. hely
3. Szőke Noémi-Lendület Pusztaszabolcs 4. hely
4. Hriazik Bettina Apaj 3. hely
5. Györfi Bernadett Szigethalom 1. hely
Az ötödik korcsoport versenyzői:
1. Fitness tinik Pusztaszabolcs 1. hely
Egyéni versenyzők:
1. Barna Dóra Apaj 4. hely
2. Pál Csilla Apaj 1. hely
3. Györfi Dóra Szigethalom 2. hely
4. Tóth Ibolya Szigethalom 3. hely
Step negyedik-ötödik korcsoport:
1. Fekete Hollók Szigethalom 1. hely
2. Step by Step Apaj 2. hely
3. Fitness tinik Pusztaszabolcs 3. hely


GYERMEKNAPI MULATSÁGOK

Az Arany János általános Iskola adott ismét otthont az apaji gyermeknapi rendezvényeknek. Volt it minden jó, tejfölös lángos evés, arcfestés, pinpongozás, kosárlabda és grundfoci, ügyességi játékok "Egyperc és nyersz". Köszönet a pedagógusoknak és a segítő szülőknek. Néhány emlékfotót a képre kattintva nézhetnek meg.


7. Kistérségi és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó

Apaj község Tavaszváró Nyugdíjas Egyesülete rendezte meg a 7. találkozót, melynek Apaj község 5. alkalommal adott helyszínt. Nagy készülődés előzte meg a rendezvényt, amiben sokan kivették a részüket. Köszönet ezért minden segítőnek! A megnyitón részt vett Pánczél Károly országgyűlési képviselő Úr is, aki a polgármester köszöntőjére hivatkozva üdvözölte a "Mamikat és Papikat". 32 fellépő műsorszámra 30 településről érkeztek vendégek, és a Kistérség határait már régen túllépte a rendezvény. Idén Ukrajnából érkezett baráti nyugdíjas csoport. Fontos megemlíteni, hogy egyre több fiatal segít a rendezvény lebonyolításában, ide szeretném sorolni az Óvoda és az iskola pedagógusait, valamint a Vöröskeresztes szakkör diákjait és felnőtt vezetőit. A vöröskeresztesek egész nap hűsítővel szolgáltak a vendégeknek. A fellépők minden műfajt képviseltek, a képek, melyeket megtekinthetnek a cikk végén, magukért beszélnek. Részlet a polgármester köszöntőjéből:

"A kistérségi nyugdíjas találkozó apaji találmány, ami ugyan feladatókat ró ránk, vállainkra nehezedik, de édessé válik a teher, mikor eljön ez a pillanat, hiszen nevető, önfeledten szórakozó, és magukat megmutatni akaró fiatal szívű embereket látunk, s ilyenkor ajándékba kapunk minegy ezer nagyszülőt. Hirtelen lesz a falunknak 500 nagymamája és nagypapája, aki eljött hozzánk. Visszaemlékszem nagymamámra, amikor eljött hozzánk és én észrevettem, hogy megérkezett, rohantam hozzá és már azelső két puszi közt azt kérdeztem: Mama mit hoztál? S ma látom kamasz gyermekeimet, akik kedvenc anyósomhoz érkezve szintén így kezdik: Mama van valami? Mert a nagyik süteményének illatát soha nem éri utol semmi, az Ő teájuk, vagy a Papa bora vagy pálinkája utánozhatatlan. És ezeket a dolgokat jó volt megkapni gyermekként és jó volna magkapni ma is.
Ezért vártuk önöket nagyon nagy szeretettel, hogy innen megkérdezhessem: Csók Mama, Helló Papa, de jó hogy látlak, MIT HOZTÁL?
És azt hiszem tudom a választ is, hiszen elhozták a jókedvüket, mosolyukat, és ajándékba kapjuk műsoraikat, amivel erre a napra készültek.
Mi csak tanulhatunk Önöktől mert a múlt kötelez, mert a múlt Önöktől itt él aktívan a jelenben, olyan erőt sugározva, ami nem megállítható. Néhányuk perpétum mobile-ként tartja mozgásban egész klubjukat, és amíg Ők mozognak, mi sem állhatunk meg.

Négy esztendeje a Budapesti VÁM és Pénzügyörség és az Apaji Tavaszváró Egyesület nyugdíjasaival elültettük a Barátság fáját. Idén Tavasszal azt sejtették, hogy a fa elfagyott, lehet kiszáradt. De innen jelentem: A fa él, ahogy az igazi barátságokat sem söpri el semmi, sem harag sem sértődés. S Önök által nekünk nem csak nagyszülőből lett sok erre a napra, de barátokból is több száz, remélem Örökre."............................................katt a képre több fotóért!


Templomszentelés évfordulójának ünnepe

Már hagyománnyá vált, hogy az apaji református gyülekezet minden évben megemlékezik a templomszentelés évfordulójáról. Az idei - hetedik éves - évfordulón Fekete Nándor orgonaművészt hívta meg a gyülekezet, aki Európa legmodernebb digitális orgonáján játszotta J.S. Bach, Albinoni, Liszt, Schubert, Mendelssohn és Frank műveit nagyszerű színvonalon. A hangzás - köszönhetően a digitális technikának - csak a katedrálisokban és az apajinál jóval nagyobb templomokban hallhatóhoz volt hasonlatos, ezzel egyedülálló élménnyel gazdagítva az érdeklődőket. Sajnálatos, hogy a széleskörű tájékoztatás ellenére, viszonylag kevesen jöttek el az ingyenes koncertre, mely a település történetében - tudomásunk szerint - az első, de reméljük nem az utolsó alkalom volt. A páratlan élményért és a népszerűsítő műelemzésekért köszönet a művész úrnak, aki a koncertet követően csodálatos hangszerét is bemutatta az érdeklődőknek. Reméljük még találkozhatunk vele és orgonájával, addig is Isten áldását kérjük munkájára és magánéletére egyaránt.

Klikk a képre több fotóért. ............................................foto: nádi


Klikk a képre több fotóért!.................................................foto NÁDI

Az idei ünnepségen, melyet az esti naplementében tartottunk, apaji középiskolások szerepeltek, akik önmagukat játszották, hiszen egész évben együtt táncolnak, és közben vagány fiatalként sajátos véleményük van a világról. Ezeket a sajátosságokat hozták közös nevezőre műsorukban, hisz volt aki szereplőként és táncosként játszott a szinpadon, és voltak akik "csak" arra jártak és részesei lettek ennek a színpadi jelenetnek. Számomra szívet melengető volt látni, hogyan készülnek erre az ünnepségre, és érezni azt, hogy a közönség elismeréssel fogadta a hagyományosnak egyáltalán nem mondható műsort. A zászlós és fáklyás táncok különleges látványt nyújtottak, és a szavalók is sokat tettek az emelkedett hangulatért.

Az ünnepséget a Pitypang Óvoda gyermekeinek műsora nyitotta meg, akik hangosan és nagyon lelkesen verseltek és énekeltek. Novák Pál polgármester beszédében egyebek között arra kérte az ünneplő közönséget, hogy az év többi napján is jusson eszébe mindenkinek magyarságunk, és gyermekeink lelkes ünneplése.

VIDEO a következő KÉPRE kattintva nézhető! ..................videó VIKI


Az Arany János Általános Iskola 2012. március 2-án Átadási ünnepséget tart.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az Arany jános születésének évfordulóján tartandó iskolai ünnepségre, ahol az elmúlt 3 esztendőben elvégzett iskola felújítási munkák hivatalosan is átadásra kerülnek. Ezekben az években készült el az iskola fűtésének korszarűsítése, a nyílászárók cseréje kivül s belül, a belső vakolatok és folyosó oldalburkolat cseréje, a homlokzati hőszigetelés, az új tanári és informatika tanterem kialakítása, és a homlokzat színezése. A már megjelenésében is zöld iskola programjában is "zöld" gondolatokkal és ideális környezettel várja a gyermekeket, és a tanulni vágyókat. Az ünnepségre, mely 10 órakor kezdődik, meghívást kaptak a támogatók, a kivitelezők képviselői, és a diákok egy emléktáblát avatnak fel a zsibongóban.


Hlatki Miklósra, az apaji általános iskola nyugalmazott, címzetes igazgatójára emlékezünk.

Megrendülten, szomorú szívvel kaptuk a hírt, hogy 2012. január 25-én elhunyt Hlatki Miklós, az apaji általános iskola nyugalmazott, címzetes igazgatója, Apaj község első Díszpolgára.

Hlatki Miklós 1927. augusztus 2-án, Kispesten született.
Középfokú képzést a szatmárnémeti és a szegedi líceumban kapott, majd felsőfokú tanulmányait a budapesti Állami Pedagógiai Főiskolán folytatta. 1952-ben matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett.
A főiskola befejezése után az apaji általános iskolába helyezték tanítani. Az első években Budapestről vonattal járt le minden nap Apajra, ahová házasságkötésének évében, 1955-ben települt le véglegesen.

S ettől kezdve élete elválaszthatatlan az apaji általános iskolától és Apajtól, szeretett falujától.
Részt vett az új iskola létrehozásában, amelynek épülete 1955-ben készült el.1963-ban nevezték ki az apaji általános iskola igazgatójának, mely tisztséget nyugdíjba vonulásáig, 1987-ig töltötte be. A kor adta lehetőségeket kihasználva és sok energiáját befektetve, vezetése alatt folyamatosan javultak az általános iskola működésének tárgyi és a személyi feltételei, amelyre példa az 1969-ben megépült napközi otthonos helyiség. Nyugdíjasként sem szakadt el az oktató-nevelő tevékenységtől. Az általános iskola 1982-ben átvette a Kiskunsági Állami Gazdaság könyvtárát, s az iskolai valamint a gazdasági könyvtár összevonásával létrehozott közművelődési könyvtárat 1988-tól 1994-ig vezette.

Szakmai és vezetői tevékenységét a művelődési minisztérium 1987-ben a „Pedagógus szolgálati emlékérem” kitüntetés adományozásával ismerte el.

A tanítás és az iskola irányítása mellett az apaji közösség érdekét szolgálva szerteágazó közéleti tevékenységet is folytatott. Feldolgozta szeretett falujának, Apajnak a helytörténetét. „A puszta krónikája” c. 110 oldalas monográfia 1984-ben készült el. Ennek felhasználásával jelent meg 2000-ben a „KÖZösSÉG SZÜLETIK, Apaj község helytörténeti kiadványa” c. munka.
Kezdeményezője, szószolója és tevékeny részese volt Apaj Dömsödtől való leválásának, a község önállósulásának.
A nyarak sem teltek tétlenül, mert egyik szervezője volt a Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapoknak. Szerteágazó ismeretségét felhasználva fáradhatatlanul járta Pest és Bács-Kiskun megye községeit és mezőgazdasági üzemeit, végezve a jegyeladás és a propagálás fárasztó munkáját.

Az apaji közösség érdekében kifejtett több évtizedes tanítói, vezetői és társadalmi munkáját Apaj önkormányzata a díszpolgári cím odaítélésével jutalmazta 2006-ban. Az elsőként megkapott megtisztelő díszpolgári címre élete végéig büszke volt. Hogy hogyan gondolkodott és érzett a falujával szemben azt jól példázza a KÖZösSÉG SZÜLETIK c. kiadványba írt utószava, amelyben idézte Szent Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből a szeretetre vonatkozó örökbecsű sorokat, majd így folytatta:
„Ha falunk lakossága szeretni fogja egymást, akkor lesz hitünk, és ha van hitünk, akkor lesz reményünk is, és reménykedhetünk a jobb jövőben.”

Emlékét megőrizzük!


Polgárőrbál 2012

Január 21-én az APAJI POLGÁRŐR EGYESÜLET jótékonysági Bált rendezett a kultúrházban, melyre sok adomány érkezett, és Szigeti Gyula egyesületi elnök mondott megnyitóbeszédet:

Hosszú harcot tudhatunk magunk mögött.
Végre megérkezett a jogerős bírósági végzés az Apaji Polgárőr Egyesület bejegyzéséről. Gyakorlatilag már a 2010-es év végi alakuló gyűlés óta hivatalosan Apaj „színeiben róhattuk a település utjait, de minden tagunk erre várt.
Úgy érezzük innentől kezdve felgyorsulhatnak az események.
Együttműködési megállapodások kötése, az önkormányzattal, óvodával, iskolával, a Dömsödi Polgárőr Egyesülettel, és az Apaji Nyugdíjas Klubbal.
Lehet, hogy valóra válhat minden polgárőr álma, a saját autó is?
Meggyőződésem a mai nehéz helyzetben ez egyedül nem fog menni. Össze kell fognunk!
Ha másképp nem megy az Önkormányzattal karöltve, közösen. Ebben látom az egyedüli lehetőséget, ami a járőrautót illeti.
Működésünk óta, aminek immáron két éve lesz lassan, sok mindent megértünk már.
A legnehezebb az első időszak volt, amikor is a lakosságnak ugyanolyan újdonságot jelentett a polgárőr megjelenése a településünkön, mint saját magunknak.
Az elfogadás igen hosszú folyamat volt, de úgy érzem megértette Apaj lakossága ennek fontosságát, jelentőségét.
Az első időszakkal ellentétben már sokkal több a pozitív visszajelzés a működésünkkel kapcsolatosan, ugyanez sajnos nem volt jellemző a kezdeti időkben.
Voltunk mi tyúk tolvajok, fa tolvajok, nem kívánatos elemek, amikor a késő esti órákban a településre beérkező autók után eredtünk, de úgy gondolom ez a kezdeti bizalmatlanság már lassan a múlté.
Persze imitt-amott azért a mai napig felröppen valami nevetséges megjegyzés, de az elmúlt két év megedzett bennünket, és nem tulajdonítunk jelentőséget az ilyen megnyilvánulásnak még akkor sem, ha sértőnek is érezhetnénk.
Mi tudjuk, mit miért csinálunk, és higgye el mindenki lelkes kis csapatot sikerült összekovácsolni az eltelt két évben.
Nem akarjuk mi megváltani a világot, de ami Apaj közbiztonságát jelenti, azt mindenképp szeretnénk garantálni a lakosságnak.
Tudom, hogy a környező Polgárőr Egyesületek közül mi, az Apaji Polgárőr Egyesület tagjai töltünk legtöbb időt szolgálatban.
A támogatásoknak köszönhetően egységes öltözetben tudjuk ellátni a feladatainkat, ami mindenképp pozitívum, és tisztában vagyunk vele, hogy ez a helyi vállalkozóknak, az önkormányzatnak, és nem utolsó sorban az Apaji lakosságnak köszönhető, melyet ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a Dzsennifer ABC-ben elhelyezet urnába, egyre többen, hónapról hónapra, elhelyezik adományaikat, kinek-kinek mennyit enged anyagi helyzete.
Szentül hiszem, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem is lehet másképp, csak együtt, közösen, ugyanazért a célért.......................Több fotóért klikk a képre!

A bál első műsorszámaként maga az egyesületi elnök sziporkázott "sztendáp" műsorával, majd őt a Diamond Dance formáció követte, akik korábban Táncoló Talpak névvel szerepeltek rendezvényeinken. A tisztán apaji fiatalokból álló csapat legújabb műsorával ajándékozta meg a polgárőröket, nagy sikert aratva. A Videó a fellépésről következő képre kattintva nézhető meg.

A bál bevételét járőrautó vásárlásához szeretnék felhasználni a polgárőrök.


2012. évi változásokról

A 2012-es esztendő sok változást hoz önkormányzatunkra, így településünkre is, de ez nem jelenti azt, hogy megszűnik az önkormányzat, vagy nem lesz hivatal. Valóban az új Önkormányzati Törvény több ponton is érinti Apaj község életét, de a változások miatt nem szűnik meg a körjegyzőség, csak az elnevezés fog megváltozni, körjegyzőség helyett közös hivatalunk lesz. A változtatások több lépcsőben lépnek életbe. 2012 január 1. az első lépcső, majd 2012. április 15-én, 2013. január 1-én, és a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lépnek hatályba bizonyos részek. Minden terület változik, a szociális- , az adó-ügyek, a helyi rendeletek alkalmazása átalakítása, és a szolgáltatási díjak meghatározása is. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az aktuális változtatásokról. .......................................................Novák Pál


Karácsonyi Üdvözlet!

"Adjon az Isten békességet, és áldást a ház gazdájára, és legyen boldog karácsonya!" - hangzott a jókívánsága a falut járó gyermekeknek, akik december 21-én járták gyalog és lovaskocsival az utcákat. Nem kéregettek, csak jó szót és mosolyt vártak, cserébe éneket és karácsonyi áldást osztottak. A kezdeményezés új volt, de reméljük hagyománnyá válik, és egyre többen jönnek majd el. Az énekek mellett forraltbort és forró teát osztottak az arra járóknak, és azoknak, akik a csengőszóra kijöttek a meleg szobából. Köszönet a segítségért, a gyermekek felkészüléséért és kitartásáért, és az édességekért, amit a gyermekek kaptak. Voltak akik, a fogat mellé szegődtek és segítettek mondókázni, énekelni. Este 9 óra felé pedig két kis angyal érkezett közénk, akik még lenyomatot is hagytak emlékül. Ezzel a képpel kívánok minden olvasónak Boldog, békés karácsonyt, s talán jövőre találkozunk a Kántáláson. A képre kattintva több fotó is látható...................................................................................np


KÁNTÁLÁS A FALUBAN

Elérkezett a karácsony elötti utolsó hét. Az apaji templomban a gyermekek karácsonyi ünnepsége 18-án, vasárnap délután volt, ahol immár másodszor vendégeskedtek a Katolikus hitoktatóval tanítványai, és szerepeltek a Pitypang Ovi gyermekei is a már hagyományos Református karácsonyi ünnepségen.

Nem csak a templomban, de a templom melletti parkban is áll feldíszített karácsonyfa, melyet Fazekas Lajos ajánlott fel idén a településnek, amit az ovisok és alsós iskolások díszítettek.

De mi is az a KÁNTÁLÁS? Régi népszokás, amikor is gyermekek járják végig a települést felnőtt kisérettel, miközben karácsonyi dalokat énekelnek, és jókívánságokat mondanak karácsonyra, és az új esztendőre. Apajon első alkalommal történik ez, hiszen régi népszokásról itt nehéz lenne beszélni. December 21-én 17 órától járják végig lovaskocsival az utcákat, s minden utcában megállnak majd 1-2 helyen. Aki teheti menjen ki közéjük, s nem csak a jókedv és a karácsonyi szeretet, de forró tea és forralt bor is felmelegítheti a hallgatóságot.

Ezzel kívánok a magam és minden önkormányzati dolgozó, valamint a képviselő testület nevében Boldog Karácsonyt és Békés, Sikerekben gazdag Új esztendőt Apaj község lakosságának!

Novák Pál polgármester


Az Arany János Általános Iskola Karácsonyi Ünnepsége

Képes beszámoló az Iskola oldalon látható!


Megújuló Rendelő Apajon

A képre kattinva több fotót is láthat.

Mindig jó érzés beszámolni arról, ha valami szépül, korszerűsödik. A rendelőnk bizony már nem fiatal épület, és van mit rendbetenni épületén. Egy évvel ezelött új, korszerű gázkazánt kapott az épület, most ősszel a csapok és a vízvezetékrendszer lett kicserélve, novemberben új boylert szereltettünk fel, s most az ablakok és váróterem ajtók lettek kicserélve. Sokan furcsálták, miért ilyenkor végezzük el ezt a munkát. Egyszerű oka van: az önkormányzati bál 250 ezer forintos bevétele, és a Soós család felajánlása, amit itt külön szeretnék megköszönni, most tette lehetővé a megrendelést. Nem vártunk a jóidőre, mert már ezen a télen is sokat megtakaríthatunk, ha nem hagyjuk meg a régi, erősen szellős ablakokat. Eljárt felettük az idő. A munkákat úgy szerveztük, hogy a lehető legkevesebbet akadályozzuk a doktornő munkáját. Nem maradt el rendelés, és leginkább hétvégén dolgoztak a szakemberek. Segített minden rendelőben dolgozó hölgy, és a javításokat Semperger János végezte el fia segítségével. Köszönet a takarítóknak és a társadalmi munkásoknak. Így ma már jól záródó nyílászárók ablakain tekinthet az orvosi rendelő és a védőnői rendelő a nagyvilágra.......................................................................NP


Színházi előadás a Kultúrházban!

November 27-én a Hyppolit a lakáj című színházi előadást láthattok a dömsödi Iringó Színjátszó csoport előadásában. A jó idő ellenére csak 50 körüli nézőszám gyűlt össze, de aki eljött, az jóízű nevetéssel nézhette végig az előadást. Az operettekkel tarkított műsort a kultúrház világítástechnikája egészítette ki, s így az amatör színészek cseppet sem amatör módon játszhatták el az ismert történetet. Néhány képet a fotóra kattintva nézhetnek meg.


APAJ TEMETŐ SZENTELÉS

Tisztelt Olvasó!

Apaj község 2011 november 2-án felszentelte temetőjét. Nem mindennapi összefogás volt az, mely segített a temető megszületésében, hiszen évek óta sokan bábáskodtak felette. Mire elindulhatott maga a kivitelezési munka, addigra sok egyeztetésen és engedélyezésen ment keresztül temetőnk, kezdve, hogy a rendezési tervbe bekerülhessen, a földhivatali bejegyzésen át a Temető rendelet megalkotásán keresztül az üzemeltető kiválasztásáig.

Természetesen a munka része is sok részből állt, és itt szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, társadalmi munkáját: a Falugondnok szakértelmét munkáját, a közhasznú dolgozók munkáját hozzáállását, a helyi vállalkozók segítségét, a hivatali dolgozók ügyintézését, az ovisok és a nyugdíjasok, valamint az iskolások munkáját, és minden apaji lakos munkáját vagy adományát, amivel segítette a temető megszületését.

Ezt a köszönetnyilvánítást egy "ünnepi" estebéddel is megköszöntük a fen felsoroltaknak október 28-án.

Az ünnepséget november 2-án tartotta a település. Az ünnepi köszöntőt olvashatják a következő soroban:

"Bölcsőd az, s majdan sírod is,
Mely ápol, s eltakar."
Vörösmarty Mihály

Tisztelt apaji polgárok, Tisztelt vendégeink!

Apaj első okleveles említése 1291-ből származik, Opoy néven. A település egy ideig királynői birtok, majd a Margit-szigeti apácák tulajdonába került, de volt -többek között- a Balassa család birtokában is.
A 15. században két településrészből állt, Alsóapajból és Felsőapajból.
A török hódoltság idején elpusztult a körülötte lévő apró falvakkal együtt.

Az 1848-49-es Szabadságharc után a Szász Coburg Ágoston birtoka lett és csak a 19. század során népesült be újra, akkor summások és kommenciós cselédek alkották a lakosságot, kiknek jelentős része a felvidékről jött ide dolgozni.

1945 után uradalmi központ jellege megszűnt, a földosztást 45 májusában kezdték meg Apajon. Területünkön 1950-ben a Népgazdasági tanács határozatára három gazdaság alakult: Felsőszentiványon, Ürbőn és Apajon.
A Földművelésügyi Minisztérium Állami Gazdasági Igazgatósága a három gazdaságot egyesítette és a 8310-Ált. 430/2/1951 számú rendeletével 1951. június 29-én létrehozta a Kiskunsági Állami Gazdaságot, és ezzel újra élettel töltötte meg a települést.
Közigazgatásilag Dömsödhöz tartozott a falu, de épült önálló iskola, Óvoda, Kultúrház, és sorra nőttek ki a házak, az utcák a pusztából.
1985-ben önálló községgé vált Apaj, s azóta önállóan dönt sorsáról.

Tisztelt Egybegyűltek!
Nevek említése nélkül terveztem a mai köszöntőmet, de községünk nyugalmazott iskola igazgatója és egyben első díszpolgára, Hlatki Miklós tanár úr helytörténeti írása említést kíván. Munkájában azt írta: Község születik, s kisbetűkkel elrejtve két plusz betűt, és újra olvasva: KÖZösSÉG születik címmel jelent meg könyve. Az első igazán optimista írás volt, amit a településről olvastam.
Optimista, mert egy Községhez, egy működő faluhoz közösség is kell és erre rámutatott. Közösség mely összefog, együtt dolgozik, együtt vigad, és együtt szomorkodik. Mert kellenek az új utak, iskola, óvoda, kell játszótér, de a gyökereinket sem szabad elveszíteni. Az őseink, családtagjaink emlékét is meg kell őrizni, s ehhez temetőre is szükség van.
Bronzkori urna sírokat a régi Kakasdombnál, honfoglalás kori sírokat Szörhalom környékén, XIII-XV. század közötti sírokat Kisapaj területén és a Tó part környékén tártak fel. Állandó temetkezési helye az újkori történelemben nem volt a településnek, így minden család a gyökereitől folyamatosan elszakadva, elhunyt szeretteitől távol élte életét. A jelen ezen változtat.

Kedves Tanár Úr, tisztelt Polgárok!
A közösség megszületett, él, és összefogott. Az elmúlt négy esztendő mindegyikében kellett lépéseket tenni ahhoz, hogy temetkezési helye legyen Apajnak. Magyarországon több évtizede nem építettek teljesen új temetőt. Főleg nem ilyen összefogással, melyekről a tárlatunk képei is tanúskodnak, hiszen a felhívásra nagyon sokan eljöttek, fát ültettek, kerítést építettek, óvodás és iskolás gyermektől a nyugdíjasokig, aki tehette mindenki itt volt.
Formáltuk és alakítottuk a terveket, s fontos volt az is, hogy valami összekösse a múltat, a jelent és a jövőt. Így született a Kiskunságra jellemző kunhalom, vagy halom sír jelképes dombja. Ezek a dombok régen irányt jelöltek, utat mutattak a vándornak, és temetkezési helyek voltak. Ma 20 kő veszi körül ezt a halmot, mely a 19 magyar megyéből, és egy -csak, a térképeken létező- határokon túlról érkezőket testesíti meg. Apajon sokféle, sok helyről ideérkezett ember él. S azoknak, akik megvetették lábukat a szikes pusztaságon, és apaji lakosként hunytak el, felkerült a neve az emléktáblákra, így hozva közelebb a múltat. S ha valaki nem találja szeretteinek nevét, kérem jelezze azt hivatalunkba, s ígérjük pótoljuk azt.
És a föld melyből e sírhalom áll, egy kicsit mindenkié is lesz, hiszen a közeli és távoli otthonokból, a szülőföldről hozott maréknyi földet mindenki e dombra hintheti, hogy azt így szenteljék meg.

Tisztelt Ünneplő közönség!

Engedjék meg, hogy Hlatki Tanár úr soraival zárjam ünnepi köszöntésem:
Munkáját a Szent Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt leveléből vett idézettel zárta s a végére írt még egy mondatot:

"...A szeretet türelmes, nyájas, s a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal: mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik: prófétálások - véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek között legnagyobb a szeretet."
Ha falunk lakossága szeretni fogja egymást, akkor lesz hitünk, és ha van hitünk, akkor lesz reményünk is, és reménykedhetünk a jobb jövőben.

...........................................................Novák Pál polgármester


Mi épül a Kinizsi utcában?

Néhány évvel ezelőtt, pontosan 2007-ben, az akkori közmeg-hallgatáson beszéltem arról, hogy egy településnek több lábon áll az identitása. Fontos, hogy legyen iskolája és óvodája egy Apaj méretű településnek. Fontos, hogy gondoskodjon az idősekről és kapjanak helyet a fiatalok is. De arról is beszéltem, hogy a gyökereinknek is itt kell lennie. Egy fejlődő település, amelynek nincs temetője, elveszti közvetlen kapcsolatát az őseivel. Az elmúlt évtizedekben bebizonyította a település lakossága, hogy van jövőképe a településnek még akkor is, ha nem dúskál munkahelyekben. Itt élni és lakni lehet nyugalomban, ma már mond-hatjuk azt is, hogy rendezett környezetben. Ezért fontos, hogy aki itt élt, és itt élte le életének teljes, vagy jelentős részét, az itt nyugodhasson majd békében. A családtagoknak ne kelljen buszra szállni, vagy gépkocsival elutazni ahhoz, hogy szeretteik nyughelyét meglátogathassák.
2008-ban döntött az akkori képviselő testület, hogy a temető létesítését megkezdi Apaj köz-ségben. Hosszas értekezés után a rendezési tervet készítő építész iroda ajánlását figyelembe véve, a Kinizsi utcai 6 hektáros terület egy részén, közel egy hektáron, jelölték meg az apaji köztemető helyét. Azóta hosszú idő telt el. Terveket kellett készíteni, fel kellett tölteni a területet, geodéziai szakvizsgálatot kellett készíttetni, és telekmegosztást kellett csinálni. Olyan helyet alakítottunk ki, ahol a magas belvíz idején sem volt talajvíz a temetési mélységben, mert a terület mellett haladó mély árok elviszi azt erről a részről. Ezért volt egy próba-gödör 6 hónapig „nyitva” télen és tavasszal 2010-2011 évben. Épült parkoló és gyaloghíd, és épült kerítés, hulladéktároló, harangláb, és gránitból készített urnafal. Miközben a munkák haladnak a képviselő testület pályázatot írt ki az üzemeltetői feladatok ellátására, ami október végén zárul le, reménység szerint sikeresen.

Képek a munkálatokról, KLIKK a képre!


A temető szentelése
A munkák lassan befejeződnek, ezért elérkezett az idő, hogy ez a terület ténylegesen temetővé váljon. Az ünnepséget a Halottak napján, 2011. november 2-án tartja Apaj község Önkor-mányzata délután 3 órakor. Az ünnepségen megnyitó köszöntőt mond Novák Pál polgármester, majd ezt követően a Temető megszentelését Nemeskürti Ferenc esperes, és Szabó Péter nagytiszteletű plébános végzi el. Az ünnepségen megszentelésre kerül az eddig apaji lakosként elhunytak emlékére készített sírhalom is, melyet az emléktáblákat tartó kövek vesznek körül. Az adatokat a katolikus és a református egyházak anyakönyveiből, és a közigazgatási nyílvántartásból gyűjtöttük ki.
Mérföldkő ez a nap Apaj falu történelmében.
Volt temetkezési hely Kisapajon, léteznek avar kori sírok Szőrha-lom környékén, és temetkeztek a mai tóparti részen is, mégsem maradt fent temetkezési hely a községben. Új temető nem létesült Magyarországom az elmúlt évtizedekben, ezért azt gondolom, együtt kell megtisztelnünk ezt az alkalmat. Az ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.

Felhívás
Mindenkit arra kérek, hogy az ünnepségre hozzon magával egy maréknyi földet onnan, ahonnan származik, ahol született, vagy akár csak otthonról az udvarából. Községünk lakosságának 80%-a „bevándorló”, ezért kérjük, hogy ezzel a kis földdel jelképesen a hazai föld kerüljön a temetőbe, így az mindenkié lesz, és ahogy a lakosság, úgy ez a föld is majd összekeveredik és egyé válik, ahogy a falu is egy közösségé forrt. A földet megszentelése előtt szórjuk majd a sírhalomra az ünnepség keretében.

Novák Pál polgármester

A temető kerítésének építésére 2011. 10. 12-13-án délelött és délután társadalmi munkát hirdetünk a kerítésfal feltöltésére. Eszközként csak vödör szükséges. Köszönettel az Önkormányzat.


Tovább szépül az iskola

Az iskola teljes felújítása befejező részéhez érkezett, legalább is ami az épületet illeti. A már egy éve elkészült hőszigetelés most színt kap. Iskolánk nem csak programjában lesz Zöld Iskola, hanem homlokzata is halványzöld színt kap. Ezúton szeretnénk Apaj község teljes lakosságának nevében köszönetet mondani a BÁRDI AUTÓ ZRT-nek, és tulaj-donosának, Bárdi István úrnak, hogy adománylevéllel kísérve az iskolai egyesületen keresztül 1,4 millió Ft értékben, a teljes iskolára elegendő KAPAROL gyártmányú nemesvakolatot, és a lábazatra műgyanta alapú lábazati vakolatot ajándékozott az iskolának. A munkát apaji lakosok végzik el. Festésre kerül az ereszcsatorna és a deszkázat is, ezzel teljessé válik az iskola felöltöztetése. Fontos, hogy továbbra is 8 osztályos iskolaként működtessük intézményünket, hogy a szép, felújított iskola élettel teli lehessen.


Szeptemberi rendezvények

Őszköszöntő Önkormányzati Bál az Orvisi rendelő felújítási támogatásáért

Szeptember utolsó szombatján bált szervezett az Önkormányzat, elyre nagyon sokan eljöttek. Nem mindennapi célt tűztünk ki magunkelé: Az orvosi rendelő kézmosóinak cseréjére és a nyílászárók cseréjére gyűjtöttünk adományokat. Itt szeretném megköszönni Soós családnak, aki jelentős összeggel támogatják a felújítást. A bál bevétele 232.000 Ft, amit szintén a rendelőre fordít az önkormányzat. A munkálatokat még idén be szeretnénk fejezni.

Nem maradtak műsor és meglepetés nélkül a vendégek. Az APAJI TÁNCOLÓ TALPAK FORMÁCIÓ lépett fel nagyon profiin összeállított produkcióval, melynek végén még a vendégeket is megtáncoltatták. Képekért katt a fotóra! .............................................................................fotó:nadi

TÁNCOLÓ TALPAK VIDEÓ

A táncosok után jött a meglepetés. Az önkormányzat műsorában majdnem igazi bűvészmutatványokat láthattak egy Oroszországból idevetődött Mágus produkciójában. Azt hiszem Apajon első alkalommal fűrészeltek embert ketté. A videó a képekre kattintva megnézhető!

Mágu 1 rész.................... Mágus 2. rész

......

Mindenkinek köszönjük a támogatást, a videókat és fotókat.

Az első apaji horgászverseny


2011. szeptember 24-én korán reggel már gyülekeztek a horgászok a csatornaparton. A gyors regisztráció és a helyek kisorsolása után kezdetét vette a verseny. Amíg a pecások a halakat próbálták a horogra csalogatni, addig Pirosék az ebédet készítették, amiből az eredményhirdetés után mindenki jól lakhatott. A gyerekek is lelkesen és türelmesen várták a kapást. Barna Csabinak hajszál híján sikerült egy méretes halat kifognia, de végül a hal nem került a partra. A verseny lefújása után következett a mérlegelés, ahol az izgalmak csak tovább fokozódtak, mivel szinte csak grammokban volt mérhető a különbség. Klikk a képre!


A felnőtt kategóriában induló 34 nevezőből az alábbi eredmények születtek:
I. Duzmath Benjámin
II. Hriazik Tibor
III. Denke Róbert
A legnagyobb halat Horvát Ferencnek sikerült kifognia.
Különdíjat kapott a legjobb a női horgász Nagyné Katus Gabriella.
A gyerek közül öten szálltak versenybe, melyet Nagy Adrienn nyert. A legifjabb horgász címet ifj. Szarka Péter nyerte el.
Ezúton köszönünk minden támogatást, felajánlást, adományt és a versenyzők nevezését, amivel összesen 134 500 Ft-tal tudtunk hozzájárulni az Apaji Polgárőr Egyesületet működéséhez.


6. FALUNAP APAJ

2011. július 22-23-24-én lezajlottak a falunapi rendezvények. Idén már péntek este koncerttel nyitottták meg a rendezvényt. Az időjárás sajnos megtréfálta a zenészeket, akik a szabadtéri színpadon épen végeztek a hangolással, mikor is elkezdett esni az eső. Szerencsére az Apaji Polgárőr Egyesület tagjai nem tétlenkedtek, azonnal segítettek átköltöztetni a zenekart a kultúrházba, így a Szigeti Fiúk Taksonyból két órás, nagyon jó hangulatú koncertet adtak, ami az összes vendég tetszését elnyerte. Itt voltak a Bibarcfalvai Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagjai is, 25 fő, akik az Apaji Nyugdíjas Egyesület vendégei voltak. Képek a fotóra kattintva megtekinthetőek!

A szombati nap sem kedvezett az időjárás a rendezvénynek, de ez nem szegte a vendégek, a fellépők és az árusok, valamint a lovasok kedvét. A LAKIHEGYI RÁDIÓ egész nap helyszini riportokat készített, és a kisgyermekeknek ajándék léggömbbel kedveskedett. A riportokat a lakihegy rádió honlapján keresztül is meghallgathatják.

Volt kemencés lángos, bográcsos főzőverseny 16 indulóval és sok program a nagyszínpadon. A Kiállító terekben Kovács Hajnalka festőművész, az apaji Történelmi Makett Klub diaráma kiállítása, és Gulyás József festőművész kiállítása volt látható. Itt köszönöm meg a Vöröskeresztesek, Piros és Évike munkáját, akik vérnyomást, vércukorszintet mértek, és elláták a rosszul lévőket is. Néhány kép a fotóra kattintva!

A színpadon délelött a FLASHDANCE tánccsoport tagjai léptek fel, akik között apaji táncos kislányt is felfedezhettek a nézők, sőt a vezetője is apaji ennek a Bugyi községben táncoló csapatnak. Ők segítették táncukkal Szimonidesz Boglárka első nagyszínpadi koncertjét is. Babi előadása sokakat elkápráztatott. Az ovisok aerobik és az iskolások aerobik step csapatai vidám és lendületes mozgásukkal elűzték a felhőket és az esőt. Ügyesek és aranyosak voltak.

A főzőversenyen az első 3 helyezettet díjazta a zsűri, és a többi versenyző a negyedik helyen végzett. Egy különdíjat adott át Tóth Pál a zsűri elnöke. A részletes eredményt alább közöljük:

I. 56 pont Kakaspörkölt, Iringó Színjátszókör; II. 55 pont Töltött káposzta, Tavaszváró Nyugdíjas egyesület; III. 51 pont Babgulyás Szűcs Dánielné; IV. 44 pont Marhapörkölt, Demjén Zoltán; V. 39 pont Tárkonyos pityókaleves, Gyöngyvirág Egyesület Bibarcfalva; VI. 38 pont Babgulyás, Pál Dénes; VII. 34 pont Marhapörkölt, Közhasznú dolgozók; VIII. 28 pont Kakaspörkölt túróscsuszával, Kun Zsolt; IX. 23 pont Lecsó, Még 1000 év Dömsödért Egyesület; X. 22 pont Lecsó, Óvodai dolgozók; XI. 21 pont Marhapörkölt, Apaji Polgárőr Egyesület; XI. 21 pont Békési lecsó, Pénzügyör Nyugdjas Egyesület; XI. 21 pont Babgulyás, Másnaposok Adorján István; XII. 20 pont Somlyószigeti tokány, Füki Sándor.

Lezajlott az 5. Apaji Grundfoci bajnokság is, ahol idén a Festékpocsékolók nem indultak. A győzelmet nagy küzdelem után 8:7-es végeredménnyel a Kunszentmiklós Abbázia csapata szerezte meg, mig második helyen az Apaj Foci SC végzett. Szép volt fiúk! A felnőttek lovasversenye is izgalmasan alakult, s kétszeri összevetésben az Apaj Nagydíjat a közönség örömére apaji versenyző, Pál Bence nyerte meg.

Idén a Szép Apajért díjakat a következő lakosok nyerték:

Pap Sándor és Pap Sándorné, Dobó u. 64.

Gyökeres Sándor és Gyökeres Sándorné, Dobó u. 40.

Dankó Béla és Dankó Béláné, Szivárvány u. 25.

A vállalkozásnak járó plakettet megosztva a Szolgáltatóház vállalkozásai, azaz a Posta, a Fodrászat és a Gyógyszertár dolgozói kapták. Gratulálunk minden díjazottnak.

A délután illetve az este a színpadi műsorok jegyében telt. Láthattuk a Tavaszvárók grúz táncát, az Erdélyiek Petőfi Erdélyben című műsorát és kórusuk valamint táncosaik produkcióját.

Őket a kunszentmiklósi és apaji hagyományőrző népi táncosok követték, akik gyönyörű táncokat mutattak be, s a végén még a modern táncokból is adtak ízelítőt. Estére megérkeztek a sztárfellépők, akik nagy sikert arattak, de a legmozgalmasabb és lendületesebb műsort a két sztár között fellépő Apaji Táncoló Talpak tánccsoport tagjai adták. Köszönet a felkészülésért. Jól megmozgatták a közönséget is! :)

Képek a fotókra kattintva megtekinthetőek!

Vasárnap a 2. Apaji Gyermek Lovasversenyt nézhették végig a rendezvényligetbe látogatók. 74 induló gyermek mutatta be tudását s a lósport szeretetét. Néhány fotót láthatnak a képre kattintva. Az autómodell verseny az előző napi esőzések miatt elmaradt, azt szeptember 24-én rendezik meg a szervezők.

Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik támogatták rendezvényünket, akár anyagiakkal, akár munkájukkal. Nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeres ez a három nap. Reméljük találkozunk a 7. Falunapon! ...... Novák Pál

A fotókat készítette: nadi és np


Ballagás 2011

Eltelt egy újabb tanév és a nyolcadikosok ballagási ünnepségén már csak azt láttuk, hogy szülők és gyerekek könnyes szemmel búcsúznak az Arany János Általános Iskolától. Katt a képre és nagyban is látható a tabló.

Persze nem csak ballagás, hanem tanévzáró ünnepség is volt ezen a napfényes napon. Pailinger István tagintézmény vezető beszámolt a sikerekről, de szólt a nagyszámú bukásokról is. Kiemelte, hogy ezek azok az évfolyamok, ahol már nem lehetett alsó tagozatban megbuktatni a gyermekeket, pedig sok esetben ez inkább segített volna. Sokkal nehezebb felső tagozatban szembesülni az alapvető hiányosságokkal.

Katt a képre több fotóért!

Az ünnepségen Novák Pál polgármester, név szerint búcsúztata el a végzősöket, hiszen tanáruk is volt az elmúlt két évben.

Sok sikert kívánunk a továbbtanulóknak, és vidám nyári vakációt minden diáknak.


Országos Bajnoki Autómodell verseny Apajon

Az RCOR autó modellező egyesület június 3-án és 4-én rendezte az OB keretén belüli futamot az APAJ-RING pályán, a Telepi úton. A negyven induló között minden offroad kategóriában indítottak versenyt. Szombaton csak időmérő verseny, míg vasárnap időmérők, majd a döntők kerültek megrendezésre. Az időjárás kedvezett ha azt vesszük, hogy nem ázott meg a csapat, de a hőség próbára tett technikát és embert egyaránt, nem is beszélve a porról, amit az autók csináltak. Az apajiak házias konyhával várták a versenyzőket és a nézőket. Köszönet a rendezőknek, hogy színvonalas és sikeres versenyt láthattunk. Ízelítőnek nézzék meg fotóinkat a képre kattintva..........................................................................Foto: NP


VI. Kistérségi Nyugdíjas találkozó

Május 28-án Dunavarsány adott otthont az immár hatodik alkalommal megrendezett nyugdíjas találkozónak. Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk megnyitó beszédében méltatta az apaji kezdeményezést, hogy a térség nyugdíjas egyesületei és klubjai évente találkozzanak, és ezzel is példát mutassanak a fiataloknak. Dr. Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere a szeretetet és az együtt ünneplést emelte ki megnyitójában. A dunavarsányi szervezők hatalmas sátorban fogadták a vendégeket, akik műsoraikkal szórakoztatták társaikat. Dícséret jár a szervezőknek, amiért ezt az emlékezetes napot szerezték nekünk. Az apaji Tavaszvárók egy ukrán tánccal készültek a többiek nem kis meglepetésére. Fellépő ruháikat külön megdícsérték. Tekintsék meg fényképes beszámolónkat a képre kattintva!


GYERMEKNAP 2011

Ahogy azt a településen kihelyezett plakátok hírdették, Május 27-én pénteken az Isola udvarán gyermeknapi programot szervezett az Arany János Általános Iskola tanári kara és szülői munkaközösség segítői, valamint az Önkormányzat. A rendezvényt a Budapesti Rézfúvós Kvintett műsora nyitotta meg, amit a gyerekek nagy tapsal fogadtak, és végigtapsolták a műsorszámokat. A polgármester megnyitója után kezdetét vette a 8 állomásból álló vetélkedő, ahol a kemencés lángos készítésének rejtelmeibe, íjjazásba, gyertyakészítésbe kóstólhattak bele aprók és nagyok. A sportfeladatokban néhányan szó szerint eláztak, de készítettek papírsárkányt az ügyesebbek és még karaokiban is kipróbálta magát minden osztály, ami nagyon jó kedvet teremtett. A szülőkne az elsősegély szakkör Piros vezetésével vérnyomást és vércukorszintet mért. Klikk a képre több fotóért!

A csatakiáltások messzire hangzottak, és akinek kedve volt ebéd után focival és kosárlabdával tölthette még idejét. Persze ezzel a gyermeknapi program nem ért véget, hiszen szombaton tovább folytatódik a rendezvény a

3. KISTÉRSÉGI AEROBIC VERSENY

A verseny 14.00-kor kezdődött a kultúrházban, és mondhatom, hogy már az elején nagyon forrt a hangulat, hiszen nagyon izgultak versenyzők, felkészítők és nézők egyaránt. Az apaji Táncoló Talpak csapata kezdte a műsort a gyermek pomponos csoport után, majd megkezdődött a verseny az I. korcsoport versenyzőivel. Ebben a korscoportban ovisok szerepeltek, és itt az apaji Katica csoport gyermekei kíválóan szerepeltek. Összesen 6 településről érkeztek hozzánk 6 korcsoportban versenyzők. Még Dunaújvárosból is voltak indulók, a vendégeket pedig 30 fős zenekar az eső miatt nem térzenével fogadta, hanem meglepetésszerűen bevonultak két fellépő produkciója között. Nagyon jó hangulatot teremtettek, és az izgalmas verseny már mehetett is tovább. Képek a versenyről a képre kattintva láthatnak.

A verseny helyezettjei:

I. korcsoport:

1. Katica csoport Apaj; 2. Pillangók Adony; 3. Delfinek Besnyő

II. korcsoport:

1. Csillag csajszik Pusztaszabolcs; 2. Csilli-villi gyémántok Iváncsa; 3. Girls Boys Nagykarácsony

III. korcsoport:

1. Lelkes Ladys Szigethalom; 2. Discos Csajok Szigethalom; 3. Little Girls Nagykarácsony

IV. korcsoport:

1. Girls Nagykarácsony; 2. Girls Apaj; 3. Ördögök Apaj

V. korcsoport:

1. Sakálok Szigethalom, 2. Step Up Nagykarácsony; 3. Big Ladys Apaj

VI. korcsoport

1. Pink Devils Szigethalom; 2. Shadows Face Best Apaj

Step kategória:

1. Step Apaj; 2. Susogó Mackók Nagykarácsony

II-III-IV. korcsoport egyéni helyezettek:

1. Györfi Bernadett Szigethalom; 2. Klics Magdolna Nagykarácsony; 3. Vass Zsófi Dunaújváros

V. korcsoport:

1. Szántó Petra Szigethalom; 2. Pál Csilla Apaj; 3. Barna Dóra Apaj

VI. korcsoport:

1. Györfi Dóra Szigethalom; 2. Fazekas Dóra Apaj;3. Kovács Annamária Apaj

Gratulálunk minden versenyzőnek, akik (több mint 120-an) részt vettek Gyermeknapi versenyünkön.


Színházi Est

Zerkovics Béla és Szilágyi László háromfelvonásos operettjét adták elő Apajon, a kultúrházban a dömsödi Iringó szinjátszókör művészei 2011 május 21-én több mint 80 néző elött. Már délelött megkezdték a készülődést a díszlet építésével, hogy estére egy komplett józsefvárosi életképet varázsoljanak elénk. Jókedv, könnyed szórakozás, és nagy nevetések jellemezték a szerelmi szálakon futó szövevényes előadást, melyet hang és fényefektek is kiegészítettek. Az előadás közben, és két szín között is korabeli budapesti képeket és filmfelvételeket vetítettek a nézőknek, így amikor a báró Tarpataki Pünkösdi Katóval korzózott a pesti utcákon, valóban úgy érezhették, mintha a 1920-as évek Budapestjében járnának. Persze, mint az összes operettben a végén mindenki elnyerte a jól megérdemelt jutalmát és a történet nagy vigadalomal ér véget. Aki eljöttek erre az estére (ahol még belépőt sem kellett fizetni), jól érezhették magukat, és akik nem voltak itt, talán kedvet kapnak majd e sorokat olvasva, hogy legközelebb Ők is eljöjjenek.

Klikk a képre!


IFJÚSÁGI KLUB NYÍLT

Péntek 13-i dátummal keltezett az az ADOMÁNYOZÓ LEVÉL melyet szombat délelött vettek át az apaji fiatalok megjelent képviselői. A fiatalok egymás közti üzenetváltással hívták fel magukra a figyelmet, hogy szükségük lenne egy helyre, ahol összejöhetnek. Természetesen már korábban is keresték az önkormányzatot ezzel kapcsolatban szülők és gyermekek egyaránt, csak minden esetben elakadt a dolog azzal, hogy felelőséget nem akart vállalni senki a rendezvényekért. Eltelt egy kis idő, és volt néhány buli, ami után maguk a fiatalok is úgy gondolták: kellene valamilyen szabály vagy házirend, amit számon lehet kérni, és kellenek felelősök is, mert a törvény nagyon szigorú a már 25 főt meghaladó összejöveteleknél is! Felkerestek személyesen öten, és ott elmondtam, hogy a 18. életévüket betöltő fiataloknak már felelőséggel kell gondolkodniuk, és ha ők bevállalják a rendezvények felügyeletét, akkor a régi polgármesteri hivatalban megkaphatják a hátsó, külön bejáratú (régen szolgálati lakás) helységeket. Ez nagy érdeklődésre tett szert, ezért szombat reggelre ők maguk értesítették társaikat, és aki ráért az eljött a hivatalban tartott megbeszélésre. Itt megismerték az adományozó levél tartalmát (Klikk a képre fent) és együtt megalkottuk a házirendet is, amit a szülőknek is érdemes elolvasni. (klikk itt is a képre és jön nagyban.)

Ezt követően átment a csoport az Ifjúsági Klub-hoz és az adományozó levél, a Házirend és a kulcsok átvételével birtokba vették immár saját klubjukat.

Képek az átvételről és a megbeszélésről (Klikk a képre)!

Ugyan a reggeli megbeszélésen és a fotózáson még tíz fiatal volt jelen, de dél körül egyre több érdeklődő érkezett. Szombaton délután nagy erőkkel neki is álltak pakolni, takarítani, majd vasárnap falat lekaparni. Rengeteg ötlettel indult el a munka, és ehhez én magam is kitartást kívánok nekik! A fiataloknál kezdeményeztem, hogy a sportpályán lévő öltöző helyiség falait is tegyük rendbe, és ez is elindult. Nem biztos, hogy az a fiatal teszi rendbe, mint aki összefirkálta azt, de biztos, hogy nagyobb becsülete lesz a jövőben ennek az épületnek is. A focipálya rendbetétele is a közös feladatok közé tartozik majd. Az önkormányzat levágja a füvet, elkél a tenniakarás a kapuk terén is.

Az Ifjúsági Klub nem egy új "kocsma". Zártkörű szórakozóhely, és összejövetelekre alkalmas hely a helyi fiataloknak, és azoknak, akiket Ők meghívnak, hogy találkozhassanak egymással! Ők szépítik, alakítják a helyiségeket. Támogatást építőanyagban kaphatnak és munkában, amit már többen fel is ajánlottak részükre. Az Ifjúsági Klubb mostantól saját web elérhetőséggel is rendelkezik iit. a www.apaj.hu oldalon az IJÚSÁGI KLUB fül alatt! Már ennek a kialakításán is dolgoznak. Kérem figyeljék őket is figyelemmel! Akarnak valamit, hát tegyék, és addig az övék, amíg azt megbecsülik. Sok sikert, és jó szórakozást hozzá kedves Fiatalok! ....................Novák Pál


Társadalmi Munka

Nagybetűs felhívással indult a társadalmi munka szervezése, amikor is a Kunszentmiklós felé húzódó régi állami gazdasági öntöző árkot takarítottuk ki, az aljnövényzet és az árokból kinövő fák eltávolításával. A fa tüzelőnek került be az önkormányzat telephelyére, hogy az óvoda és az iskola fűtéséhez felhasználásra kerüljön. A tiszta árok pedig a Kölykök-teréről és a mellette lévő ingatlanokról vezeti el a belvizet. Vártunk minden segíteni akaró szülőt, felnőttet szerda reggel 8 órától a szelektív hulladékgyűjtő tartályokkal szembeni területen. A Kiskunsági Nemzeti Park által jóváhagyott területen gépi erővel egy vízgyűjtő öblöt ástunk ki, hogy a belvízet el lehessen szivattyúzni. Többen sajnálatukat fejezték ki, hogy munkanapra szerveztük a társadalmi munkát, ezért szombatra is meghirdettük, ami a testületi ülésen is elhangzott.

Több képért klikk a képre! foto:np

Furcsa módon olyan érzésem volt, hogy az iskola és az óvoda nem is igazán fontos, és a belvíz elvezetése sem érdekes, ha tenni is kell érte, mert nagyon kevesen jöttek el dolgozni. Ráadásul szombaton voltunk a legkevesebben. Összesen négyen. A pénteki, és a hétfői napot a nyolcadikos tanulók tették mozgalmassá, mert Ők segítettek a rőzse rendezésében, a behordásban, és a fiúk a kivágásnál is segítkeztek. Létszámaink a következők voltak: szerda 6 fő; csütörtök 7 fő, péntek 6 fő + nyolcadik; szombat 4 fő; hétfő 7 fő + nyolcadik. Ha hozzátesszük, hogy ebből 3 főt folyamatosan a polgármester, az alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnöke tett ki, akkor érezhető, hogy kevesen voltunk. Köszönet azoknak, akik egy-egy napra mégis szabaddá téve magukat segítettek, köszönjük a frissítőt a Dzsenifer élelmiszer boltnak, és a falugondnoknak a szakértelmet.

Több képért klikk a képre! foto:np

Köszönet minden társadalmi munkásnak!

Köszönjük a gyermekek nevében!


Több képért klikk a képre!

A községi ünnepség az immár hagyománnyá vált fáklyás felvonulással kezdődőtt, ahol minden civil szervezet is képviseltette magát a lakosság és a diákság mellett. A menetbe becsatakoztak a Pitypang óvoda gyermekei és szülői is, amikor a Dobó István utcába ért a menet. A közel 300 megjelent ünneplők elött az idei műsor népitáncos felléppőkkel bővült ki. Első fellépőként a Gyuláról ideérkező táncosok, a Harruckern János Közoktatási Intézmény együttese, a kunszentmiklósi Hagyományörző Tánccsoport Együttesével kiegészülve adtak elő Sárközi, Kalotaszegi, Mezőségi táncokat.

A községi ünnepségen felléptek a Pitypang ovisok is. Műsorukat összefűzték az iskola műsorával, mely egy időutazás keretén belül röpítette el az ünneplő közönséget 1848 március 15-i eseményekhez. Az ovisok toborzót mutattak be, ahol a lyányok puszival búcsúztatták a bevonuló legényeket, ezzel varázsolva üde színfoltot az ünnepségre. Az énekkar Kossuth nótákat és a Szózat feldolgozott változatát adta elő, és fontos megemlítenem, hogy a pedagógusok nem csak felkészítették diákjaikat, hanem maguk is szerepeltek a műsorban. Zárásképpen első fellépését láthattuk az Apajon újra működő népitánc oktatás gyermek csoportjának. A Kunszentmiklósi Hagyományőrzőkkel együtt léptek fel, és boldogságot varázsoltak az arcokra, miközben negyven tácos együtt mozgatta a színpadot.

Az idei ünnepség ezekkel az elemekkel merőben más volt, mint az eddigi ünnepélyek. Ahogy Novák Pál, polgármester is elmondta, idén az 1848-as év győzelmi mámorát igyekeztek felidézni, valóban ünnepelve a forradalmat, annak sikereit és eredményeit. Ezeket az eredményeket az ünnepi beszédében is kiemelte, miközben felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekeink egyre kevesebbet tudnak történelmünkről, annak kiemelkedő alakjairól. Az alábbiakban az ünnepi beszédet olvashatják:

"Tisztelt Apaji Polgárok, Tisztelt Ünneplő Közönség!

Március 15-én, szakadó esőben magyar fiatalok gyülekeztek a Pilvax Kávéházban. Mind egyet akart. Visszakapni szeretett hazájukat az őket elnyomó osztrákok karmai közül. Az egész nap szemerkélő esős idő a forró forradalmi hangulatot cseppet sem hűtötte le.

Az akkori magyar fiatalok úgy érezték, hogy rabok voltak. Érzéseiknek és vágyaiknak hangot adva kimondták azt, amit a többi ember visszafojtva érzett:
A hajdan szabad, s dicső népet, kinek híre bejárta a nagyvilágot is, most láncon tartják fogva. Könnyei némán hullnak, habár súlyos béklyói fojtogatják. Az ország szavak nélkül tűr, és szenved. S ha megszólalhatna, milyen nyelven tehetné azt? Hisz sajátját, édes anyanyelvét akkor elvették tőle.

A legszebb ünnep ez, mely a tavasszal a mindenkori újrakezdés lehetőségét sugalja és reményt ad, hiszen azon a szürke napon felébredt a nemzeti öntudat, a szívekben újra lángra kapott az érzés, hogy visszaszerezze azt, mit ádáz módon elragadtak tőle. A márciusi ifjak követeléseiket papírra rótták, s 12 pontba foglalva kinyomtatták, hogy a segítségért kiáltó szavak minél több magyarhoz eljuthassanak.
S e szavak akkor megértő fülekre találtak.

Tisztelt Egybegyűltek!

Ma újra forradalomról, magyarságot hangsúlyozó, nemzeti öntudatot kiemelő politikáról beszélünk, s már szinte divat ezt tenni. S nem tekintik magyarnak azt, aki nem ad hangot ennek. Pedig mind azok vagyunk. Hiszen egy azon földön, ugyan azon határokon belül élünk, azonosak gondjaink problémáink, mindannyiunkat súlytanak reformok, törvények és rendeletek; kis települést, önkormányzatot és lakosságot egyaránt, s közben csak a gazdagok, a legnagyobbak élik meg pozitívan a változást.
Gondoljunk bele egy kicsit. Helyesen tanítjuk gyermekeinket a magyarságra. A történelmet minden oldalról megvilágítva meséljük el nekik, vagy csak egy elferdült tükörből visszaverődő, a magyarok mindenhatóságát sugalló képet mutatunk feléjük. Már alig beszélünk Görgei és Kossuth vitáiról, fel tudjuk-e sorolni az aradi 13 hősi halált halt nemzeti nagyságunk nevét, tudjuk-e ki volt Klapka György, és honnan ismerős a Klapka induló. Pedig felcsendül minden évben többször is. „Fel fel vitézek a csatára…”, s így már az ovodások is fújják dalolva a hős komáromi védő indulóját.
Igen, nagyon fontos a nemzeti tudat formálása, nevelése, de ne feledjük hibáinkat se, s ne akarjuk a hibákat mindig másokra adni köpenyegként.

Emlékezzünk arra a napra, mikor e nép még összefogott egy nemesebb célért, a szabadságért, s mindenek elébe ezt helyezte. Nem akart ő a világ ura lenni, nem akart meghódított földek felett uralkodni.
Vágya csupán az volt, hogy saját hazáját visszakaphassa, s újra egyenlő legyen a többivel.

Vegyük fel, s viseljük büszkén nemzeti színekben pompázó kokárdáinkat! Ugyan számtalan sérelem ért minket az évszázadok során, országunkat megcsonkították, de nem tűntünk el a föld színéről. Itt vagyunk, magyarok vagyunk.

1848-március 15-e ünnep! S az azt követő szabadságharc ütközetei között ugyan sok csatát megnyertek seregeink, a szabadságharcot elvesztette a nemzet. Leverték, elfojtották ezer meg ezer szív keserű kiáltását. S mégis nyert valamit az ország. Mert a történelem megváltozott, már nem volt minden ugyan az, és Bécs is óvatosan tekintett Buda irányába ezután.
A szeretet erősebbnek bizonyult, a nép emlékezetét semmi sem törölhette el. Nem feledtük honnan jöttünk, nem feledtük kik vagyunk, nem feledtük azt a nyelvet, mely lelkünk elé tükröt állít, s azt láthatóvá teszi.
Kérem, becsüljük meg ezt a kicsiny földet a hatalmas Európának közepén, amit őseink hagytak ránk örökül, s ne hagyjuk, hogy a terebélyesebb birodalmak árnyékot vessenek ránk! Mert nem vagyunk kevesebbek senkinél sem.

Minden nemzeti jelkép, amink ma van és még nem vesztettük el, 1848 és a reformkor teremtette meg:
- nemzeti lobogónkat,
- nemzeti színjátszást,
- himnuszunkat,
- múzeumot
- és megnyert csaták sokaságát.

Ünnepeljük hát a dicső márciust, s ne szennyezzük be azoknak emlékét, kik értünk szálltak sírba, s kiknek tetteit állítsuk példaként magunk elé!"

.................................................................................fotó Nádi


Súgó: Az Aradi 13 hősi halottak neve: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

.......................................................................................a szerk.


Segíts, hogy ők is segíthessenek!!!

 

Az elsősegélynyújtás alapjai címmel rendezett tanfolyamot Major Piroska, Varga Éva és Lazúr Erika, a kultúrház könyvtár termében március 5-én.

Major Pirost, mint ötletgazdát kérdeztem: Tudom, hogy a munkád egyben az életed és hobbid is, mégis, hogyan jött az ötlet egy ilyen előadásra?

- Az előadás egy olyan gondolatom volt ami azt üzente:
Segíts, hogy ők is segíthessenek!!! Úgy gondoltuk, hogy fontos, senki ne essen kétségbe ha bárki a családban, a szomszédban az utcán rosszul lesz.
Mindenki belefuthat egy közúti közlekedési balesetbe. Életeket menthetünk ha tudjuk mit kell tenni. A tehetetlenség érzése elviselhetetlen, és soha nem felejtjük el.

Sokan először a telefonhoz nyúlnak vész esetém. Te erről mit gondolsz?
- Ne az legyen az első, hogy hívjuk az orvost, az orvosi ügyeletet, hanem addig is tegyünk valamit. Segítségünkkel megakadályozzuk a beteg további állapotromlását.
Gondoljunk csak bele: a mostani rendszer szerint az orvosi ügyelet több falu betegeit látja el, tehát nem biztos, hogy időben érkezik a segítség. De ha tudjuk mit kell tenni már azonnali segítséget kap a beteg. Egy félre nyelt étel, egy artériás vérzés pl. egy két műfogással megoldható.
Ezt a tudást szerettem volna továbbadni az embereknek.

Nem csak egyedül tartottad ezt az előadást, kik voltak a segítőid?
- Ehhez segítségül hívtam Lazúr Erika védőnőt, aki nagyon okos tanácsokat adott gyermekbalesetekről, betegségekről, lázcsillapításról.
Hívtam még Varga Évát mint baleseti ambulancián dolgozó nővért. Ő bemutatta hogyan lehet a mindig kéznél lévő háztartási eszközökkel, mint pl egy sodrófával törött végtagot rögzíteni, zoknival nyomókötést készíteni.

Úgy tudom diákok is részt vettek a foglalkozáson?
- A gyakorlati bemutatót az általános iskola egészségügyi szakkör tagjai segítették, kapcsolódtak hozzájuk a jelenlévő előadást hallgatók is. Nem sokan jöttek el, de ha ebből a 25-30 emberből (Szerintem ez nagyon is szép létszám egy kis településen! A szerk.), mindegyik megment kettő embert, az már 50-60 élet!!!
Így már jó az arány, és kevés falu, iskola mondhatja ezt el magáról.

Mondj néhány szót terveitekről, további célokról!

- Cél,hogy minél többen megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait, és legyen ez követendő példa más falvakban is.
Az iskolából 3 csapat indult az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen. Jelenleg a 16.helyen állnak az 53-ból.
Igyekszünk még előbbre törekedni, bekerülni a döntőbe.

Az önkormányzattal közösen tervezzük egy katasztrófa helyzet szimulálását, hogy az esetleges helyzetekben tudja a közösség, mit kell tenni. Egy-egy ilyen gyakorlatnak szerintem közösségformáló szerepe is van.

További sok sikert kívánok munkátokhoz, és biztosan találkozunk majd a falunapon. ........................................N.P.
Több fotóért kattints a képre!


Témák:
-A Légügyi Hivatal a kiskunlacházi repülőtér zajgátló védőövezet kijelölésével kapcsolatosan tart közmeghallgatást

-Beszámoló az elmúlt év település fejlesztéséről, pályázatokról.

-A 2010-2014-es ciklus települési programja

-Tájékoztató a BÁCSVÍZ vizmű üzemeltetésről és a vízminőség javításról

-Tájékoztató a település gazdasági helyzetéről

-Civil szervezetekről, programjaikról, kultúrális eseményekről tájékoztató.


Indul a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és a projektötlet-gyűjtés

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) mentén kerülnek felosztásra. A 2007-2013-as Európai Uniós költségvetési időszakban mintegy 5 milliárd Euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése, piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.

Folytatás .


Új távlatok nyílnak térségünk idegenforgalmának fejlesztésében!


Örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy mások jó példájából tanulva és saját jövőnk érdekében példás rendben és gyorsasággal alakult meg a TDM egyesület december 20-i, a Kék Duna Wellness Hotelben megtartott alakuló ülésén.
A Turisztikai Desztináció Menedzsment - egyesületként – az idegenforgalom területén történő összefogás intézményesített formája. Segítségével a turisztikában, az összefogás erejével számos lehetőség nyílik. Ezek közül néhányat emelnék ki vázlatosan:
* Növelheti a térség cselekvőképességét és kompetenciáját, az egyénekét olyan mértékben, melyre önállóan senkinek nem lenne ereje.
* Segítségével önálló arculatot nyerhet a térség, márkatermékek jöhetnek létre. Mindezzel jó hírnévre és versenyelőnyre is szert téve.
* A közösségteremtés új teret és lendületet kap segítségével.
* Jobb érdekérvényesítés érhető el.
* Más területeken is jövedelmet generál.
A TDM segítségével megvalósítható a megfelelő turisztikai
- tervezés,
- termék és vonzerőfejlesztés,
- egységes és összehangolt marketing és kommunikáció,
- emberi erőforrás fejlesztés,
- idegenforgalmi beruházások,
Mindaz, amitől a régóta áhított idegenforgalmi fellendülést várhatjuk!


Az alakuló ülésre több mint 100 meghívó került kiküldésre, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek. Az ülésen 43 résztvevő volt, akik megfelelően reprezentálták a három fő területet. A megjelentek többsége alapító tag lett, akik jóváhagyták Novák Pál Apaj polgármestere által előterjesztett Alapító okiratot és megválasztották az egyesület elnökségét. Ebben a három fő területet képviselők egyenlő arányban, 3-3-3 fővel kerültek be. Az elnökség összetétele:
Dr. Dávid László elnök, a parlament idegenforgalmi bizottságának kültagja.
Novák Pál elnökhelyettes, Apaj polgármestere, a CSÖT elnökhelyettese.
Dr. Szánthó Györgyné elnökhelyettes. a Sophia Idegenforgalmi, Szolgáltató-és Kereskedelmi Bt. igazgató tulajdonosa.
Dr. Molnár Pál Kisdunamenti Civil Szervezetek elnöke.
Schuster János Apaj-Ürbőpusztai Természetvédő Vadásztársaság elnöke.
Kreiszt László Taksony polgármestere
Gergőné Varga Tünde Dunavarsány Önkormányzatának képviseletében.
Farkas Tamás Szaktudásház Zrt. – Kék Duna Wellness Hotel képviseletében.
Szöllősi Árpád a KORAX alapító igazgatója.
Az egyesület nyitott és az ide vonatkozó rendelkezés értelmében minden idegenforgalomban érdekeltnek elemi érdeke az abba történő belépés. Elsősorban a közösségben rejlő lehetőségek miatt. Fontos tudni továbbá, hogy abban a térségben ahol TDM megalakult idegenforgalmi témában pályázatot csak TDM tagja nyújthat be!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az egyesületbe.

A tagok közé nem csak a közvetlen idegenforgalomhoz kapcsolódó szervezet és vállalkozás kerülhet. Az Alapító okirat elolvasható a www.piacter-insula.hu oldalon. Ugyanitt találja meg a kedves érdeklődő a Belépési nyilatkozatot, melyet kitöltve és megfelelően aláírva személyesen vagy postai úton továbbíthat az alábbi címekre. Sophia Utazási Iroda 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12. vagy a Kék Duna Wellness Hotelbe 2300 Ráckeve Dömsödi u. 1. Hangsúlyoznom kell, hogy a most és később csatlakozók jogai semmiben sem különböznek az alapító tagok jogaitól.
Az egyesület közhasznú, és már a januárban TDM szervezetek részére meghirdetett pályázaton részt vehet. Ennek előfeltétele a sikeres bírósági bejegyzés, és a szakmai regisztráció.

Az elnökségnek sok feladata van még a sikeres indulás érdekében. Fel kell állítania az egyesület munkaszervezetét, információs irodáját – ezt az eddigi Tourinform iroda fogja megtestesíteni – pályázati felhívás útján meg kell találnia a megfelelő vezető személyét a TDM managerét. Fontos kérdés a tagdíjak igazságos rendszerének kialakítása is.
Hogyan is áll fel egy TDM szervezet?
Rajtunk fog múlni, hogyan tudunk élni a felkínált lehetőségekkel.
Dr. Szánthó Györgyné


Községi Ünnepély a Kultúrházban
és
Adventi Istentisztelet

Talán a gyermekek várják a legjobban a karácsony ünnepét, hiszen ilyenkor az iskola padjai üresek lesznek, és az ajándékok számukra a legkedvesebbek.
December 17-én a Kultúrházban délelött tartotta a községi ünnepséget az Arany János Általános Iskola.
A terem megtelt iskolás, óvodás gyerekekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel. A műsor egy mai történetbe ágyazta bele a kis Jézus születésének történetét, és versekkel melengették fel lelkünket.
A zenés részeknél mókás volt látni, ahogy a Pitypang ovisok lába egyszerre lendült és rögtön mocorogtak az ütemre.

Klikk a képre több fotóért!

December 19. Adventi Istentisztelet

Advent utolsó vasárnapján tartja Apajon a karácsonyi ünnepséget a Református gyülekezet, és engedjék meg, hogy itt megálljak egy szóra.
A mai világban, amikor pártok és vallások tűznek össze, viaskodnak a fejünk felett, itt Apajon, ebben a pici kis templomban megváltozott valami. Tudom, mindig nyitva állt templomunk ajtaja minden felekezet előtt, és bárki eljöhetett az istentiszteletekre és ünnepségekre, de most Református és Katolikus lelkipásztor együtt ünnepelt tanítványaikkal. Szabó Péter református lelkipásztorunk és Kiskunlacházáról Fazekas Gábor katolikus hitoktató az iskolánkban régóta teljesítenek szolgálatot, így történhetett, hogy ezen a karácsonyon a lacházi gyerekekkel Betlehemes játékokat mutattak be. A betlehemesek műsoruk után továbbmentek vándorútra, hogy otthonukban maradt családokhoz is bekopogjanak, a templomban pedig a második osztályos gyermekek műsorát és a hittanra járó gyerekek adventi köszöntő verseit hallgathatták meg. A karácsony a gyermekeknek az ajándékot jelenti elsősorban, de mi felnőttek ne feledjük el, és erre tanítsuk őket is, hogy a szeretet, a nyugodt, békében eltöltött percek és órák, a család összefogása és együtt tartása fontosabb az anyagi javaknál.
Az ünnepségen tárogató és furulyaszó keltette életre a karácsonyi énekeket és zsoltárokat, és közös énekléseket szép emlékeket hagyva emlékezetünkben és felöltöztetve lelkünket az ünnepekre.
Apaj község önkormányzatának dolgozói, a képviselő testület tagjai és Novák Pál polgármester ezúton kíván minden apaji polgárnak Békés és áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt. Vigyázzanak egymásra, óvják szeretteiket és értékeiket.
...................N.P.


József Atila est
December 17-én

A kunszentmiklósi Tóth Péter immár másodszor látogatott el településünkre, hogy most József Attila makói és fiatalkori verseivel varázsolja el a közönséget. “Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek!” címmel hirdettük meg az előadást, melyre a belépő jelképes összege a 250 Ft-os díj a fellépő költségeit fedezte.

A plakátokon meghírdettük, hogy a Bibarcfalvi Óvoda javára hozzon magával mindenki valamilyen játékot, amit majd ajándékként küldünk ki a nyugdíjas egyesület által megismert erdélyi településre. Sajnos kevesen jöttek el erre a színvonalas előadásra, leginkább a nyugdíjasok képviselték a települést. Így is negyvenen hallgattuk áhítattal Balog Mihály tanárúr bevezetőjét és Péter előadását. A kultúrház fénytechnikájával vált igazi versszínházzá ez az est. Köszönet Tóth Péternek és a közönségnek is az ajándékokért!
..............................................................................................N.P.


December 6-án TÉLAPÓ járt a Pitypang Óvodában és az Arany János Általános Iskolában.

>>> Tovább a cikkhez az Óvoda oldalon!


Röviden egy fergeteges operett estről

Sokat gondolkodtam, hogy mit is írhatnék az operett estről úgy, hogy sikerüljön átadnom azt a hangulatot, érzést, amit minden résztvevő átélhetett. Mert ezt igazán csak ott a helyszínen lehetett megtapasztalni, de bízom abban, hogy szavaim elérik hatásukat és a jövőben még többen ellátogatnak az operett est művészeinek újabb fellépésének egyikére.
Egy biztos, aki eljött 2010. november 6-án a kultúrházba, az egy igazán szórakoztató operett esten vehetett részt. Előjáróban csak annyit, hogy a végén jó néhányan állva tapsoltuk meg a produkciót, ami megítélésem szerint a léleknek feltöltődést, a testnek pedig a legszívesebben táncra perdülnék érzést nyújtotta, ezt a mögöttünk ülő pár is tanúsíthatja. ? Csupa színvonalas előadást hallhattunk és láthattunk, a zeneszámok között minden korosztály találhatott számára tetszőt. Az előadóművészek roppant energikus és lelkes produkcióikkal nagyban hozzájárultak az est sikeréhez. Ezúton szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesületnek a szervezésért, továbbá a művészeknek, hogy elfogadták a meghívást és minőségi műsorukkal szórakoztattak bennünket, továbbá községünk polgármesterének is köszönjük munkáját, mert a hang- és fényhatást neki köszönhettük. Ugyanis az est különlegességét még az is fokozta, hogy itt nyílt lehetőség először az új hangosítási rendszer tesztelésére, ami a 2010. október 16-án megrendezett önkormányzati bál bevételéből adatott meg. Az önkormányzat nevében ezúton is köszönjük, hogy ilyen sokan megjelentek a bálon, így a résztvevők egytől egyig hozzájárultak a korszerűsítéshez. Visszakanyarodva az operett esthez, aki ezúttal lemaradt erről a fantasztikus eseményről ne csüggedjen, mert értesüléseim szerint a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület lelkes tagjai a szilveszteri bálra ismét meghívják az előadókat, így újból fergeteges hangulatot fognak ide varázsolni nekünk Apajra.
Szórakozzunk, és közben tegyünk jót egymásért azzal, hogy minél több eseményre, rendezvényre ellátogatunk!
.................................................................... Szebellédi Mihály


Továbbtanulásról Apajon. Ingyen felkészítő matematikából és magyarból a továbbtanulóknak!

Iskolánk szeptember elsejétől heti rendszerességgel tart felvételi előkészítő foglalkozásokat matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, melyeken a részvétel száz százalékos.

>>> Tovább a cikkhez az Iskola oldalon!

Középiskolai felvételire előkészítő tanfolyam
Indul a kiskunlacházi Petőfi Művelődési Központban

>>> Tovább a cikkhez az Iskola oldalon!


2010. október 14-én

TARTOTTA AZ ALAKULÓ ŰLÉSÉT APAJ KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Az alakuló űlés jegyzőkönyve az E-Önkormányzat oldalon olvasható!


Tűzeset!!!

2010. október 24-én este az apaji polgárőrök a régi állami gazdasági irodában füstre és lángokra lettek figyelmesek. Azonnal riasztották a kunszentmiklósi Tűzoltóságot, és megkezdték az oltást porraloltókkal, valamint biztosították a területet és áramtalanították a hálózatot. A tűzoltók néhány perc alatt kiérkeztek és eloltották a lángokat. Az épületet teljesen átvizsgálták, hogy van-e személy az épületbe. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy senki nem tartózkodott az épületben. Sajnos a tűz keletkezésénél lehettek bent személyek, mert ahol a tűz keletkezett, ott apaji fiatalok rendszeresen "bandáznak", dohányoznak.

Több fiatalt már elzavartak az épületből a polgárőrök, akik a tiltás ellenére visszajártak. A neveket ismerik, és minden adatot átadtak a tűzoltóság és a rendőrség munkatársainak. A tűzesetnél a helyszínre érkezve magam is láthattam, hogy hol rendezkedtek be a fiatalok. Fontos elmondani, hogy az elhagyott épületeknek is van tulajdonosa. Ha oda valaki engedély nélkül bemegy, az a magántulajdont sérti meg! A polgárőrség felhívja a szülők figyelmét, hogy figyeljenek oda a gyermekeikre, ne engedjék csavarogni őket, mert ezekben az esetekben a tiltott dohányzás mellett nagyobb baj is keletkezhet. Felmerülhet az illegális szerek fogyasztása is, ami súlyos következményekkel járhat. A polgárőrség hazaköldi az esti órákban az utcán csellengő kiskorúakat! Fogadják ezt megértéssel és jóindulattal, mert ahogy ez az eset is mutatja, a baj gyorsan bekövetkezik és csak a szerencsének köszönhető, hogy nagyobb anyagi kár nem következett be. .....................................................................n.p.


Elkészült az Óvoda kerítése!

A Pitypang Óvoda 2009-ben nyert pályázaton pénzt arra, hogy a belső kerítést elkészíthessék. Az akkor elnyert összeg elegendő volt az oszlopok elkészíttetésére, a drótfonat és a feszítő huzalok megvásárlására, valamint a beton árának harmadára. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy megkezdőthessen a kivitelezés 2010 nyarán. Akkor néhány segítőkész szülő állt neki kibontani a régi elrozsdásodott oszlopokat. Ezt követte a gépi munka. Ki kellett ásni az alapot, majd el kellett rendeztetni a terepet. Ekkor már az önkormányzat közhasznú dolgozói munkálkodtak. Szeptemberben elkezdőthetett a betonozás. A beton árához az Önkormányzat járult hozzá, és a munkákat is a falugondnok és a polgármester vezetésével végezték a közhasznú dolgozók. Mivel kevés zsalu állt rendelkezésre, így szakaszosan haladt a munka. Szeptember végére a 180 m hosszú kerítés alapja és oszlopai, valamint a feszíő huzalok elkészültek, helyükre kerültek.

Az óvoda október 9-re hívott össze társadalmi munkát, hogy a drótfonat is a helyére kerüljön. Reggel egy régi kisovódással együtt tizen álltunk neki a munkának, és így délután 3 órára elkészült teljes egészében a kerítés! Éva óvó néni délelött zsíroskenyeret adott tízóraira, amihez valahonnan némi folyékony kenyér is előkerült. Éva néni férjét és már igazán nem óvodás korú fiát is elhozta társadalmizni. Köszönet a segítséget adó szülőknek a gyerekek nevében. Az ilyen munkák a közösségi szellemet is fejlesztik, kár, hogy nem voltunk többen! Több képért klikk a fotókr!

foto:np


"ZÖLD ISKOLA" Program, RCOR IFJÚSÁGI NAPOK és Futóverseny

Az Arany János Általános Iskola a 2010-11-es tanévben folytatja a gyermekek nevelését a környezettudatos élet érdekében.

2010. szeptember 24-25-én tartotta IFJÚSÁGI NAPOK rendezvényét az RCOR Autómodellező Egyesület az apaji Arany János Általános Iskolában.

Október 6-án az iskola tanulói futóversenyen vettek részt Dömsödön. Képes beszámoló készült az eseményről!

További részletek az Iskola oldalon olvasható és látható! >>> Tovább


Megkezdődött a 2010/11-es tanév

Szeptember 1-én iskolai tanévnyitó ünnepség volt az Arany János általános Iskolában. Pailinger István tagiskola igazgató ünnepi beszédében köszöntötte az elsős kisiskolásokat, akik az évnyitó műsorát is adták, valamint a többi diák mellett a szülőket és pedagógusokat. Külön kiemelte, hogy az iskola teljesen megújult. Apaj község Önkormányzata 2009-ben kiírt pályázaton 2010-ben nyert el az 5,6 millió forint pályázati pénzt, ehhez 1,4 millió forintot adott az önkorményzat önrészként, amihez NEM vettek fel hitelt! Ebből a pénzből az összes külső nyílászárót lecserélték és a homlokzati szigetelést is elkészítették. Az önkormányzat pályázaton kívül létesített szabadtéri edzőtermet és játszóparkot az iskolába, ahol levezethetik felesleges energiáikat a tanulók. Az ünnepségen Novák Pál polgármester is köszöntötte a jelenlévőket és név szerint említette az összes szülőt, közhasznú dolgozót, falugondnokot, támogatót, intézményi dolgozót és hozzátartozót, akik társadalmi munkával és anyagi eszközökkel segítettek abban, hogy a tanterem festések, díszítések, burkolások, takarítási munkák elkészülhessenek. Elkészült a nyáron a tantermi radiátorok és fűtési csővezetékekek cseréje, így a fűtés is javulhatott ebben az évben. A folyosó régi lábazati burkolatát is lebontották, helyette új lábazati bevonat került a falra. A nagy épület tanteremajtajait kicserélték korszerű, ablakos beltéri ajtókra. A tanulókat igazgató úr arra kérte, hogy óvják iskolájukat, mert még hosszú évekig szükség lesz rá.

Sikeres tanévet, jó tanulást kívánunk!

Az iskola, felújítási munkák közben. Klikk a képre!

Az elkészült iskola, tantermek és udvari játékok. Több fotóért klikk a képre!

Az iskola éves programja, órarendek és további információk az ISKOLA oldalon olvashatóak.


Tájékoztatás Mozgóbolt ügyében

Polgármesterként szeretném Önöket tájékoztatni a Baranyi pékség mozgóboltjával kapcsolatban felrepült hírek, és álhírek miatt. Szertném leszögezni rögtön az elején, hogy mozgó árusításra az engedélyt mindig a vállalkozás telephely szerinti illetékességű önkormányzat adja ki. Jelen esetben ez annyit tesz, hogy a Baranyi pékség mozgó árusításra vonatkozó engedélyét a Ladánybenei önkormányzat adta ki. Tóth Pál a Baranyi pékség kunszentmiklósi üzletágának képviselője 2010. július 13-án jelezte, hogy cégvezetésük ilyen tevékenységet tervez Apajon, de még ez nem dölt el véglegesen. 2010 augusztus 2-án járt a hivatalban, hogy a közterületfoglalási engedélyt megkérje, ezt még aznap meg is kapta, és az egy hónapos időszakra (ennyire kérte ugyanis) a 36.000,-ft-os díjat be is fizette. Így találkozhattak Önök már másnap reggel az árusító autóval. Mint fentebb írtam, nem mi engedélyezzük az árusítást, mi csak területhasználati díjat kérhetünk, amit az önkormányzatunk meg is tett rendelete szerint. Gondoltam ez itt rendben is van hiszen van itt zöldséges, fagyis, tápos, gázos árusítás, most lesz kenyeres is.

Nem így történt. Elsőként azért kaptam, hogy miért nem szólok előre, hogy ilyen vállalkozás indul Apajon. Nem feladatom előre szólni, és baráti kapcsolat sem kötelez arra, hogy üzleti hivatalos dolgokat kivigyek. Ezért nem is vittem.

Jóltájékozott internetezők kiválóan tudják, hogy 4-én, azaz szerdai napon tikos megbeszélésre hívtam a helyi boltok vezetőit. ( Titkosnak csak az internetes tájékoztató és rémhírfelelős hiszi) Mert kérdezem én: milyen titkos megbeszélés az, amit a szerdai fogadónapon a hivatalban, hivatalosan titkárnő által behívott vállalkozókkal folytat a polgármester. Most fel is fedem ezt a rettenetes titkot, mely a megbeszélés tárgyát képezte.

1. Az önkormányzat nem tilthatja meg a mozgó árusítást, hacsak erre nézve nincs vonatkozó rendelete. Apajon nincs ilyen tilalom, ezért nem is szándékozik azt megtiltani.

2. Az engedélyt (ahogy azt már fentebb leírtam) nem Apaj község önkormányzata adta ki. Mi csak tudomásul vehetjük azt, és területhasználati díjat szabhatunk ki. Ez meg is történt.

3. Szabad verseny van, ami már akár kettejük között (két jelenlévő vállalkozó) is kiéleződhetett korábban, most van egy harmadik fél, kérem ennek tudomásul vételét.

Ezzel a titkos megbeszélés befejeződött, felek kézfogással elbúcsúztak, fentieket tudomásul vették.

Apaj község Önkormányzata NEM, és annak polgármestere szintén NEM vont vissza egyetlen kiadott engedélyt sem! Ezt a tényt Tóth Pál maga is leírta a "jóltájékozott" oldalon, de úgy látszik ha az mondja akivel történt, itt az sem elég. (Ha valaki még ezt sem hiszi, az fáradjon be a hivatalba, és kérje ki az érvényben lévő területfelhasználási engedélyeket, illetve a Polgármesteri utasításokat.)

Van, aki percre pontosan tájékoztatja olvasóit a "jóltájékozott" oldalon, hogy a Baranyi Kft-nél mikor van vezetőségi űlés. Tegnap volt (azaz 11-én, én nem vettem részt rajta, hiszen nem vagyok ott vezetőségi tag) és ma én is megkaptam a hivatalos tájékoztatást Tóth Pál úrtól, hogy mi történt: "Mind a helyi apaji vállalkozás, mind pedig a Baranyi Kft. egyazon beszállítótól, azaz a Félegyházi sütödétől rendel árut. Mivel a szabadpiac, és a vállalkozói szellem lehetővé teszi, hogy egy vállalkozó érdekeit védje, így az egyik azt mondta a beszállítónak, hogy ha a másik is hozza az áruját, akkor ő nem rendel. Megteheti és hozhat másfelöl árut. Ezután állt le a mozgóárusítás. A Baranyi pékség az Apajon eladható mennyiség miatt nem borítja fel sokkal szerteágazóbb üzleti kapcsolatait"

A leállás után már nem azért emlegették a polgármestert, hogy miért enged be árusokat, hanem azért, hogy miért tiltotta azt ki. Csak néztem, hogy itt mindenért én kapok. Egy útátadás, vagy óvoda felújítás kapcsán tized ennyi pozitív hozzászólás nem érkezik sem ide, sem a "jóltájékozott" oldalra. De hát ez már csak jó magyar szokás. Vagy nem az, csak néhány ember rossz szokása, hogy felkavarja az indulatokat és annyi. Nem hiszem, hogy a magyar embernek erre szüksége van.

Csak konklúzióként leírom, hogy egyiket sem tettem, azaz nem adtam titokban engedélyt és nem vontam azt vissza! Ha valaki engedéllyel érkezik az árulhat, és ha kifizette a helypénzt egy hónapra, akkor is dönthet úgy, hogy nem árusít. Az önkormányzat pénzt vissza nem fizet.

Sokan más oldalakon próbálnak tájékozódni, néhányan pedig azt képzelik, hogy ők aztán tudják a tutit, és le is írják azt! Mivel a Tóth Pál úrtól ma kaptam meg a választ, hogy miért nem jön a mozgóbolt, ezért csak ma írtam fel válaszom az úton-útfélen felhangzó kérdésekre.

Üdvözlettel: Novák Pál


Iskola felújítás

Folyamatosan tart az iskola felújítása Apajon. A külső homlokzat 8 cm-es hőszigetelést és drájvit vakolatot kapott. A színezés egyenlőre nem készül el, nem volt a pályázatban benne. A külső nyílászárók teljesen megújultak. mindet sikerült kicserélni. A külső udvaron további játékokat szabadtéri sporteszközöket állítunk fel 20-a után. A tetőnél a cserépfedés alsó 3 sora és annak lécezése lett kicserélve.

A belső terek is egyre szebbek. Kicseréltük a tantermek radiátorait, a fűtéscsövek jelentős részét. A nagyépület tanteremajtajai újak, jól záródóak lettek. A folyosó oldalfalát az iskolai egyesület finanszírozásában és támogatásával Lazur Ferenc festette ki, és ezen felül két tantermet elvállalt társadalmi munkában. A folyosó oldalfalának lábazatán a vakolatot újra fel kellett húzni, mert a műanyag lambéria alatt penészes rothadó vakolat volt. Itt most új korszerű oldalfal készül. Igazán szép és tiszta iskola vár rátok gyerekek. Most már csak vigyázni kell rá és tanulni benne! Jó tanévkezdést kívánok.


5. FALUNAP APAJ

Nagy készülődés előzte meg az 5. Falunapi rendezvényeket községünkben, melynek a sportpálya és a mellette található rendezvényliget adott helyet immár negyedik alkalommal. Tavaly ilyenkor még poros úton lehetett megközelíteni az ünnepséget, de idén már a belterületi utak elkészültével rendezett, járdával és fasorral megépült aszfaltburkolaton érkeztek meg az ide látogatók. A hagyományos díjugrató verseny mellett vursli, főzőverseny, kézművesek és vásári árusok jöttek el hozzánk. A szabadtéri kiállítóterületeken a kunszentmiklósi "Puszta hangja" egyesület mutatkozott be, és hozta el hozzánk az "I. világháborús Montegrappa emlékhely" című kiállítását. Nagyon szép fotókon mutatták be történelmünk majdnem feledésbe merült egy darabkáját. Mellettük az "Iskolánkért, Gyermekeink jövőjéért" egyesület mutatta be a nyári táborozás során készült gyermek kézműves munkákat. Ugyancsak az iskolai egyesület szervezte a kézművesasztal szabad-foglalkozásait, amit leginkább más településről idelátogató gyerekek és felnőttek vettek igénybe, és az egyesület szervezte a jótékonysági tombolaárusítást is. Már négy éve, hogy a tombolaárusítás beevétele nem az önkorányzati kasszába folyik be, hanem valamely gyermekintézményhez kerül. Eddig a Pitypang Óvoda kapta meg a bevételeket, idén pedig első alkalommal az Arany János Általános iskola folyosójának festésére fordítják a pénzt. Ezútn is köszönet minden ajándékot felajánló cégnek, és magánszemélynek. A harmadik kiállító térben a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület rendezett Játék és Babakiállítást. Itt nem csak a kicsik álltak meg nézelődni, hanem a felnőttek is felfedezni vélték gyermekkoruk szeretett emlékeit. ........................................... .....................................................................Klikk a képre!

A rendezvényt 9 órakor Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr nyitotta meg Novák Pál polgármester köszöntője után. Pánczél Károly úr elmondta, hogy példa értékű ez a családias hangúlatú, emberközeli rendezvény, ahol tényleg találkozhatnak a faluban és a környéken élők.

Az ünnepélyes zászlófelvonás után kezdetét vette a díjugrató verseny és az APAJ NAGYDÍJ. A színpadon közben felléptek a Pitypang óvoda aerobikos apróságai nagy sikerrel, majd őket az iskola aerobikos lányai követték. Volt még itt operettsláger könnyűzenével fűszerezve Balaton Magdi és Nagy Sebastian előadásában.

A BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENY idén is nagy sikert aratott és a független zsűri a különdíjak mellett idén a Budapesti Pénzügyőrök Nyugdíjas klubját látta a legjobbnak.

Délután fellépett a Kunszentmiklósi Hagyományörzők Néptánc csoportja csodálatos csokorba szedve néhány tájegység táncait, amit a végén társastáncokkal fűszereztek meg. Köszönet Izsák Zoltán Egyesületi elnöknek munkájáért. Őket a nyugdíjasaink rock & roll csoportja követte fergeteges hangulatot varázsolva, így a visszatapsolás sem maradhatott el, s a végén a kunszentmiklósi néptáncosokkal együtt rokiztak a színpadon. ............................................................................. .....................................................................Klikk a képre!

Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete 2010 évben "APAJ DÍSZPOLGÁRA" címet adományozott id. Bábel József részére életművéért, a magyar lovas-sportért és Apaj hírnevéért tett munkásságáért; valamint Feith István részére, a társadalmi munkák terén és a közösségért végzett munkájáért lakossági kezdeményezés alapján. ....."SZÉP APAJÉRT" emlékplakettet adott át Novák Pál polgármester Fehér József és posztumusz Fehér Józsefné Rózsika néni részére; valamint Varga László és Vargáné Lazur Katalin továbbá Varga Zoltán és Vargáné Pergel Zsuzsanna részére. Gratulálunk minden díjjazottnak.

Az RC OffRoad autómodellezők bemutatója felforrósította a lovaspályát robbanómotoros nitrós autóikkal, akárcsak a színpad körüli levegőt a Yaratma és a Szeráj gyöngyei hastáncos csoport táncukkal. Köszönet a bemutatókért mindenkinek. A képek magukért beszélnek.

A 3. GRUNDFOCI BAJNOKSÁGOT idén a FESTÉKPOCSÉKOLÓK csapata nyerte meg! Bábel Norbert segített a focimeccsek lebonyolításában, ezúton is köszönet érte.

Az est főműsora HEVESI TAMÁS koncertje volt, ahol bő egy órában szórakoztatott mindenkit, kicsit és nagyot valamint traktorost egyaránt. Nem sajnálta az energiáját, mindent beleadott.

A rendezvény második napján nem volt kegyes az időjárás, mert az eső miatt halasztani kellett a programokat. Az RC OffRoad 3. APAJ KUPA verseny július 31-én került megrendezésre, ahol egy 3. díjat Monster kategóriában sikerült itthon tartani. A GYERMEK LOVASVERSENY pedig augusztus 15-én kerül megrendezésre a sportpályán, Apajon. Oda is minden látogatót szeretettel várunk. Minden szervezőnek és segítőnek, polgárőreinknek, vöröskeresztes Pirosnak és Évikének, valamint dolgozóinknak köszönet a munkájukért.

A fotókat készítette: NADI ; Golyóph ; np


Pest megyei Óvodások néptánctalálkozója

2010.június 19.

18. alaklommal került megrendezésre a Pest megyei Óvodások nétánctalálkozója, melyet az apaji Pitypang óvoda rendezett meg ebben az esztendőben. A rendezvényen 640 gyermek vett részt. Részletes beszámoló a képre kattintva érhető el. (foto:nadi)


ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS A

"KÖLYKÖK-TERE" játszótéren.

2010. május 29.

Képes beszámoló a képre kattintva nézhető.

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Az ünnepély szombat reggel 9.00-kor kezdődött, ahol az Arany János Általános Iskola 1. és 2. osztályos tanulói szerepeltek. Az ünnepség után 10 órakor vette kezdetét a

GYERMEKNAPI PROGRAM 2010

Képes beszámoló a képre kattintva nézhető.

az iskola udvarán, ahol játékos sportversenyek, arcfestés, kézműveskedés, makett bemutató, majd délben a szülői munkaközösségek által készített ebéd várta a gyermekeket. Délután 2 órakor kezdődött a

II. KISTÉRSÉGI AEROBIC VERSENY

Képes beszámoló a képre kattintva nézhető.

ahol több apaji csapat is indult és szép eredményeket értek el!

Kép az apaji sikercsapatról:

Gratulálunk! ..........................................foto:nadi


Nemzeti Ünnepünk!

Március 15-én, 17 órakor több mint kétszázan gyültek össze az Iskola közben, hogy a fáklyás felvonulással, majd az azt követő ünnepséggel megemlékezzenek a legszeretettebb magyar ünnepről. A felvonuláson jelen voltak az Arany János Általános Iskola tanulói és pedagógusai, a szülők, a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület tagjai, a Pitypang Óvoda gyermekei, pedagógusai és a szülők, valamint sok érdeklődő, ünnepelni vágyó Apaji polgár.

Az ünnepséget az elmúlt hét hideg és havas időjárása miatt a Kultúrházban tartottuk. A polgármester úr ünnepi beszéde után az ovodások műsora többször mosolyt csalt a nézők arcára, hiszen a kicsik az apaji legények toborzását mutatták be egy kis bájjal megfűszerezve. A bevonuló katonákat puszival küldte csatába kedvesük, és huszárjaink kivont kardokkal indultak a szabadságharc, és a haza védelmére.

Az Arany János Általános Iskola diákjai és felkészítő tanárai különleges, és bizakodva írom, hogy rendhegyó műsorral álltak elő. Előadásukban nem csak a "Költő" tért vissza, hanem régi diákok is, akik mamár más almamáterek padjait koptatják, mégis vállalták a szereplést! A magyar táncrészletek és a kiemelkedő, Gózon Georgina által interpretált ének felejthetetlenné tették ezt az estét. Ezek a fiatalok reményt adnak arra, hogy igen is van itt közösség, és van akiket érdekel a településünk életének ez a része is! A műsor a Himnusszal zárult, majd csendben 1848-49 hőseire emlékezve tértek haza az ünneplők.

A polgármester ünnepi beszéde:

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Apajiak!

Az elmúlt percekben még fáklyás menettel emlékeztünk meg az 1848-as forradalom, és az 1848-49-es Szabadságharc hőseiről, s bár az időjárás nem volt túl kegyes az elmúlt napokban, mégis sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek. Március 15-e nemzetünk szabadságszeretetét és a valódi szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Egyenlőség, szabadság, testvériség! E három szó állt az Irinyi József által megfogalmazott 12 pont után, mely mára történelmünk ikonja lett, és mást sem áhít a magyar társadalom napjainkban sem. A Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak és Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájában, cenzúra nélkül kinyomtatták a 12 pontot, valamint a Nemzeti Dal-t. Délután a Nemzeti Múzeum előtt rendezett több tízezer ember előtt Petőfi elszavalta költeményét és a második strófa után már együtt mondta a tömeg a refrént: „A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” A lelkesítő beszédek után a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket, és kiszabadítsák Táncsics Mihályt. Lelkesítő szavakkal, vér nélkül győzött a forradalom.
Tisztelt Apajiak!
Az elmúlt 162 évben nagyon sok nehéz időszakon ment át Magyarország. Világméretű háborúk, segítségnyújtás nélkül maradt vérbe fojtott forradalom, politikai és gazdasági válságok nehezítették meg az életet, melyhez a magyar nép rendszeresen alkalmazkodott, méltóságától, anyagi és szellemi javaitól megfosztott nemzetté vált.
De elvesztek-e az álmok? Március 15-én egy nép indult álmaiért a harcba, s bár később a szabadságharc elveszett, az álmok tovább éltek és szunnyadtak a szívekben.
Máig ott vannak a magukra hagyott, megtagadott és elfelejtett álmok melyeket ezen a napon ünneplőbe öltöztetünk és emlékezünk rájuk. Az 1848-49-es szabadságharc elveszett az idegen hatalmak segítségével és önnön széthúzásunk, értetlen acsarkodásunk, önző érdekeink a köz érdeke fölé való helyezése sok ezer emberéletbe és kis híján egy egész nemzetébe kerültek. Változtunk-e? Észre vesszük-e, ha változást hoz az idő, tudunk-e időben lépni, és vállaljuk-e azt, ha valaminek ára van, és azt közösen meg kell fizetnünk? Vagy fanyalgunk tovább, és majd későn ébredve vesszük észre, hogy mit szalasztottunk?
Magunkba kell szállni, tükörbe kell nézni, elhallgatni egy pillanatra, és végiggondolni a múlt tanulságait! Annyi lehetőséget vesztettünk, hogy ma meg kell látni a körülöttünk zajló jelenlegi gazdasági válságban is azt, hogy tehetünk az országért, tehetünk önmagunkért, tehetünk a falunkért, és nem arra kell várnunk, hogy valaki ezt helyettünk majd megteszi! Észre kell venni mennyi minden megváltozott, és nem azon keseregni mi az, ami még nincs kész. Össze kell fogni, és együtt kell dolgozni! Vigyáznunk kell arra, ami már elkészült, és vigyáznunk kell egymásra is! Magunknak kell megvédenünk azt, ami a miénk, és a törvénytisztelet és a szabályok betartása legyen az érték, nem pedig a sunnyogó, adókat megkerülő, kiskapukon át közlekedő, suttogó és lázító híreket közvetítő magatartás.
Kossuth Lajos segítséget kért akkor a magyar országgyűléstől, én pedig az Önök segítségét kérem: Őszinte tetteket, igaz szavakat, mert betartható és megvalósítható ígéreteket kíván mindaz a becsület, ami a nemzet keblére tűzte 1848-ban a háromszínű kokárdát.
Méltatlan és megdöbbentő kijelentések százaival - ezreivel zúzzák szét azt a maradék büszkeséget, azt a történelmet, amely miatt könnyeinknek csillogniuk kellene a szemeinkben. Meg tudjuk-e őrizni magyarságunkat Európa és a globalizált világ kíméletlen üzleti harcában? Vissza találunk-e arra az útra, melyen őseink és a legyilkolt aradi vértanúk oly sokszor és büszkén jártak?
Amikor elmúlik az ünnep, és nehéz perceket élünk meg, akkor kell majd emlékeznünk gyermekeink műsorban felcsendülő hangjára, és a forradalmat jelképező lángok fényére. Próbáljuk hát akár csak jelképesen megfogni egymás kezét, és induljunk el végre közösen, és ébresszük föl egy nemzet legszentebb álmait és váltsuk azt valóra. A tizenkettedik pont, csak ennyi volt: UNIÓ. Értették akkor ezt Erdély visszacsatolására, de értenünk kell ezt ma, a határainkon belüli összefogásra is! Lássuk meg a tennivalót és tegyünk együtt tudásunk legjavát a közösség szolgálatába állítva!


INDUL A JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE

"Kölykök-Tere"

Talán még emlékeznek rá, hogy 3 évvel ezelött is már nagyon hiányolták a játszóteret Apajon. Akkor ígértet tettem rá, hogy minden lehetőséget megragadunk, hogy megvalósulhasson egy olyan hely, ahol a gyermekek, kicsik és nagyok nyugodtan játszhatnak. Ennek a munkának az első lépcsője az volt, hogy a Dobó útun lévő 3 telket játszótér területévé nyilvánította a képviselő testület. Következő lépés az volt, hogy a terveket elkészítettük társadalmi munkában, ledokumentáltuk, majd az első lehetőség alkalmával pályázatot adtunk be a megvalósításra. A pályázat sikeréről már korábban is beszámoltam, azaz 20.000.000 Ft-ot nyert önkormányzatunk. Ebből a pénzből a teljes terv megvalósítható. Persze majd elkél a segítség a kivitelezés során, főleg amikor majd az ütéscsillapító területeket kell feltöltani.

A képen a 18 m hosszú DÍNÓ látható, amin csúszda, mászóka, lengőhíd is található. A játékok megtekinthetőek a képre kattintva.

2010. február 25-én kitűztük a játékok helyét, és ma megkezdődtek a munkálatok. Vigyázzunk együtt a játszótérre, mert a jövőnek építjük.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról


Kedves Olvasók!

Nagyon sok "felreppent hír", mondhatnám kacsa kering a településünkön, ezért néhány dolgot szeretnék egyértelműbbé tenni.

Van Apaj községre nézve Kunszentmiklós Orvosi Ügyeleti Körzetközpontra a szolgáltatónak kiadott működési engedélye, melyet az illetékes Tiszti főorvos adott ki.

Egy kedves és udvarias levélre, melyben azt kérdezte a levél írója, hogy megszűnik-e az iskolában a felső tagozat, a következő választ adhattam:

Tisztelt Kérdező!


Tájékoztatásul néhány adat:

Az apaji általános iskola 2008-ban 44.453.000 Ft normatív támogatást kapott,
ami már akkor sem fedezte a pedagógusok bérét sem, nem hogy az iskola
fentartási költségeit.

2009-re a tanulók létszáma csökkent és ez a folyamat továbbra is megmarad,
mert évről évre kevesebb gyermek születik községünkben. 2010-ben várhatóan 5
gyermek fog születni (ez derül ki a védőnői szóbeli beszámolóból), ami ugye
azt jelenti, hogy 2017-ben csak 5 elsős gyermek lesz az iskolában.

2010-ben a normatívákat az állam lecsökkentette, elvonta a kistelepülési
normatíát is, így csak 29.260.564 Ft-ot kap az iskolafentartásra a
település. Persze a villany, víz, csatorna és fűtési számlák nem csökkentek
le, és a pedagógusok bére sem csökkent, azaz már ebben az évben jelentkezik
15.000.000 Ft hiány, amit nem tud az önkormányzat előteremteni, hiszen eddig
is 14.000.000 Ft-ot kellett az iskola fentartásához hozzáadni. A szülők sem
tudnak az iskolai egyesületbe pénzt fizetni fentartásra, mert nekik sincs
miből.

A képviselő testület és az Önkormányzat azon dolgozik, hogy mindezek
ellenére megtartsa a 8 osztályos általános iskolát. A testület csak azt a
feladatot határozta meg, hogy készüljön egy számítási anyag arranézve, hogy
hogyan lehet megtartani az iskolát és honnan lehet pénzt átcsoportosítani
vagy megtakarítani. Sajnos az a tény, hogy a lakosság nem fizeti
rendszeresen a helyi adókat, hogy a vízszámla tartozások nagyon magasak, nem
segít a probléma megoldásában. A kistelepülési normatívát például csak az a
társulásban lévő iskola kaphatja meg ahol maximum 6 osztályig van oktatás.
Mivel nálunk a 8 osztályt tartjuk fent, ezért nem kapjuk meg ezt a
normatívát.

Fentiekből látszik, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetben van az
önormányzat is, ugyan úgy, mint a lakosság.
Nem szándékozik az önkormányzat a jelenlegi és a 2010-11 es tanévben sem
megszüntetni a felső tagozatot, mindaddig amíg törvényi kötelezettség, vagy
a gazdasági ellehetetlenülés ezt ki nem kényszeríti.

Üdvözlettel:

Novák Pál
polgármester

 

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság! 2010. január 1-én 0 órától az orvosi ügyelet központja a kunszentmiklósi orvosi ügyelet lesz! A szolgáltatást továbbra is a Dr. GON Bt. végzi, aki eddig Kiskunlacházán látta el az orvosi ügyeletet. Dr Szőts Tünde háziorvosunkkal itt is találkozhatnak majd. A változásra azért volt szükség, mert a kiskunlacházi Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban Apaj és Áporka nem szerepelt az ellátási körzetben és Kiskunlacháza nem adott lehetőséget a becsatlakozásra.

Az ügyelet telefonszáma:

06-76-351-222

Helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos u. 4.

(a régi orvosi rendelő)


APAJPUSZTA REKONSTRUKCIÓ ÉS INVAZÍV NÖVÉNYÍRTÁS

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága a 2009-es évben Apaj község közigazgatási területén végzett rekultivációs munkákat az Új Magyarország Fejlestési Terv keretében. A pályázatot a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. készítette és koordinálta a KMOP-2007-3.2.1/A pályázati kiírásra. A beruházás 81.529.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást jelentett.


KÖZMEGHALLGATÁS

Apaj Község Ökormányzata és Képviselő Testülete 2009. december 10-én este 6 órától Közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson Novák Pál polgármester beszámolt a 2009-es év fejlesztéseiről, programjairól és beruházásairól, valamint Dömsöd-Apaj körjegyzőség sikeres eddigi munkájáról. Szó volt a 2006 október óta visszafizetett Vis major pénzekről, melyek egészen 2004 óta 2006-ig halmozódtak fel. Ebből a több mint 10 millió Ft-os tartozásból még 3,7 millió Ft-ot kell visszafizetni az államnak. Elhangzott, hogy 2006-ban 7,2 millió Ft-os Prímagáz tartozást örökölt a jelenlegi testület, melyet 2009. novemberére visszafizetett havi részletekben. A felsorolt terhek súlyos gondokat okoznak a mindennapi életbenmaradásért folytatott küzdelemben. Ezek ellenére jelentős fejlesztésekről számolhatott be a polgármester, ami elsősorban a sikeres pályázati tevékenységnek köszönhető, továbbá az eddigi megszorításoknak és nem utolsósoran a körjegyzői és körjegyzőség dolgozói által végzett jó munkának, amit ezúton is köszönünk.

Bemutatásra került a sikeres Útpályázat eredménye még munkálatok közben, és az elkészült állapotában, valamint az iskola terveinek prezentációja. Láttuk a már elkészült új tanári és igazgatói szoba, az új gazdasági iroda és a szülői fogadó szoba és nem utolsósorban az új, 18 számítógéppel felszerelt informatika tanterem fotódokumentációját szöveges magyarázattal. Látható volt még a TÓPART TANÖSVÉNY pályázat látványtervdokumentációja is, amely megvalósulásával szigorú követelményeket támaszt majd az ott lakókkal szemben is, de ezt mégis nagy örömmel fogadták a jelenlévő tóparti lakosok. Szó esett a FALUHÁZ IKSZT címbirtokosi állapotról és a pályázatról, amely egy 100%-ban támogatott 50 millió Ft-os beruházás lesz. Persze nem szabad elfelejteni, hogy maga a helyszín, azaz a KULTÚRHÁZ is belülről teljesen megújult. Szép festés, teljes belső hőszigetelés, új radiátork fogadták az a 73 főt, aki eljött a falugyűlésre. A festés anyagköltségét az Útavató utcabál bevételéből fedezték, így köszönet a bálozóknak érte!

Fontos napirend volt APAJ KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVÉNEK bemutatása, melyet projektoros vetítéssel tett a polgármester úr látványosabbá és érthetőbbé, valamint jelen volt és hozzászólt Városi Péter építész, aki a terveket készítő céget képviselte. Világosan kiderült, hogy egy élhető, nyugodt lakóövezetes kialakítású település lesz községünk, parkokkal, játszótérrel, és alapvető szolgáltatáskkal. Van helye a szolgáltatásoknak, az oktatási, nevelési és közigazgatási létesítményeknek. A Zápor utca utáni területen további két utcát nyit meg az Önkormányzat, ahol a terület megosztása és a művelési ág megváltoztatása már meg is történt. Hozzászólt Bárdi István Úr, mint a Bankházi repülőtér tulajdonosa. Beszámolt arról, hogy a reptér kisgépeket fogadó repülőtérként fog a közeljövőtől üzemelni. Bemutatta felvételeken milyen irányból érkeznek a gépek leszálláskor és felszálláskor, és így láthattuk, hogy nem Apaj község felett történik mindez. A rendezési terv részletesen a Községházában megismerhető.

Az Arany János Általános Iskola jövőjével kapcsolatban bemutatták az elkövetkező 7 évre várható létszámadatokat, és azt, hogy az elmúlt években a tanulói létszám a következő képen alakult:

Év...................................Létszám (fő)
2006. szept. .......................138
2007. szept. .......................132
2008. szept. .......................122
2009. szept. .......................120
2010 (várható) ...................107

Ezek az adatok jelzik, hogy nehéz feladat megtartani a 8 osztályos általános iskolát, mert az állami finanszírozás évről évre csökken, de a költségek folyamatosan növekednek, és ezen hosszútávon már a sok megtakarító intézkedés sem segít. Ezért arra hívta fel a figyelmet a polgármester, hogy együtt kell a pedagógusoknak, az önkormányzatnak és a szülőknek is dolgozni azon, hogy jobb legyen az iskola megítélése, és a kicsi, családias légkörrel gyermekeket kell idehozni ahhoz, hogy biztos lábakon állhasson az intézmény.

Fontos megemlíteni, hogy az Önkormányzat 2010 évben nem emeli a helyi adók mértékét de jelezték, hogy a tartozásokat szigorúan és következetesen behajtják, mert ez a korrekt eljárás azokkal szemben, akik rendzseresen fizetik az adóikat.

A vídíj 2010 január 1-től 240Ft+áfa

A csatornadíj 6,9%-kal; a szemétdíj pedig 4,6%-kal emelkedik.

Az Apaji Viziközmű intézmény és a Bácsvíz zRt. együttműködéséről, eddigi közös munkájáról is beszámolt Novák Pál polgármester úr, aki elmondta azt is, hogy a Bácsvíz zRt. támogatásával és közös munkával pályáznak egy víz távvezeték kiépítésére Apaj község és a Kunszentmiklős közötti szakaszra. Ezzel Apaj község a tassi Gudmonfoki vízbázisra csatlakozhatna rá biztosítva ezzel azt, hogy a 2011-es Uniós normáknak megfeleljen Apaj község ivóvízellátása is! Jelenleg az arzén tartalom miatt nem felel meg az apaji báziskút az előírásoknak, és egy ilyen tisztítómű több mint 50 millió Ft-a kerülne, amit aztán üzemeltetni is kellene szakszerűen, megfelelő szakembergárdával ellátott üzemeltetővel. Ez önállóan nem kivitelezhető. Ezt erősítette meg Kurdi Viktór Úr is, aki a Bácsvíz zRt. vezérigazgatójaként volt jelen a közmeghallgatáson. Biztosította a lakosságot arról, hogy kollégáival a jövőben is maximális figyelemmel dolgoznak Apajon, és hogy az együttműködés továbbra is jó lesz.

A közmeghallgatás este 9-kor ért véget.


Ismét LEADER tájékoztató Apajon


Az Önkormányzat tárgyalója volt a helyszíne az újabb pályázati tájékoztatónak, melyre a Kis-Duna Menti HACS képviselői az apaji vállalkozókat, civil szervezetek képviselőit várták 2009. november 30-án.
Ezúttal is a Vidékfejlesztés kap prioritást. Az újabb pályázati lehetőségek bemutatása mellett kötetlen párbeszéd alakult ki a lehetőségekkel kapcsolatban. Ezúttal a mikrovállalkozások (5 fő alatt) lehetőségei kerültek terítékre. A jelenleg nyitva lévő ablak a falusi turizmus fejlesztését tűzi ki célul. Ennek jegyében a vonzóerőt növelő tevékenységek kerültek előtérbe. Lehetőség van lovasturizmus, ellátás növelő projectek támogatására. Szerepel tanösvény létrehozása, annak munkálatai is a támogatandó lehetőségek között.
A tájékoztatón Apajról a korábban is aktív egyesületek képviselői mellett Kiskunlacházáról is volt érdeklődő
.

Együttműködési megállapodás az apaji civil szervezetek és az Önkormányzat között

2009. november 11-én, a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában került sor a LEADER keretében pályázó civil szervezetek és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások aláírására. A településen működő helyi szervezeteknek a pályázat lehetőséget nyújt rendezvények, programok szervezésére. Annak költségeit teljes mértékben átvállalja.
Az Önkormányzattal együttműködő szervezetek:

Iskolánkért Gyermekeink Jövőjéért Egyesület Apaji Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület
Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület

Az Önkormányzat részéről Novák Pál polgármester, míg a pályázó civil szféra részéről Pál Anna, Molnár Ferencné, és Gyökeresné Sándor Ildikó látta el kézjegyével az együttműködési megállapodásokat.

Leader tájékoztató Apajon

A LEADER, és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) tájékoztatóján vehettek részt apaji vállalkozók, civil-egyesületek, intézmények képviselői 2009. október 8-án,csütörtökön délután az iskola épületében.
Polgármester Úr felvezetője után információt kaphattunk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-as és IV-es tengelyén alapuló pályázati lehetőségek jelenlegi állásáról, az igénybe vehető pályázati lehetőségekről településünkre vonatkozóan. Az előadást követő kötetlen beszélgetésen pedig gyakorlati dolgokat, fontos információkat kaphattak a jelenlévők.

Mivel a pályázat jelenlegi üteme november 1-ig él, fontos a naprakész tájékozottság, a Leader programhoz illeszkedő határozott elképzelés. Remélhetőleg minél több területen tudunk majd pályázatot benyújtani. Ennek sikeréhez jó alapot adott a tájékoztató. Sz. Zs.


Építenék, de hogyan, ültetnék de hogyan?

Sokakban felmerülhet mostanában ez a kérdés, ezért úgy gondoltam, hogy megkérdezem a polgármestert, hogyan lehet az úthoz kapcsolódó gépkocsibehajtót, vagy járdát kialakítani, illetve a közterületen fát, vagy növényt ültetni?
-Valóban sokszor feltették mostanában ezt a kérdést.-kezdte Novák Pál a válaszadást, majd folytatta.
- Először is azzal kell kezdenem, hogy az útépítés során sok fát kellett kivágni, és több helyen bokrokat, cserjéket szedtek ki, hogy a csapadékvíz szikkasztó árkokat el tudják készíteni, vagy azért, hogy a munkagépek dolgozni tudjanak. Ez sokakat felháborított. Hiába küldtük ki az értesítéseket, hogy aki a kivágandó fát magáénak érzi, az vágja ki és hordja be a saját ingatlanára, mégis akadt, aki a fa kivágása és elszállítása után követelte vissza a fáját. Persze sok szép példa is akadt, mert sokan még segítettek is a lombok és ágak eltakarításában. Ezt ezúton is köszönöm az építők nevében is. Többen sérelmezték, hogy a korábban lebetonozott behajtója megsérült, vagy olyan szintkülömbség keletkezett, amitől használhatatlan lett a behajtó. Ha ma valaki végignéz az utcákon láthatja, szinte nincs 4 ingatlan egymás mellett, melyeknek a terepszintje azonos lenne. A tervező nem készíthetett “hullámvasút” formályú utat, ezért lettek magasabban az útpadkák. Most azokhoz kell feltölteni az új bejárókat. Mivel ez közterület bármilyen nemű építéshez, legyen az járda, beálló csak Önkormányzati engedéllyel szabad hozzáfogni. Ezt rendelet szabályozza, de annyi itt is elmondható, hogy a járdák szélessége 120 cm kell hogy legyen, azokon lépcső vagy bukkanó nem lehet. A gépkocsi kiállásoknak az úttak zökkenőmentesen kell elkészülnie, anyaga beton, viakolor, agy gyephézagos betonelem lehet. A nem szilárd burkolatú gépkocsikihajtók csak murva boríttással készülhetnek, a földes kihajtókat meg kell szüntetni. Bár ezek az építmények közterületen vannak, elkészíttetésük mégis az ingatlan tulajdonos feladata. A kérelemmel egy vázlatrajzot is be kell nyújtani a pontos méretekkel, melyet az építésügyi hatóság a helyszínen ellenőriz és azt követően adja ki az engedéjt.
A fák és cserjék ültetéséhez előzetes engedély kell, de füvesíteni és virágot ültetni engedély kérése nélkül is lehet. A fák csak alacsony termetű, maximum 5-6 m magasra növő gömbkoronás fák lehetnek (pl:gömbköris, gömb cseplesz, törpe birs, japán akác, vagy gyümölcs fák közül az érdi bőtermő megy,és hasonló alacsony termetű gyümölcsfák).
Mindezekre azért van szükség, hogy szépen rendezett, áttekinthető településen, a renezési terv normáinak megfelelően alakítsuk környezetünket.
- köszönöm a választ polgármester úr, és ha valaki bővebb tályékoztatást szeretne akkor az forduljon a hivatal munkatársaihoz. Sz. Zs.


Én egy vidám ember vagyok...

E szavakkal köszöntötte közönségét Zsíros Simon Mária költő és előadóművész. Tanúi lehettünk szavai hitelének szeptember 9-én, szerdán a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület által szervezett előadó és bemutató esten.

>>> Tovább

4. APAJI FALUNAP

2009. július 25.

Szombati napon kellemes időben vette kezdetét a 4. Apaji Falunapi rendezvény, ami a Sportpályán és az Óvoda elötti rendezvényligetben került megrendezésre. A lovasokat az Aranyos kupa, és azon belül az APAJ NAGYDÍJ díjugrató verseny szórakoztatta, reggel 8 órától.

9 órakkor Novák Pál polgármester megnyitó beszéde után Pest megye 1000 éves fennállásának alkalmából Szabó István úr, a Pest megyei közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt, és adta át a milleneumi emlékzászlót apj községnek, melyet ünnepélyes zászlófelvonás követett.

Több nagy sikert arató műsorszám is látható volt a zínpadon. Az egyik legemlékezetesebb a Pitypang Óvoda kontakt táncbemutatója volt. Őket követte az Iskolások kiforrott aerobik bemutatója, melyre nyáron készültek fel a diákok Joó Erős Szilvia tanárnővel. Itt lépett fel a CHRYSTAL zenekar is, és az UMVP támogatásában a Barátok közt című sorozatból interaktív gyermekműsorával SZabó Erika alias TILDA és barátnője Kiss Ramóna, alias ZSÓFI.

Napközben az Iskolai egyesületből a pedagógusok, Domin Zsuzsa tanárnő, Földváriné Pergel Andrea tanárnő ésKecsőn Józsefné Marika tanítónéni gyöngyfűző és gipszfestő programja is nagy érdeklődést keltett.

A bográcsos főzőversenyt a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület bonyolította le, ahol 9 csapat indult. Ezúton is köszönjük a segítséget. Az első helyet a Budapesti Pénzügyőrök Nyugdíjas Klubja nyerte el pincepörköltjével. Fotók megnézhetők ITT Ezeket a fotókat Bircsák Adorján készítette. Köszönjük!

A lovasversenyek eredményei közül nekünk az APAJ NAGYDÍJ a legfontosabb, melynek első helyezetét szoros és izgalmas versenyben az apaji Bábel József nyerte el! Ezúton is gratulálunk a LUPO Lovas Clubnak és köszönet Pál Dénes Vállalkozónak a szervezésért.

Délután 13 órától zajlott a 3. APAJI GRUNDFOCI bajnokság, ahova a helyieken kívül, Bugyi községből, Dömsödről és Kiskunlacházáról is érkeztek csapatok. Itt szintén helyi siker született, mert a vándorkupát most visszahódították az apaji fiatalokból álló BORZOK csapata! Szép volt fiúk! Köszönet az IFIGÉNIA Ifjusági és Kultúrális Egyesületnek a lebonyolításért!Az est fénypontja Horváth CHARLY előadása volt, mely nagy sikert aratott minden vendég körében, így este fél tízkor jókedvűen tért haza a közönség.


Tisztelt Lakosság!

Az Új MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV keretében a
Közép-magyarországi Regionális és Fejlesztési Tanács által kiírt,
az

APAJ BELTERÜLET KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
című,

KMOP-2.1.1/B-08-2008-0012 jelű pályázaton
Apaj község Önkormányzata elnyerte a támogatást!

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a kivitelezési munkálatok hivatalosan 2009. július 1-én megkezdődnek. A kivitelező Június 29-én és 30-án felvonul az építés megkezdéséhez.
A kivitelezés várható időtartama 75 nap.

- A kivitelezés során első lépésben a járdákat készítik el. A pályázat szerint nem készülhet mindenütt új járda. A pályázat kiírójának és a tervező előzetes felmérése alapján kijelölték, hogy a meglévő járdák közül melyek maradnak meg, és csak a hiányzó vagy nagyon rossz állapotú részekre kerül új járda minden utcában az utca egyik oldalára. A pontos helyek a hivatalban a terveken megtekinthetőek.
- Ezt követően a vízelvezető árkokat készítik el. Az utcák teljes hosszában az egyik oldalon elkészül a szikkasztó vízelnyelő árok. Ennek pontos helyét a tervek rögzítik, utólagos nyomvonal változtatásra nincs lehetőség.
- Harmadik lépésben az utak nyomvonalát, szegélyépítését és aszfaltozását készítik el a kivitelezők. Az út szélessége 4 m + 15 cm süllyesztett útszegély mindkét oldalon és murvázott útpadka készül az utak mellett.

A kivitelezés közben több helyen az árokban vagy a nyomvonalban telepített fákat, díszcserjéket, sövényeket, stb. ki kell szednie a kivitelezőnek. Aki szeretné facsemetéit átültetni, kiszedni, azt kérjük, tegye meg a kivitelezés időpontjáig, ellenkező esetben azt a vállalkozó kimarkoltatja és elszállítja. Ezeknél a munkálatoknál kérjük megértésüket és türelmüket.
A beruházás végén 166 db facsemetét ültetnek el az előre elkészített tervek szerint, és 1568 m2 területet füvesítenek.
Minden utcában a munkálatok alatt nehézkes, sokszor akadályozott lesz a közlekedés. A gépkocsi bejárók előtti munkálatok a ki és a behajtást akadályozni fogják, ezért akinek mindenképpen szüksége van a gépjárművére, az kérjük a parkolását máshol oldja meg. Lehetőség van a rendelő, az iskola és az Önkormányzat előtti parkolók használatára. Mindenképpen türelemmel kezeljék ezeket az akadályokat, mert értünk és Önökért dolgoznak az útépítők.

Az iskola előtti útszakasz a későbbiekben csak a Dobó István út felöl lesz behajtható gépjárművel. A Juhászföldi Út felöli végénél két oszloppal lesz lezárva ez az utca, így arra csak motorkerékpárral, kerékpárral és gyalog lehet majd közlekedni, azért, hogy a gyermekeket megóvjuk az átmenő forgalomtól. A parkolót így a Dobó út felöl, lehet megközelíteni, és csak arra lehet kihajtani is.

A képre kattintva nagyban megnézhető a térkép pdf formátumban.

A kivitelezés sorrendi ütemterve a következő:

1. Zápor utca
2. Platán utca
3. Toldi Miklós utca
4. Latinka Sándor utca
5. Iskola köz (Iskola és Óvodához vezető utcák
6. Kinizsi Pál utca
7. Délibáb utca

A beruházás befejezése után lehetőség lesz szervezett formában a gépkocsi beállók (az elkészült úttest és a telek kapuja közötti rész) burkolatának elkészíttetésére. Ezt a kivitelező végezheti el. Lehet aszfaltozott vagy térköves kivitel, melyre m2 árat ad a vállalkozó. Megrendelni későbbi tájékoztató szerinti formában az önkormányzatnál lehet.

A kivitelezés kezdete: 2009. július 01.

Határidő: 2009. szeptember 15.
A beruházás összköltsége: Bruttó 240 millió Ft
Támogatási arány: 65%

Kivitelező: VIKTOR-KER KFT. Ügyvezető: Viktor Endre
2336 Dunavarsány, Templom u. 33/a.

Felelős műszaki ellenőr: Lévai András úttervező mérnök, műszaki ellenőr

Tervező: Nyomvonal Mérnöki Iroda; 1171 Budapest, Réka utca 5. Bokros Ferenc vezető tervező

Megrendelő: Apaj Község Önkormányzata
Projektfelelős: Novák Pál polgármester


Jó utat kívánunk mindenkinek!

A kivitelezői pályázatok összegzése itt megtekinthető!

A kivitelezővel kötött szerződés megtekinthető!


GYERMEKNAPI PROGRAM

2009. május 23. szombat


Az iskola udvarán megrendezett gyermeknapi program futóversennyel kezdődött, amit az I. Kistérségi Aerobic találkozó követett. A rendezvényen minden apaji osztály és a Pitypang Ovi is képviseltette magát. A fellépők között a szabadszállási Aeobic és Jazz-balett tánckar verseny és versenyen kívüli számai igazi élményt és ízelítőt adtak abból, hogy mit is jelent ez a sport. A halásztelki Ír steptánc csoport is nagy sikert aratott két fellépésével. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk! A verseny nagyon szoros volt, de a szabadszállási lányokat nem lehetett megelőzni, minden korcsoportban Ők vitték el az aranyérmet. Azért Apaj sem maradt aranyérem nélkül, mert az ovis korcsoportban a Pitypang ovisok nyertek. Ezért Ők különdíjban is részesültek, egy nagy fagyizásra hívta meg őket az Önkormányzat, míg az iskolásaink közül az Ördögök csapata nyert az 5. osztálynak egy külön utat a vidámparkba belépővel! Gratulálunk mindenkinek!

Csoportkép a versenyzőkről:

Az aerobic verseny után az iskolában ebéddel várták a gyermekeket a szülők nevelők. Főtt a bográcsokban minden féle jó! Pusztai bográcsos, paprikáskrumpli, pörkölt, és rengeteg sütemény készült otthon, amit itt kínáltak az anyukák. Finom volt, és köszönjük a vendéglátást! A délelött RITTGASSZER ISTVÁN fegyvergyüjtő mutatta be gyüjteményét, amit leginkább a fiúk és az apukák csodáltak meg! Köszönjük az értékes kiállítást!

Délután a kiskapus foci, kosárlabda és floorball versenyen mérhették össze a tudásukat a 3 fős csapatok! Itt a felnőttek már nem voltak olyan aktívak, mint a családi vetélkedőben!

Köszönet a segítő szülőknek, a tantestületnek és a szervezőknek a sikeres gyermeknapért.

Az esti program:

Presser Gábor

A PADLÁS

musical 2 felvonásban

A dömsödi gyermek színjátszó csoport vendégszerepelt este 19 órától a Kultúrházban. Nem mindennapi eseményben volt része annak a több mint 200 nézőnek, aki eljött az előadásra, hiszen teljes értékű, fényekkel és hangosítással felépített színpadkép varázsolt el mindenkit. A varázslat sikerült, hiszen olyan tapsvihar szólt az egyes közismert betétdalok, vagy a szilvásgombóc dobálás után, illetve az előadás végén, amilyet ezek a falak már évtizedek óta nem hallottak. Rendhagyónak szántuk ezt a színházi estet, hogy a jövőben legalább évente egy-két alkalommal hasonlóan sikeres darabokat láthassunk. Talán a képek visszaadnak valamit a felejthetetlen élményből!

PLAKÁT ITT MEGNÉZHETŐ!

N.P.


Meglepetés játék az iskolának

2009. május 11-én vehették birtokba az iskola gyermekei az új kézségfejlesztő és tornaórákon is hasznosítható szabadtéri játékot, melyet az Apaj Község Önkormányzata vásárolt és épített fel az udvaron. A játék és a körülötte lerakott eséscsillapító burkolat megfelel az uniós előírásoknak, a játék a megfelelőségi műbizonylattal rendelkezik. A polgármester együtt dolgozott a közhasznú dolgozókkal és a falugondnokkal, a tantestület pedig szendvicsekkel és üdítővel kedveskedett a dolgozóknak. A játék és a burkolat 4,8 millió forintba került! Vigyázzunk rá, hogy hosszú ideig lehessen játszani rajta!

A játék a 8 - 14 éves korosztálynak készült!

A képre kattintva fotóriportot láthatnak!


Újra ültették a fákat

A Budai úton az elhalt kisfák helyére 20 db új facsemetéket ültetett az önkormányzat. A kisfákat hetente öntözik, de minden segítőszándékú lakosnak előre is köszönjük a segítséget, ha egy-egy vödör vízzel megöntöz néhány fát.


A SZÍNPAD ÚJRA SZÜLETIK

A kúltúrház színpada már nagyon régen rászorúlt a megújulásra. Most eljött az alkalom. Megkezdték a parketta kijavítását és csiszolását, majd a lakkozás következik. A háttér függöny is a régi rózsaszínről sötétzöld bársonyra cserélődik, és az első függöny is új lesz, új mozgató szerkezettel. Szükség is lesz a színpadra, mert május 24-én területi AEROBIC versenynek ad helyszínt a kúltúrház! Akkor használják először az újászülető színpadot!


A Tavszváró Nyugdíjas Egyesület vendéségben járt!

IV Kistérségi Nyugdíjas találkozóról beszámoló.

Beszámoló a Nyugdíjas Egyesület menüben


anno 2009 ÚJ BERUHÁZÁS

Megkezdődött a szolgáltatóház felújítása a húsvét utáni héten. Ebben a projektben új tetőt kap az épület, ami kiváltja a régi, több helyen beázó lapostetőt, és ezzel a környezetbe is jobban illeszkedik. A homlokzat hőszigetelést kap, és új színbevonattal szépül, valamint a jelenlegi bejárati nyílászárókat is szeretnénk kicserélni. Két új üzlet lesz kiadó az átépítés alatt is zavartalanul működő Gyógyszertár és Fodrászat mellett.

Márciusban az iskolai kazánház tetőszerkezetét cserélte ki az önkormányzat, mert az is több helyen beázott, és a szarufák veszéjesen korhadtak voltak már, amiből kettő aládúcolva állt. A két beruházás 1,9 millió forinta kerül. Ezzel is a település arculata szépül tovább, remélve, hogy a lakosság megelégedésére.

Azóta a szolgáltatóház elkészült, jelenleg már csak a színezést várja. Közben elötte egy rendezett virágoskerttel és kerékpártárolóval kialakított parkoló is megépült elötte.


PÁLYÁZATI SIKER
Tisztelt Apaji Lakosság!
Apaj község Önkormányzata a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0012 jelű,
"APAJ BELTERÜLETI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE" nevű pályázaton elnyerte a kiíró PRORégió és az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatát, mely azt jelenti, hogy a 241 millió forintos beruházás során községünk összközműves belterületi útjai aszfaltos útburkolatot kapnak. E mellett kiépülnek a járdák és a csapadékvíz gyűjtő árkok is!
Óriási eredmény ez, melynek kivitelezése is nagy feladat mind az Önkormányzat, mind pedig a lakosság részére.
A pályázat elkészítése, a tervezési folyamat, az egyeztetések és engedélyeztetési eljárás, a pályázat írása és összeállítása két év munkáját követelte meg ahoz, hogy eredményes legyen a pályázatunk. Ma már elmondhatjuk: Megérte a fáradság. Épülnek útjaink!

PÁLYÁZATI SIKER!!
Klikk a képre!

2008 augusztus 15-én APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Óvoda felújítási és játszóudvar kialakítási pályázatát nyertes pályázatként jelölték!
Nagy örömmel jelenthettem be testületi űlésünkön az intézményvezetők és vendégeink elött, hogy a több hónapos előkészítő munka és pályázatírás, fotóanyag gyűjtése és a műszaki tervek elkészítése meghozta gyömölcsét. A PITYPANG Óvoda megújulhat kívül s belül egyaránt. A KMRFT-HÖF CÉDE-061/2008. jelű pályázat 23 061 540 Ft teljes összegről szól. A támogatás mértéke 60%, tehát jut teher önkormányzatunkra is bőven! Már megkezdődött a a kivitelezők pályáztatásának közbeszerzési előkészítése.
A munkák során a régi szolgálati lakásból tornaszoba, a dolgozóknak szociális blokk és WC kerül kialakításra. Teljesen felújítjuk a gyerekek WC és mosdó helyiségét és két új tusolót is kapnak a gyerekek. Mindent természetesen a jelenlegi előírások szerint kell kiépíteni. Kívülről 8 cm hőszigetelést és új szinezést kap az épület. A játsóudvar is megújúl. A jelenlegi sivár füves udvaron 12 új játék, készségfejlesztő elemek és ivókút kerül elhelezésre. A játékok alatt ütéscsillapítő gumitéglázást is ki kell aléakítani.
A beruházás lebonyolítása is sok feladatot ad, hiszen még ebben az évben át kell adni a felújított Ovit, így a szülők türelmére és pozitív hozzáállására is számítunk!
Kívánom, hogy sokáig élvezhessék gyermekeink az új játékokat!

3. APAJI FALUNAP
Klikk a képre. fotó: n
Aggódva figyeltük az időjárást szombat reggel, nehogy elmossa az eső rendezvényünket, Reggel kilenc órára azonban már nem esett az eső, így a megnyitó után az ARANYOS KUPA versenyzői már nyugodtan indulhattak a szépen előkészített pályán. A színpadi produkciókat a Pitypang ovisok lakodalmas népi játéka nyitotta meg, majd a dunavecei GYÖNGYVIRÁG néptácegyüttes fergeteges műsora következett a MÁKVIRÁGOKKAL megtűzdelve. Ők a jó hangulat mellett a napsütést is meghozták. Felléptek még a budapesti VÁM és Pénzügyörség VADVIRÁG kórusa, valamint az apaji TAVASZVÁRÓ nyugdíjas egyesület nótacsoportja. Eközben folyamatosan zajlottak a díjugrató és stílusversenyek, ahol apaji indulóként Radics Roland a 2. helyen végzett a kezdő lovasok kategóriájában. Róla képet és a futamáról videót is láthatnak a fenti képre kattintva. A versenypálya mellett az általános iskola pedagógusa kézműveskedtek az apróságokkal. Lehetett élő csocsóban focizni, extrém falmászást gyakorolni, s mindezt ingyen természetesen. Az Óviban hatalmas csúzdavár várta a gyerekeket, és itt is lehetett játszani, valamint a BIO-PANNÓNIA által felajánlott kukásautón mindent kipróbálni.
Reggel kilenc órától zajlott a 2. Apaji bográcsos főzőverseny is. A bográcsokban főtt szürkemarha, paprikáskrumpli, birkapörkölt, káposztásbab, babgulyás, kecske, és csilisbab is. Az első díjat délután az ANIMAL CANIBALS műsora után a két HOT-DOG szakácsguru adta át. Az első helyezett Dobos János Kunszentmiklósi induló lett kecskepörköltjével. A többi 18 induló is szép emlékekkel és díjakkal térhetett haza Idén először adta át a "SZÉP APAJÉRT" emlékplakettet az önkormányzat és a faluszépítő bizottság nevében Novák Pál polgármester. Minden évben 3 lakossági és egy vállalkozói vagy intézménynek szánt díjat osztanak ki. Az idei díjjazottak:
-Balogh Józsefné és Tóth István; Platán sor 34. szám -Fabók Pálné és Fabók Pál; Dobó István u. 57. szám -Alberczki Istvánné és Alberczki István; Zápor u. 19. sz
Intézményi díj: Pitypang Óvoda Egyesülete
Délután láthattunk a színpad elött az RC-OffRoad egyesület modellautós bemutatóját. Ők vasárnap tartották soros versenyüket az Apajon épített pályályukon. Őket követte PALCSÓ TAMÁS műsora, aki nagyszámú közönséget vonzott. Volt még tombola az Óvi javára sok ajándékkal, amit ezúton is köszönünk a támogatóknak!
Az iskola udvarán 14 órától GRUNDFOCI bajnokság vette kezdetét 7 csapat nevezésével. Az első helyen a FESTÉKPOCSÉKOLÓK csapata végzett, míg a 2. helyezést az apaji KÉKEK csapata, a 3. helyezést pedig a MIKLÓS nevű csapat vitte el! Gratulálunk minden résztvevőnek!
Sikeres jóhangulatú rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Jövőre a 4. Falunapokra is mindenkit szeretettel várunk!

Klikk a képre!
A 79 induló autó három kategóriában állt a rajtvonalhoz. Izgalmas és látványos nap volt, ahol az apaji indulók jó eredményeket értek el.
Kibővűlt képes beszámoló a versenyről:
foto: nadi & n
Helye: APAJ RING
A képre kattintva az RC Off-Road bemutatkozó oldalára linkkel
Apaj községet, más település önkormányzataival együtt, megkereste az RC Off-Road Egyesület azzal a kéréssel, hogy az új, nemzetközi versenyekre alkalmas pályájukat szeretnék kiépíteni. Fenti kérés Apajon meghallgatásra és az együttműködés kialakítására került. A parlagon heverő Telepi út mellett kaptak 4 éves megállapodás keretében területet a modellezők.
Mi is ez az Rc off-road pálya? Ezen a pályán, földes úton, 30-50 cm nagyságú robbanómotoros rádió távirányítású autók versenyeznek szigorú szabályok szerint. A versenyeken amatőrök is indulhatnak ha rendelkeznek felelőségbiztosítással. A versenyek külső nézők számára is látványosak és izgalmasak.
Évente 5 rendezvényük lesz, melyek az RC OFF-ROAD kupasorozat hivatalos versenye. A következő évben már nemzetközi versenyek is lehetnek Apajon.
Mindenkinek jó szórakozást kíván az egyesület.
Bízunk benne hogy a látogatók településünk jó hírét viszik szerte az országba!

 

AZ APAJ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEI MADÁRTÁVLATBÓL.

Kedvcsináló Videó a logóra kattintva megnézhető.


Apaj község adatai

Terület : 7104 ha,
Lakosok száma : 1317 fő,
Lakások száma : 409
GPS koordináták : 47.11498, 19.09526
EOV koordináták : 653628, 196761

Apaj leírása a Wikipédiában

Apaj térkép a Térképcentrumban

Apaj Községi Önkormányzat

Ügyfélfogadás:
Hétfőn 8-12 óráig és
szerdán 8-17 óráig
Polgármester fogadóórája
minden hónap első szerdáján
8-12 óráig
Üdvözlettel: Novák Pál polgármester

Tel, fax: +36 24 512 525
web: www.apaj.hu
mail: polgarmester@apaj.hu

Apaj község rendezési terve itt letölthető:

Okmányiroda elérhetőségei itt letölthető:


Az Angol Királyi Földrajzi Társaság világjárói Apajon

Andy Campbell angol világjáró és csapata szálláshelyet keresett a napokban Apajon egy estére. Az érdekes járművel közlekedő fiatalember, aki valamikor hivatásos katonaként szolgált , meglepő és magával ragadó történetét ismerhetik meg az olvasók. Tovább a cikkre és nagyobb képekre !


ÁLLATORVOSI ÜGYELET BEOSZTÁSA


"Rendes ember nem szemetel, a többinek meg TILOS!"

H.B. álatános iskolai tanuló dolgozatából.


Közszolgáltatási díjak 2011. Január 1-től

Szemétszállítási díjak

A közszolgáltatás nettó díja havonta 728 Ft
- ebből alapdíj: 416.- Ft
- havonta két ürítés díja: 311,9.- Ft
Minden további ürítés díja
144.- Ft
1 db 120 l-es tartály bérleti díja
101,-Ft/hó
1 db 1,1 m3-es konténer ürítése:
3.516,-Ft/alkalom
1 db 3 m3-es konténer ürítése:
12.789,-Ft/alkalom
1 db 5 m3-es konténer ürítése:
21.312.-Ft/alkalom


Vízdíj

- alapdíj: 200.- Ft
- lakossági fogyasztónak 1 m3 díja: 255.- Ft
- vállalkozásoknak 1 m3 díja: 319.- Ft


Csatonadíj

- lakossági fogyasztónak 1 m3 díja: 304.- Ft
- vállalkozásoknak 1 m3 díja: 450.- Ft


Apaj község Önkormányzata 2011 január elsejével nem emeli a helyi adók mértékét. A képviselő testület a lakossági tartozások behajtására szólította fel a hivatalt, mert az adók, vízdíjak és hulladékszállítási, valamint a csatorna díjakban, továbbá a csatorna közműfejlesztési hozzájárulásokban összesen 20 millió ft feletti a tartozása a lakosságnak. Sokan kaptak részletfizetési lehetőséget, de a részleteket sem fizetik meg, így az adóhatóságnak csak a behajtás lehetősége maradt a végrehajtásra.


2010. október 16-án

ÖNKORMÁNYZATI BÁLT

rendeztünk a kultúrház javára!

A bál nagy sikerrel zárult. A rendezvény bevételéből a kultúrház hangosítási rendszerét fejleszti az önkormányzat. Köszönetet szeretnénk mondani a fellépő apaji fiataloknak, Gózon Georginának, Pál Bencének, Pál Csillának és Szigeti Sándornak; továbbá a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület meglepetésműsorában szereplő rock&roll sztárjainak. Az önkormányzat meglepetésműsorát egyszemélyes produkcióként a polgármester adta elő. Nem hétköznapi almáspitét készített el mindenki szeme láttára.


Word Harmony Run

Futás a békéért

Nem mindennapi esemény történt 2010. július 3-án. Apaj községen áthaladt a Word Harmony Run futás, ami az egész világot átölelő kezde- ményezés. több mint 50 futó érkezett hozzánk, akik a békét, barátságot hirdetik, azt, hogy a barátság sokmindenre gyógyír lehet. Volt köztük francia lengyel, amerikai, litván, német, orosz, lett, osztrák, kanadai sportember. A futáshoz Apajon is csatlakoztunk, és 20 gyermek és felnőtt futott keresztül a településen a vendégfutókkal együtt. A Kölykök-Tere játszótéren tartott pihenő alatt településünk egy emléklapot és egy ajándék festményt vehetett át. Köszönet a támogatóknak!

Klikk a képre!

Bővebben ITT olvashatnak a Word Harmony Run programról!


Hal Víz nap Dömsödön

Dömsödön immár 4. alkalommal rendezték meg ezt a rangos eseményt, mely a horgászok, halászok és vadászok, a víz mellett élők életéről szól, szórakoztatva minden idelátogatót. A nap folyamán horgászverseny és főzőverseny is megrendezésre kerül, melyen apaji siker is született. Pacalos Pista bácsi speciálisan fűszerezett sülthalaival és vadételeivel hozott el két kupát is, míg Balogh Pista bácsi és felesége házias lángossal és ökörsülttel kínálta a vendégeket. Grautlálunk minden résztvevőnek! foto:nadi


Lumen Christi koncert

5. alkalommal ünnepelt az apaji Református gyülekezet. Templumunk megszentelésének évfordulóján immár második alkalommal lépett fel a Lumen Christi gospel énekegyüttes. foto:nadi

Klikk a képre!


V. KISTÉRSÉGI NEMZETKÖZI

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ

"A magyar olyan, mint a fű."

2010. május 15.

Beszámoló:


Ballagás az Oviban 2010

Felhívás óvodai beiratkozásra!

Mesemondó délelőtt a kunszentmiklósi Petőfi lakótelepi óvodában

A Pitypang Óvoda tavaszi hírei


FIGYELEM!

FATOLVAJOK!

Tisztelt apaji lakosság!

Megszaporodtak a falopások és az illegális fakivágások Apaj község közigazgatási területén is! A nemrégiben megalakult, és a Dömsödi Polgárőrség kötelékébe tartozó APAJI POLGÁRŐRSÉG már több személyt megfigyelt. Legutóbb az Óvoda mögött állt neki egy apaji lakos egy akácfa kivágásának, amiben megzavarták, de a fát már ki kellett vágni, mert a törzsét félig befűrészelte a tettes.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY CSAK SZÁMLÁVAL VÁSÁROLJANAK FÁT, MERT ELLENKEZŐ ESETBEN KÖNNYEN ORGAZDÁVÁ VÁLHAT A JÓHISZEMŰ VÁSÁRLÓ, ÉS AKKOR AZ OLCSÓBB RÖGTÖN DRÁGA LESZ!

Apaj község Önkormányzata NEM ADOTT KI ENGEDÉLYT sem mozgó tüzelő árusításra, sem TÜZÉP vagy TÜZELŐANYAG telep létesítésére!


Az oldalt 2007.03.30. óta megtekintette:

  látogató

Jelenlegi látogatók száma:Apaj Község Önkormányzatának 2010 évi munkaterve:

Ülés tervezett időpontja:


2010. január 28. (Dömsöd-Apaj együttes ülés, utána testületi ülés)
2010. február 11.
2010. március 25.
2010. április 29.
2010. május 20.
2010. június 24.
2010. július 22.
2010. szeptember 9.
2010. szeptember 16. (18.00 óra) FALUGYŰLÉS
2010. szeptember 29.
(Dömsöd-Apaj együttes ülés)


KÖZBESZERZÉSI FELHÍVÁS!

Apaj község Önkormányzata az "APAJ "Kölykök-Tere" játszótér építése" tárgyban közbeszerzési felhívást tett közzé.

A felhívással és a pályázattal kapcsolatos dokumentációk, valamint a hiánypótlás dokumentációja, továbbá a terv és a már feltett kérdésekre adott válaszok honlapunkról letölthetőek.

arj tömörítő szükséges


Új utakon

futottak versenyt az apaji iskolások. Az útavató futásról szóló beszámolót iskolánk oldalán tekinthetik meg!

Olvassa tovább!


Menetrendek MÁV Volán Bkv Malév


A Közmeghallgatásról

A 2008. november 14-én megtartott közmeghallgatáson 104 lakos vett részt, hogy meghallgassa a helyi adókról és a belterületi utakkal kapcsolatos beszámolóját a polgármesternek.

Az adók mértékének várható emelkedéséről rendelet formályában kellett rendelkeznie a képviselő testületnek.
Kérdésként merült fel, hogy kell-e Apajnak aszfaltozott, rendezett vízelvezetésű belterületi utca, vagy sem. A polgármester elmondta: Ha kell, akkor együtt kell vállalnunk annak a ránk eső anyagi részét. A mintegy 300 milliós pályázat 35 %-os önrészét az Önkormányzat csak banki hitelből tudja finanszírozni, aminek ütemezett 20 éves visszafizetésére a Bank fedezetet szeretne látni. Ez érthető részükről. Apaj község bevételei a helyi adókból tevődik ki, ezért csak ez nyújthat garanciát a visszafizetésre.
Felmerült, hogy ingatlanonként egy összegű hozzájárulással is lehetne fizetni települési önrészt, ami 240.000 Ft-ot jelentett volna minden ingatlanra. Ezt, érhető módon, mindenki elvetette! Maradt az adók megtartása és az infláció követő emelkedése. A megjelentek közötti reprezentatív szavazáson egyhangúlag ezt az utat választották a polgárok.
Szó volt még a településen történt fejlesztésekről is, melyet képes vetítéssel illusztrált a polgármester, bemutatva, hogy miből mi lett.

A közmeghallgatáson ismertetett rendeletek írásos formában az E-Önkormányzat oldalon olvashatóak. Ugyan itt a közétkeztetés árváltozásait is megismerhetik.


2009 Október 23-án délután 17 órai kezdettel községi ünepségen emlékeztünk az 1956-os Szabadságharcra! Az Arany János Általános Iskola ünnepi műsora elött Novák Pál polgármester mondott ünnepi beszédet a templomkertben, az ünnepség helyszínén.

Tisztelt Ünneplők, Tisztelt Apaji Polgárok!
Október 23-a, az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja, mely nemcsak nekünk, de a 20. század világtörténetében számos nép közös ünnepe. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, melyben Magyarországnak ismét helye van! Ezt a küzdelmet idézik fel a kortársnak, Albert Camus-nek híressé vált sorai: "A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia — s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol — még közvetve sem — igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra."
A nagy nyugati nemzetek győztes forradalmakra, világtörténelmi győzelmekre emlékeznek. Mi, magyarok október hónapban két, világra szóló, és a leveretésben is győztes forradalmunkra emlékezünk. Az 1848-as forradalomra, szabadságharcra és az 1956-os forradalomra.
Az 48-as honvédzászlók nemcsak múzeumi kincseink, hanem az egész nemzet öröksége. Az-az 56-os lyukas zászló pedig, amely ma Strasbourgban az Európa Tanács székhelyét ékesíti, már régen a közös Európa egyik szép jelképe.
1956-ban csupán a rádió volt az egyetlen tömegtájékoztatási eszköz, amelyikből közvetlenül értesülhettek a világ eseményeiről. Így a magyarországiakról is. Érezni lehetett, hogy nyikorog Rákosi rendszere. Akkor a híreket hallgatva hamar kiderült, hogy az ún. ellenforradalmi elemek diákok, munkások voltak, és nem külföldi ügynökök. Félelmetes volt hallani a rádióban a budapesti utcákon visszhangzó lövöldözést, a felszólítást, hogy rádióját mindenki tegye az ablakba, majd Nagy Imre felhívását, hogy a népköztársaságra törők tegyék le a fegyvert.
A forradalom sikere, a szovjet hadsereg kivonulása valósággal szárnyat adott mindenkinek. Öröm volt hallani az immár magát szabadnak mondó Kossuth rádióból, hogy az egypártit, többpártrendszer váltja fel, hogy máris alakulnak a pártok, hogy ismét létrejött a cserkészszövetség. A miskolci, a pécsi rádióból, hogy ott is jól halad a forradalom…
November 3-án este, amikor Mindszenthy bíboros beszédét az erős zavarás miatt már alig lehetett hallani, gyanítani lehetett, hogy valami nincs rendben. És másnap reggel a rádióból már csak a szovjet haderő bevonulásáról hallhattak, Nagy Imrének az ENSZ tagállamaihoz intézett segélykiáltását pedig már csak a magyarok hallották meg, mert a nyugati világ nem mozdult. Azután a rádió elhallgatott, a készülék varázsszeme összecsukódott, mert kikapcsolták a lakihegyi adót.
A történelem ritkán ismétli önmagát. Az 1848-as szabadságharc és az 1956-os forradalom között is sok különbség van, több mindenben mégis hasonlítanak. Abban mindenképpen, hogy azt üzenték a világnak: egy kis európai nép a döntő történelmi pillanatokban méltósággal kezébe vette a sorsát, és „megbűnhődve, múltat és jövendőt”, véráldozat árán kivívta szabadságát. Bár mindkettőt leverték! Csakhogy az igazságos forradalmak mindig győznek; olykor levertükben még inkább – mert megváltoztatják a jövőt, megreformálják a társadalom életét, öntudatát, erkölcsét is.
Ez történt 1956-ban, 1956-tal is.
Nem véletlen, hogy az ötvenkét évvel ezelőtti október 23-án, Budapesten a fiatalok egymásba karolva a Petőfi-szobor és a Bem-szobor között meneteltek, majd a Kossuth Lajos teret özönölték el. Tudták, érezték – a karhatalom fegyvereivel farkasszemet nézve is –, hogy 1848 jelképei, örök alakjai között van a helyük, a szabadságharc eszményeiből kell erőt és ihletet, bizonyosságot és igazságtudatot, nem kevésbé bátorságot meríteniük. Bátor történelem bátor jelent, gyáva történelem gyáva jelent gerjeszt.
Tisztelt Apaji Polgárok!

Mit üzen hát 1956? Elsősorban azt, hogy a magyarság egy rettenetes és vesztes háború, az ország ismételt megcsonkítása és egy évtized kegyetlen zsarnoksága után is fel tudott emelkedni, a belenyugvás és a megalkuvás helyett fel tudott emelkedni történelmi létének mélypontjáról. Üzenete lehetne tehát 1956-nak is a hatékony nemzeti egység kívánalma. Ez az egység időszerűbb, mint bármikor. Jobb és bal oldal vív szócsatákat, miközben a lakosság megélhetése a tét, mikor gazdasági világválság lebegi körbe életünk, mikor a bankok diktálnak és döntenek sorsunkról, mikor fejlődésünk nem csak saját akaratunk, hanem magasabb érdekek döntésén múlik.
Azt üzeni számunkra, hogy magunknak kell talpraállnunk, össze kell fognunk kis falunkban is ha jövőt szeretne építeni a település. Utakra és járdára vágyunk, de valyon mennyit áldozunk majd érte. Az acsarkodás, fújjolás, az elégedetlenség nem segít. Oda kell állni, részt kell venni a település életében, tenni kell a közösségért!
Hiszem, hogy egyszer majd megmozdulnak az emberek, beleszippantanak az ezerszínű őszbe, felemelik tekintetüket a vibráló képernyőkről a végtelen ég kékjére, és akkor majd megértik március, október, a forradalom üzenetét, a tenniakarásban rejlő lehetőségeket.
Hiszek ebben, mert itt vagyunk, itt állunk a település közepén együtt emlékezve és ünnepelve, ünneplőbe öltöztetve testünk és lelkünk. Emlékezzünk hát méltón és tisztességgel.

Kedves Választó Polgárok!

Az elkövetkező időszakban sok mindennel megtalálják a Önöket, de azt gondolom nem az a lényeg mit mondanak és mutogatnak egyesek, hanem az, hogy ki mondja és ki mit csinált. 2006 elött voltak álmok, de beadott pályázatok nem. 2007-ben kezdtük el a pályázati munkát tényleges négy éves koncepciótervvel, konkrét helyekkel és programokkal. A település képe magáért beszél.

Néhányan a fórumot hiányolják, amire következőt válaszolom:

A pálya széléről, sokszor névtelenül (a fórumon vicces nicknevek voltak) könnyű bekiabálni. Van bőven lehetőség egyéb internetes online levelezős, üzengetős, feltöltős portálokon véleményt nyílvánítani, de azt gondolom, hogy nem ez a helyes út, nem is olvasom, csak hallottam róla! A fórum köpködős, közösségromboló hatása nem vetett jó fényt a településünkre. Itt össze kell fognunk, mert ha mi nem tesszük, más nem segít. Lásd az Iskola megújítási programját. Egyedül haladunk, és tovább kell küzdenünk érte, mert a központi tervek nem kecsektetőek. Én a munkában hiszek. Aki dolgozott velem, az tudja: munka közben jókedvvel sok mindent meg lehet beszélni. Ja, hogy közben dolgozni is kell? Igen, én már csak ilyen vagyok. A fórum kérdést a következőkkel a magam részéről le is zárom:

Aki szapulni szeretne, az álljon elém és úgy tegye!

Akinek ötletei vannak az írja meg a hivatalos fórumokra: info@apaj.hu; polgarmester@apaj.hu; vagy egyszerűen falugyűlésen, testületi ülésen, képviselőknek vagy nekem személyesen mondja el.

Aki segíteni akar, az tegye meg! Jöjjön el, dolgozzon velünk vagy civil szervezeteinkkel. Egyesület 2007 óta 5 db alakult és most is alakulóban van egy.

Továbbiakban mindenkinek jó munkát, aktív faluszépítést, a képviselő jelölteknek aktív felkészülést kívánok, bízva abban, hogy mindeggyikük a falu érdekeit tartja szem elött.

Üdvözlettel: Novák Pál